Project:Copyrights

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Datubāzes izmantošanas noteikumi

"Latviešu pasaku un teiku" paralēlā tekstu korpusa izmēģinājuma versija ir brīvi pieejama ikvienam.

Datubāze izmantojama vienīgi izglītojošiem un pētnieciskiem mērķiem.

Vācu tulkojuma autortiesības pieder "Pasaku enciklopēdijai" (Enzyklopädie des Märchens, Die Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen).

Datubāzē ievietoto tekstu citēšanai obligāti iekļaujama atsauce uz datubāzi un tās veidotājiem: LU LFMI Latviešu folkloras krātuve, LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija.

Jebkuru neskaidru autortiesību jautājumu gadījumā sazinieties ar projekta veidotājiem.

Bestimmungen zur Benutzung der Datenbank

Die Probeversion des parallelen Korpus "Lettische Märchen und Sagen" ist jedermann frei zugänglich.

Die Benutzung ist lediglich für bildende und Forschungszwecke statthaft.

Das Copyright der deutschen Übersetzung gehört der Enzyklopädie des Märchens der Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.

Beim Zitieren der Texte der Datenbank ist der Hinweis auf die Datenbank und deren Autoren, nämlich LU LFMI Latviešu folkloras krātuve, und LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija, obligatorisch.

Im Falle ungeklärter Urheberrechtsfragen bitten wir Sie, sich mit den Projektleitern in Verbindung zu setzen.

Personal tools

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox