Jānis Alberts Jansons

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Jānis Alberts
Last name / Uzvārds / Nachname Jansons
Full name Jansons Jānis Alberts
Gender / Dzimums male
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130108003 Kā dažas tautas cēlušās / Wie die verschiedenen Völker entstanden sind Jānis Alberts Jansons A. Zēbergs Vandzene
130111012 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat Jānis Alberts Jansons Elza Vēvere Ļaudona
130212011 Dievs un Velns rada dažādus kustoņus / Gott und der Teufel erschaffen verschiedene Jānis Alberts Jansons J. Garoziņš
130215008 Dievs ar Velnu kaitinās / Gott und der Teufel ärgern einander Jānis Alberts Jansons A. Zēbergs Vandzene
130216001 Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu / Gott tut den Menschen Gutes, der Teufel Schlechtes Jānis Alberts Jansons J. Garoziņš
130216003 Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu / Gott tut den Menschen Gutes, der Teufel Schlechtes Jānis Alberts Jansons J. Garoziņš
131901022 Slimības / Krankheiten Jānis Alberts Jansons Laukgaļi
140105010 Velni mānās / Die Teufel täuschen Jānis Alberts Jansons Nogale
140106023 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Jānis Alberts Jansons Vandzene
140109011 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Jānis Alberts Jansons Vandzene
140120014 Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen Jānis Alberts Jansons Nogale
140120015 Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen Jānis Alberts Jansons Nogale
140205016 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof Jānis Alberts Jansons Nogale
140207003 Melnā grāmata / Das Schwarze Buch Jānis Alberts Jansons Vandzene
140208063 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Jānis Alberts Jansons A. Rezevska Nogale
140209030 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Jānis Alberts Jansons Nogale
140211004 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Jānis Alberts Jansons J. Tiļļa Īles pagasts
140211009 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Jānis Alberts Jansons Nogale
140215010 Veļi moka cilvēkus / Die Manen quälen die Menschen Jānis Alberts Jansons Nogale
140215013 Veļi moka cilvēkus / Die Manen quälen die Menschen Jānis Alberts Jansons Nogale
140216014 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen Jānis Alberts Jansons Nogale
140301068 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Jānis Alberts Jansons Vandzene
140303017 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Jānis Alberts Jansons M. Zēbergs Vandzene
140303022 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Jānis Alberts Jansons M. Zēbergs Vandzene
140303023 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Jānis Alberts Jansons Vandzene
140303030 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Jānis Alberts Jansons Nogale
140303038 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Jānis Alberts Jansons Nogale
140303039 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Jānis Alberts Jansons Nogale
140304007 Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug / Schatten in Tiergestalt, die zusehends wächst Jānis Alberts Jansons Nogale
140304009 Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug / Schatten in Tiergestalt, die zusehends wächst Jānis Alberts Jansons Vandzene
140304012 Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug / Schatten in Tiergestalt, die zusehends wächst Jānis Alberts Jansons Nogale
140305043 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Jānis Alberts Jansons Nogale
140307019 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Jānis Alberts Jansons Nogale
140401009 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Jānis Alberts Jansons J. Tiļļa Īles pagasts
140401012 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Jānis Alberts Jansons Tiļļa Zvārde
140401022 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Jānis Alberts Jansons M. Zēbergs Vandzene
140402014 Vadātājs cilvēka izskatā / Irreführer in Menschengestalt Jānis Alberts Jansons Nogale
140403003 Vadātājs dzīvnieka izskatā / Der Irreführer in Tiergestalt Jānis Alberts Jansons J. Tiļļa Īles pagasts
140503006 Lietuvēns cilvēka izskatā / Der Alb in Menschengestalt Jānis Alberts Jansons Nogale
140602010 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Jānis Alberts Jansons M. Rozentāle Laukgaļi
140606043 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Jānis Alberts Jansons Vandzene
140607041 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen Jānis Alberts Jansons Nogale
150110038 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Jānis Alberts Jansons M. Rozentāle Laukgaļi
150111050 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Jānis Alberts Jansons Nogale
150201035 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Jānis Alberts Jansons Vandzene
150302005 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern Jānis Alberts Jansons Vandzene
150406008 Raganas ceļo / Die Hexen reisen Jānis Alberts Jansons A. Didriksone Jaunmuiža
150409014 Raganu nāve / Das Sterben der Hexen Jānis Alberts Jansons J. Indriksons Jaunciems
150611008 Talsu apriņķis / Kreis Talsi Jānis Alberts Jansons Nogale
150611009 Talsu apriņķis / Kreis Talsi Jānis Alberts Jansons Nogale
150611010 Talsu apriņķis / Kreis Talsi Jānis Alberts Jansons Nogale
150611011 Talsu apriņķis / Kreis Talsi Jānis Alberts Jansons Nogale
150611016 Talsu apriņķis / Kreis Talsi Jānis Alberts Jansons Vandzene
150611023 Talsu apriņķis / Kreis Talsi Jānis Alberts Jansons M. Briede Vandzene
150613010 Ventspils apriņķis / Kreis Ventspils Jānis Alberts Jansons Dundaga
151001007 Putni un citi dzīvnieki / Vögel und andere Lebewesen Jānis Alberts Jansons Nogale
151201012 Augi / Pflanzen (und Bäume) Jānis Alberts Jansons Rubas pagasts


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox