Kārlis Jansons

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Kārlis
Last name / Uzvārds / Nachname Jansons
Full name Jansons Kārlis
Gender / Dzimums male
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130101009 Dievs rada pasauli / Gott erschafft die Welt Kārlis Jansons Plāņi
130108010 Kā dažas tautas cēlušās / Wie die verschiedenen Völker entstanden sind Kārlis Jansons Plāņi
130113007 Ēdieni / Gerichte Kārlis Jansons Plāņi
130115020 Mājas lopi / Die Haustiere Kārlis Jansons Pilda
130115021 Mājas lopi / Die Haustiere Kārlis Jansons Plāņi
130115025 Mājas lopi / Die Haustiere Kārlis Jansons Plāņi
130115026 Mājas lopi / Die Haustiere Kārlis Jansons Plāņi
130115027 Mājas lopi / Die Haustiere Kārlis Jansons Plāņi
130117028 Putni / Die Vögel Kārlis Jansons Plāņi
130118017 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier Kārlis Jansons Plāņi
130122008 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Kārlis Jansons Plāņi
131001031 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons L. Pastiņa Plāņi
131001032 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons L. Pastiņa Plāņi
131001048 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons L. Pastiņa Plāņi
131001104 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons Pastiņš Plāņi
131001110 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons Plāņi
131101008 Vilce / Vilce Kārlis Jansons Plāņi
131101026 Vilce / Vilce Kārlis Jansons Plāņi
140103041 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Kārlis Jansons Plāņi
150201034 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Kārlis Jansons Plāņi
150204017 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf Kārlis Jansons Plāņi
150303026 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Kārlis Jansons Plāņi
150307003 Burvju traucēšana / Der Hexenmeister wird gestört Kārlis Jansons Plāņi
150602016 Cēsu apriņķis / Kreis Cēsis (Wenden) Kārlis Jansons Plāņi
150605012 Valkas apriņķis / Kreis Valka Kārlis Jansons Plāņi
150605013 Valkas apriņķis / Kreis Valka Kārlis Jansons Plāņi
150801009 Ezeri / Seen Kārlis Jansons Plāņi
150804002 Purvi / Moore und Sümpfe Kārlis Jansons Plāņi
150806006 Akmeņi / Steine Kārlis Jansons Plāņi
151001005 Putni un citi dzīvnieki / Vögel und andere Lebewesen Kārlis Jansons Plāņi

Items provided

  Title Collected by Provided by Place of recording
130211001 Kā putni radušies / Wie die Vögel entstanden sind Jānis Bērziņš Kārlis Jansons Alojas pagasts
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox