Par projektu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Īsumā

Folklorista Pētera Šmita "Latviešu pasaku un teiku" krājums 15 sējumos ir latviešu folkloristikas vēsturē vērienīgākais vēstītājfolkloras apkopojums. Tas publicēts laika posmā no 1925. līdz 1937. gadam.

Līdztekus tam Vācijā Getingenas Zinātņu akadēmijas pētniecības centra (Forschungsstelle) "Enzyklopädie des Märchens" arhīvā glabājas šī krājuma pilns tulkojums vācu valodā, kas aizņem vairāk nekā 10 000 lpp. Tas ir lielākais latviešu folkloras tekstu tulkojums citā valodā. Teksts ir vienā eksemplārā mašīnrakstā. Tulkojums veikts 20. gs. 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā, iekļaujot agrākus tulkojumus.

Pētera Šmita "Latviešu pasaku un teiku" krājuma 15 sējumi ir internetā ir piejami jau kopš 1998. gada, kad to digitalizēja LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija.

Šī projekta mērķis ir uzlabot līdzšinējo "Latviešu pasaku un teiku" digitālo publicējumu un apvienot to paralēlā tekstu korpusā ar vācu tulkojumu, lai latviešu pasakas un teikas padarītu starptautiski pieejamas un ērti izmantojamas pētniecībā un citos izziņas nolūkos.


Projekta vēsture

1994. gadā Vācijā, Getingenē Zinātņu akadēmijas darba grupas "Pasaku enciklopēdija" arhīvā LFK pētnieks Guntis Pakalns tika iepazīstināts ar šī krājuma tulkojumu vācu valodā. Desmit gadus vēlāk G. Pakalns ieradās šajā arhīvā, lai veiktu detalizētu tulkojuma izpēti un izzinātu iespējas sadarbībai ar "Pasaku enciklopēdijas" arhīvu šī tulkojuma digitalizēšanā.

Sadarbība izdevās veiksmīga — Getingenes arhīva darbinieki ar rakstāmmašīnu rakstīto manuskriptu kopēja un sējumu pa sējumam sūtīja uz Rīgu. Šeit tos digitalizēja LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas un LFMI Latviešu folkloras krātuves darbinieki Sanitas Reinsones vadībā.

Kopš 2003. gada veikta 3 teiku sējumu (13.-15. sēj.) tulkojumu digitalizācija, kas aptver reprezentatīvu latviešu teiku variantu izlasi — ap 3500 teksti. Lēmums sākt darbu, digitalizējot vispirms teiku sējumus, tika pieņemts tālab, lai ātrāk tiktu veikta patstāvīgas kolekcijas digitalizēšana, kas ļautu izvērtēt iespējas turpmākajam darbam ar pasakām, kas apjoma ziņā veido ievērojami lielāku kolekciju (1.-12. sēj.) un kuras ir saistītas ar starptautiski pasaku motīvu rādītājiem.

Sīkāka informācija par šo tulkojumu lasāma G. Pakalna rakstā "P. Šmita "Latviešu pasaku un teiku" tulkojums vāciski — vēsture un digitālā publikācija", kas publicēts žurnālā "Meklējumi un atradumi" 2005, 145-171.

Atbalstītāji

Projekta atbalstītājiProjekts tiek īstenots LU LFMI sadarbojoties ar LU MII. Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem un Valsts Kultūrkapitāla fonds


Hochschulkontor logo.jpg Kkf logo.png

Personal tools

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox