Limbaži

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search


Items about this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
150604006 Valmieras apriņķis / Kreis Valmiera (Wolmar) Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150604007 Valmieras apriņķis / Kreis Valmiera (Wolmar) Luda Bērziņa skolnieks Limbaži

Items collected at this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
140102025 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Nezināms L. Bērziņa skolnieks Limbaži
140208047 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Nezināms L. Bērziņa skolnieks Limbaži
140219011 Labvēlīgie veļi / Wohlgesinnte Manen A. Mednis Limbaži
140301051 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Nezināms Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
140301058 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Z. Cukure Limbaži
140304008 Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug / Schatten in Tiergestalt, die zusehends wächst A. Mednis Limbaži
140305011 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt A. Mednis Limbaži
140305013 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Nezināms Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
140504004 Velis par lietuvēnu / Ein Verstorbener als Alb A. Mednis Limbaži
140604019 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld A. Mednis Limbaži
140604020 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld A. Mednis Limbaži
150110003 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Nezināms L. Bērziņa skolnieks Limbaži
150201010 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe A. Mednis Limbaži
150310005 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister Alīse Leja Anna Rebaine Limbaži
150604006 Valmieras apriņķis / Kreis Valmiera (Wolmar) Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150604007 Valmieras apriņķis / Kreis Valmiera (Wolmar) Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150703004 Kungu dzīve / Das Leben der Herrschaft Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150704001 Bargie sodi / Harte Strafen Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150805017 Kalni / Berge A. Zāns Limbaži
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox