M. Garkolne

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname M.
Last name / Uzvārds / Nachname Garkolne
Full name Garkolne M.
Gender / Dzimums female
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130102010 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
140107007 Velns palīdz medniekiem / Der Teufel hilft dem Jäger M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
140114025 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
140115008 Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
140115010 Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen M. Garkolne Līksnas pagasts
140116013 Velni mudina cilvēkus kārties / Die Teufel stiften die Menschen an, sieh zu erhängen M. Garkolne J. Visockis Nīcgale
140118007 Velni ēd cilvēkus / Die Teufel fressen Menschen M. Garkolne J. Strode Višķi
140120004 Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen M. Garkolne J. Strode Višķi
140121017 Pērkons vajā velnus / Perkons (der Donner) verfolgt die Teufel M. Garkolne J. Gaga Jasmuižas pagasts
140121020 Pērkons vajā velnus / Perkons (der Donner) verfolgt die Teufel M. Garkolne V. Dzenis
140301075 Ēni māžojas / Die Schatten spuken M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
140603013 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld M. Garkolne M. Nagēviča Jasmuižas pagasts
140604042 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
140604044 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
140607038 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen M. Garkolne A. Malnace Līksna
140608012 Nauda parādās par kustoni / Das Geld erscheint in Tiergestalt M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
150111007 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört M. Garkolne A. Malnace Līksna
150112021 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
150113007 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld M. Garkolne Ks. Vaickalis Jasmuiža
150308001 Burvji atgriezušies / Bekehrte Zauberer (Hexenmeister) M. Garkolne A. Malnace Līksna
150310019 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister M. Garkolne A. Kovaļevskis Bebrene
150403013 Raganas vajā cilvēkus / Hexen verfolgen Menschen M. Garkolne M. Freimane Makašānu pagasts
150406012 Raganas ceļo / Die Hexen reisen M. Garkolne Jezups Ramančuks Rozentavas pagasts
150406016 Raganas ceļo / Die Hexen reisen M. Garkolne B. Biubins Jasmuižas pagasts
150409007 Raganu nāve / Das Sterben der Hexen M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene
150504003 Laupītāji / Räuber M. Garkolne E. Pavlovičs Bukmuižas pagasts
150710004 Zīlēšana / Prophezeien (und Wahrsagen) M. Garkolne J. Staleidzāne Atašiene


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox