Kārlis Blaus

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Kārlis
Last name / Uzvārds / Nachname Blaus
Full name Blaus Kārlis
Gender / Dzimums male
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130111009 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat Kārlis Blaus
130118009 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier Kārlis Blaus Ērgļi
130118026 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier Kārlis Blaus Liepkalns
130120001 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen Kārlis Blaus Liepkalns
130202004 Kā akmeņi cēlušies / Wie die Steine entstanden sind Kārlis Blaus Ērgļi
130205002 Knišļi maisā / Die Mücken in dem Sack Kārlis Blaus Ērgļi
130208003 Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs / Der Hase (Specht) Gottes und das Pferd des Teufels Kārlis Blaus Ērgļi
130301006 Saule, Mēness un Varavīksne / Sonne, Mond und Regenbogen Kārlis Blaus
131501010 Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin Kārlis Blaus Ērgļi
131901037 Slimības / Krankheiten Kārlis Blaus
132105016 Pūķis nosists / Der erschlagene Drache Kārlis Blaus Sērpils
140103028 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Kārlis Blaus Ērgļi
140108002 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder Kārlis Blaus Ērgļi
140108014 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder Kārlis Blaus Liepkalns
140121008 Pērkons vajā velnus / Perkons (der Donner) verfolgt die Teufel Kārlis Blaus Ērgļi
140201008 Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts / Die Sterbestunde des Menschen ist vorbestimmt Kārlis Blaus Ērgļi
150801018 Ezeri / Seen Kārlis Blaus Ērgļi
150802008 Upes / Flüsse Kārlis Blaus Ērgļi


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox