Latviešu pasakas un teikas / Lettische Märchen und Sagen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search


Folklorista Pētera Šmita 15 sējumos apkopotās "Latviešu pasakas un teikas" (1925–1937) ir lielākais līdz šim publicētais latviešu vēstītājfolkloras krājums. Šajā lapā piedāvājam šo krājumu lasīt tiešsaistē gan latviešu, gan vācu valodā.

Divvalodu krājuma digitalizācijas projekts vēl nav pabeigts, šobrīd pieejami ir trīs teiku sējumi (13–15).

   Die in 15 Bänden gesammelten „Lettische Märchen und Sagen” (1925–1937) sind die bislang umfassendste publizierte Sammlung lettischer Volkserzählungen. Auf diesen Webseiten bieten wir die Sammlung als Online-Leseausgabe – sowohl in lettischer als auch deutscher Sprache.

Die Digitalisierung der zweisprachigen Ausgabe ist noch nicht abgeschlossen, derzeit sind nur die Bände 13–15 zugänglich.

Teikas / Sagen

13. sējums / Band 1314. sējums / Band 1415. sējums / Band 15
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox