Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Subjects


Text items

  Display title Collected by Provided by Place of recording
132101001 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) D. Dambergs Smiltene
132101002 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Kārlis Celmiņš Lubāna
132101003 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Roberts Auniņš Cesvaine
132101004 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) K. Kundziņš Bilskas pagasts
132101005 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Gasiņš Emsiņš Susēja
132101006 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Kārlis Birznieks Zemītnieki
132101007 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Roberts Auniņš Cesvaine
132101008 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Atis Doks Dzelzava
132101009 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtava
132101010 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtava
132101011 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101012 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jānis Jansons Lielplatone
132101013 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) A. Neslers Gulbene
132101014 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Banazis M. Banaze Nīca
132101015 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Roberts Auniņš Cesvaine
132101016 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132101017 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Nezināms Ranka
132101018 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Arnolds Zunte
132101019 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Roberts Auniņš Cesvaine
132101020 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Adalberts Becenbergers Egliens Kuršu kāpu Preiļos
132101021 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Pēteris Alunāns Ēķingrāve
132101022 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) E. Kļaviņa Sece
132101023 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Kauliņš Sausnēja
132101024 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Ētmanis Kazdanga
132101025 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132101026 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Ernests Dinsberģis Dundaga
132101027 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jānis Jansons Lielplatone
132101028 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Sproģis Koknese
132101029 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Štīlers Gulbene
132101030 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101031 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jūlijs Rubenis Ērgļi
132101032 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Nezināms Grāvendāle
132101033 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Kārlis Celmiņš Lubāna
132101034 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Arvīds Aizsils D. Meijere Lubāna
132101035 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Kārlis Birznieks Zemītnieki
132101036 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Andrejs Vaskis Tukums
132101037 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Rudzītis Veckalsnava
132101038 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Aleksandrs Bernevics Kandava
132101039 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101040 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Z. Lībrehts Jēkabnieku pagasts
132101041 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101042 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Sproģis Koknese
132101043 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Nezināms Grāvendāle
132101044 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Vītiņš Augškurzeme
132101045 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Andrejs Linde
132101046 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Andrejs Eda Oškalne Linde
132101047 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132101048 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101049 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101050 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Brasliņš Stružāni
132101051 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Fricis Mūrnieks Lejas pagasts
132101052 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Roberts Auniņš Cesvaine
132101053 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Augusts Dēbners Jaunkalsnava
132101054 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Nezināms Grāvendāle
132101055 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Vītiņš Augškurzeme
132101056 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132101057 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Nezināms
132101058 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
132101059 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101060 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jūlijs Rubenis Ērgļi
132101061 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Banazis Nīca
132101062 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Sproģis Koknese
132101063 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Atis Doks Dzelzava
132101064 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Juris Nameits Lielvircava
132101065 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Fricis Kleinhofs Naudīte
132101066 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Andrejs Eda Oškalne Linde
132101067 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Ētmanis Kazdanga
132101068 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132101069 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Ozols Sauka
132101070 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) E. Aizderdzis Gulbene
132101071 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jānis Bēdulis Rundāle
132101072 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Atis Māturs Grenči
132101073 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Sēja Lestene
132101074 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Anss Lerhis-Puškaitis Kaspars Ezers Džūkste
132101075 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Jānis Treimanis Bērznieki
132101076 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Mārtiņš Lapa
132101077 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Rudzīte Smiltene
132101078 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) V. Ašmane Nītaures pagasts
132101079 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Vītiņš Augškurzeme
132101080 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) J. Bergmanis Dobele
132101081 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Rogulis
132101082 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101083 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Karlsons
132101084 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Kosa
132101085 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Edvards Mazjānis Jaunroze
132101086 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Kārlis Andrītis Jaunroze
132101087 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) A. Renca Mazlaicēni
132101088 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Oto Kanaviņš Gulbene


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox