Mārtiņš Lapa

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Mārtiņš
Last name / Uzvārds / Nachname Lapa
Full name Lapa Mārtiņš
Gender / Dzimums male
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130201014 Pasaules radīšana / Die Erschaffung der Welt Mārtiņš Lapa Ērģeme
130212001 Dievs un Velns rada dažādus kustoņus / Gott und der Teufel erschaffen verschiedene Mārtiņš Lapa Ērģeme
130215021 Dievs ar Velnu kaitinās / Gott und der Teufel ärgern einander Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
130216004 Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu / Gott tut den Menschen Gutes, der Teufel Schlechtes Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
130216011 Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu / Gott tut den Menschen Gutes, der Teufel Schlechtes Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
130216012 Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu / Gott tut den Menschen Gutes, der Teufel Schlechtes Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
132101025 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132101047 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132101056 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132101076 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132104010 Pūķis apturēts / Der Drache wird angehalten Mārtiņš Lapa
150201053 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Mārtiņš Lapa
150203016 Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe Mārtiņš Lapa
150203017 Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe Mārtiņš Lapa
150303001 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Mārtiņš Lapa
150309001 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Mārtiņš Lapa
150309005 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Mārtiņš Lapa
150405001 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Mārtiņš Lapa


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox