Mājas-kungs / Der Haus-Herr

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Subjects


Text items

  Display title Collected by Provided by Place of recording
131001001 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Pauls Karlbloms Ērģeme
131001002 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Pauls Karlbloms Ērģeme
131001003 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Anss Lerhis-Puškaitis
131001004 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Krēsliņš
131001005 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Juris Upītis Gatarta
131001006 Mājas-kungs / Der Haus-Herr J. Sproģis J. Sproģa māte Odzienas pagasts
131001007 Mājas-kungs / Der Haus-Herr J. Sproģis Koknese
131001008 Mājas-kungs / Der Haus-Herr L. Žagata Krūte
131001009 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Juris Upītis Gatarta
131001010 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
131001011 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001012 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis Smiltene
131001013 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131001014 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001015 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Bēdulis Rundāle
131001016 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Mačulāns Lesiņi
131001017 Mājas-kungs / Der Haus-Herr G. Jānis K. Kuplais Vatrāne
131001018 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Mačulāns Baltā muiža
131001019 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Krēsliņš Alsviķu pagasts
131001020 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Juris Upītis Gatarta
131001021 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Juris Upītis Gatarta
131001022 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis Bilskas pagasts
131001023 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis Bilskas pagasts
131001024 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131001025 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
131001026 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Juris Upītis Mīlakši
131001027 Mājas-kungs / Der Haus-Herr S. J. Tautietis Blome
131001028 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Punka (Raudaviete)
131001029 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001030 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. Aviņš Anna Podiņa Salenieki
131001031 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons L. Pastiņa Plāņi
131001032 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons L. Pastiņa Plāņi
131001033 Mājas-kungs / Der Haus-Herr J. Remb Jumurda
131001034 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Krēsliņš Alsviķi
131001035 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. S. J Veļķi
131001036 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Juris Upītis Gatarta
131001037 Mājas-kungs / Der Haus-Herr R. Kalnmaliets Krape
131001038 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
131001039 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Bika Gaujiena
131001040 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. Zilumkalns Eda Malzate Bērzaune
131001041 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Mārtiņš Bērziņš Umurga
131001042 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Nezināms Katriņa
131001043 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Nezināms Mazsalacas pagasts
131001044 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Ludvigs Cepurītis Ezere
131001045 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Talaža Liepupe
131001046 Mājas-kungs / Der Haus-Herr J. Avotiņš A. Avotiņš Ērgļi
131001047 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Gailītis Smiltenes pagasts
131001048 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons L. Pastiņa Plāņi
131001049 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Antēns Bilskas pagasts
131001050 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. Celms Strenči
131001051 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Gaujienas pagasts
131001052 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001053 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Liepiņš Bilskas pagasts
131001054 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Rauza
131001055 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001056 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Andrejs Vaskis Kalsnava
131001057 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Bāriņš Meņģele
131001058 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. Garjānis St. Keibinīks Domopoles pagasts
131001059 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. Garjānis St. Grīstiņš Domopoles pagasts
131001060 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Kalniņš Garkalne
131001061 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Viļums Ķuzis Nītaure
131001062 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Ziemelis Trikāta
131001063 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Janberģis Ancenieki
131001064 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Valija Šķipsna
131001065 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Skujiņš Valmiera
131001066 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Skujiņš Valmiera
131001067 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
131001068 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
131001069 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
131001070 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131001071 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001072 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
131001073 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Šūmane Plāņu pagasts
131001074 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Julius Döring Ance
131001075 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Bankers K. Bankera tēvs Dundaga
131001076 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Augusts Bīlenšteins Alsunga
131001077 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Nezināms Zlēkas
131001078 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131001079 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131001080 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
131001081 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Valija Šķipsna Jaungulbene
131001082 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131001083 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001084 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš Bilskas pagasts
131001085 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Skujiņš Antēns Smiltene
131001086 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Palsmane
131001087 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
131001088 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001089 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001090 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Puriņš Smiltene
131001091 Mājas-kungs / Der Haus-Herr P. Zēvalds Daudzeva
131001092 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Mežielis Smiltene
131001093 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
131001094 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtavas pagasts
131001095 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001096 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
131001097 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001098 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
131001099 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Pujiņš Smiltene
131001100 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
131001101 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001102 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
131001103 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
131001104 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons Pastiņš Plāņi
131001105 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Nezināms Jānis Eniķis Jaunlaicene
131001106 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Juris Upītis Jaunroze
131001107 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Jānis Eglītis Jaungulbene
131001108 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Z. Lancmanis Lejasciems
131001109 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131001110 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Jansons Plāņi


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox