Lubāna

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search


Items about this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
150603013 Madonas apriņķis / Kreis Madona Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
150603014 Madonas apriņķis / Kreis Madona Arvīds Aizsils Elfr. Līdeka Lubāna
150603015 Madonas apriņķis / Kreis Madona E. Poriete Lubāna

Items collected at this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
130110001 Kādēļ sievietei nekad nav vaļas / Warum die Frau niemals Zeit hat B. Salms B. Salma tēvs Lubāna
130110009 Kādēļ sievietei nekad nav vaļas / Warum die Frau niemals Zeit hat Arvīds Aizsils A. Zvejniece Lubāna
130111011 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat Arvīds Aizsils Lubāna
130111015 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat A. Oša D. Joāse Lubāna
130111016 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat A. Oša D. Joāse Lubāna
130113004 Ēdieni / Gerichte I. Kažoka Lubāna
130120005 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen Arvīds Aizsils Lubāna
130120012 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen L. Aizpurve Lubāna
130122011 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen G. Stankēviča Anna Olle Lubāna
130204016 Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes J. Rana Lubāna
130207004 Dieva kalts un Velna izkapts / Die Sichel Gottes und die Sense des Teufels J. Kažoka Lubāna
130212005 Dievs un Velns rada dažādus kustoņus / Gott und der Teufel erschaffen verschiedene Arvīds Aizsils Lubāna
130212012 Dievs un Velns rada dažādus kustoņus / Gott und der Teufel erschaffen verschiedene J. Kažoka Lubāna
130214003 Dievs ar Velnu grib viens otru sabaidīt / Gott und der Teufel wollen einander erschrecken A. Oša D. Joāse Lubāna
130215004 Dievs ar Velnu kaitinās / Gott und der Teufel ärgern einander Arvīds Aizsils Lubāna
130401006 Pērkons / Der Donner L. Reiters Lubāna
130401011 Pērkons / Der Donner Marija Žeijere Lubāna
131501001 Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin Kārlis Celmiņš Lubāna
131501013 Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin Kārlis Celmiņš Lubāna
131601012 Ūsiņš / Usinsch, Using Augusts Bīlenšteins Lubāna
132101002 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Kārlis Celmiņš Lubāna
132101033 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Kārlis Celmiņš Lubāna
132101034 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Arvīds Aizsils D. Meijere Lubāna
132102035 Pūķis apvainots / Der Drache ist beleidigt Kārlis Celmiņš Lubāna
132104006 Pūķis apturēts / Der Drache wird angehalten Kārlis Celmiņš Lubāna
132105024 Pūķis nosists / Der erschlagene Drache Kārlis Celmiņš Lubāna
140102024 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel V. Anisimenoka A. Mačs Lubāna
140102030 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel V. Anisimenoka Lubāna
140103002 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Marija Paule Anna Rācene Lubāna
140201010 Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts / Die Sterbestunde des Menschen ist vorbestimmt Gruzītis Lubāna
140206016 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche V. Pomelnieks Ilze Vucene Lubāna
140206017 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche E. Poriete Lubāna
140206018 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche Arvīds Aizsils Lubāna
140208017 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum E. Poriete Arvīds Aizsils Lubāna
140208028 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum L. Aizpurve Lubāna
140208067 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum E. Poriete Lubāna
140211007 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen L. Aizpurve Lubāna
140211021 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen J. Vīksme L. Brutāne Lubāna
140212014 Veļi prasa mieru un cienību / Die Manen verlangen Frieden und Achtung L. Aizpurve Lubāna
140216012 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen E. Poriete Lubāna
140301025 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Mārtiņš Celmiņš Lubāna
140301067 Ēni māžojas / Die Schatten spuken E. Poriete Lubāna
140606035 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Arvīds Aizsils L. Reiters Lubāna
150112048 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Arvīds Aizsils Lubāna
150112052 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Arvīds Aizsils L. Reiters Lubāna
150113020 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld Mežmalietis Lubāna
150201024 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Arvīds Aizsils Lubāna
150303031 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Arvīds Aizsils D. Meijere Lubāna
150603013 Madonas apriņķis / Kreis Madona Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
150603014 Madonas apriņķis / Kreis Madona Arvīds Aizsils Elfr. Līdeka Lubāna
150603015 Madonas apriņķis / Kreis Madona E. Poriete Lubāna
150703003 Kungu dzīve / Das Leben der Herrschaft Mežmalietis Lubāna
150801020 Ezeri / Seen Strautmalietis Lubāna
150902004 Vilki / Wölfe Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
151001009 Putni un citi dzīvnieki / Vögel und andere Lebewesen Arvīds Aizsils Lubāna
151101001 Čūskas / Schlangen Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
151101015 Čūskas / Schlangen Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox