Rīga

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search


Items about this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
150601004 Rīgas apriņķis / Kreis Riga Nezināms
150601005 Rīgas apriņķis / Kreis Riga Nezināms
150601006 Rīgas apriņķis / Kreis Riga Pēteris Šmits L. Miezīte Rīga
150601007 Rīgas apriņķis / Kreis Riga Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna

Items collected at this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
130104007 Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu / Warum der Mensch sein Lebensende nicht erfährt A. Jaunzeme Rīga
130116003 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes A. Miglava Rīga
130116026 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes A. Borherte Rīga
130117025 Putni / Die Vögel Mordaks Rīga
130117034 Putni / Die Vögel A. Borherte A. Borhertes māte Rīga
130122002 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122003 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122004 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122005 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Irma Medne Rīga
130201011 Pasaules radīšana / Die Erschaffung der Welt Kārlis Bukums Rīga
130202009 Kā akmeņi cēlušies / Wie die Steine entstanden sind Irma Medne M. Biele Rīga
130202013 Kā akmeņi cēlušies / Wie die Steine entstanden sind Kārlis Bukums Rīga
130206003 Dievam aitas, Velnam cūkas / Gott hat Schafe, der Teufel hat Schweine A. Miglava Rīga
130215001 Dievs ar Velnu kaitinās / Gott und der Teufel ärgern einander H. Krastiņa Rīga
130217002 Cilvēks seko Dievam / Der Mensch folgt Gott Bruno Riekstiņš Rīga
130301017 Saule, Mēness un Varavīksne / Sonne, Mond und Regenbogen M. Irbe Rīga
131501002 Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin Marta Kerzuma E. Mužika Rīga
131501015 Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
131501016 Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
132001003 Nāve / Der Tod Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140108021 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140109003 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an A. Borherte Rīga
140110005 Velni ievilina cilvēkus svešā klētī / Die Teufel locken Menschen in fremde Vorratshäuser Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140202005 Cilvēka miršana / Das Sterben des Menschen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140205013 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof J. Johansone Rīga
140205033 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140208005 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140208007 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140208079 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140211012 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140211022 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140211023 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140214002 Veļi nerro cilvēkus / Die Manen necken Menschen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140219010 Labvēlīgie veļi / Wohlgesinnte Manen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140220002 Veļu dzīve viņā saulē / Das Leben der Manen im Jenseits A. Miglava Rīga
140301062 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140301069 Ēni māžojas / Die Schatten spuken H. Krastiņa Rīga
140303033 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140305027 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140306004 Ēni neredzami / Unsichtbare Schatten (Gespenster) Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140604003 Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140606003 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150110006 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150112033 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist K. Untiņš Rīga
150113027 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150305002 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150309008 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150401009 Raganu īpašības / Die Eigenschaften der Hexen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150401010 Raganu īpašības / Die Eigenschaften der Hexen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150409001 Raganu nāve / Das Sterben der Hexen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150409002 Raganu nāve / Das Sterben der Hexen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150601006 Rīgas apriņķis / Kreis Riga Pēteris Šmits L. Miezīte Rīga
150701015 Ļaužu dzīve senos laikos / Das Leben der Menschen in der ältesten Zeit Pēteris Šmits Rīga
150801008 Ezeri / Seen H. Ilcberga Rīga
150903003 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Artūrs Pindzulis Rīga
151101020 Čūskas / Schlangen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox