Jānis Jansons

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Jānis
Last name / Uzvārds / Nachname Jansons
Full name Jansons Jānis
Gender / Dzimums male
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130111008 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat Jānis Jansons Trīna Jansone Babītes pagasts
131901041 Slimības / Krankheiten Jānis Jansons Lielplatone
132101012 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jānis Jansons Lielplatone
132101027 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jānis Jansons Lielplatone
132102028 Pūķis apvainots / Der Drache ist beleidigt Jānis Jansons Lielplatone
132107002 Rudzu-ruņģis / Der Roggen-Ruņģis Jānis Jansons Lielplatone
150203005 Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe Jānis Jansons Lielplatone
150303016 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Jānis Jansons Lielplatone

Items provided

  Title Collected by Provided by Place of recording
131001093 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
140103004 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
140209027 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
150201004 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150309003 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150708004 Mēris / Die Pest Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150803004 Avoti / Quellen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150902003 Vilki / Wölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
150902016 Vilki / Wölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
151101012 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
151101013 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox