Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Publication type Books
Title Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums
Publication Year
Volume number 4
Issue number
Publication date
Publisher
Language lv
Page countItems with references to this publication

  Display title
130111001 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat
132105023 Pūķis nosists / Der erschlagene Drache
140104001 Kustonis, kas acim redzot aug lielāks / Ein Tier das zusehends wächst (größer wird)
140104003 Kustonis, kas acim redzot aug lielāks / Ein Tier das zusehends wächst (größer wird)
140118001 Velni ēd cilvēkus / Die Teufel fressen Menschen
140121009 Pērkons vajā velnus / Perkons (der Donner) verfolgt die Teufel
140202009 Cilvēka miršana / Das Sterben des Menschen
140205001 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof
140205006 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof
140205012 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof
140205018 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof
140205029 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof
140205030 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof
140207004 Melnā grāmata / Das Schwarze Buch
140303015 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt
140403002 Vadātājs dzīvnieka izskatā / Der Irreführer in Tiergestalt
140504003 Velis par lietuvēnu / Ein Verstorbener als Alb
140601002 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben
140602005 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt
140604015 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld
140604018 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld
140604029 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld
140604036 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld
140606008 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer
140606010 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer
140606013 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer
140606019 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer
140606020 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer
140607002 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen
140607005 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen
140607010 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen
140607011 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen
140607012 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen
140607016 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen
140608013 Nauda parādās par kustoni / Das Geld erscheint in Tiergestalt
140609008 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen
140609024 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen
140609026 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen
150111062 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört
150112001 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist
150112002 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist
150113002 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld
150113011 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld
150201038 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe
150202003 Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu / Der Mensch verwandelt sich aus Neugierde in einen Werwolf
150303006 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen
150310002 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister
150501001 Sumpurņi / Hundeschnuten
150601003 Rīgas apriņķis / Kreis Riga
150601010 Rīgas apriņķis / Kreis Riga
150603007 Madonas apriņķis / Kreis Madona
150603008 Madonas apriņķis / Kreis Madona
150703005 Kungu dzīve / Das Leben der Herrschaft
150704005 Bargie sodi / Harte Strafen
150704014 Bargie sodi / Harte Strafen
150707006 Kaŗi / Kriege
150707025 Kaŗi / Kriege
150707027 Kaŗi / Kriege
150707029 Kaŗi / Kriege
150801004 Ezeri / Seen
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox