Semantic search

Jump to: navigation, search

[Edit query]| Show embed code


Previous     Results 1 – 50    Next        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  Display title Collected by Provided by Place of recording
140601001 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Jānis Bankins
140601002 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
140601003 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben A. Skara
140601004 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Putvaidis Jaunlaicene
140601005 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben K. Šulcs Zasulauks
140601006 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140601007 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
140601008 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140601009 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
140601010 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben A. Silkalns A. Cekuls Jaunlaicene
140601011 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben K. Apfelbaums Talsi
140601012 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben K. Streidiņš Jaunpiebalga
140601013 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140602001 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Jānis Bankins
140602002 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Kārlis Blauberģis Sērpils
140602003 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Nezināms Gulbene
140602004 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Putvaidis Jaunlaicene
140602005 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
140602006 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140602007 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140602008 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Andrejs Vaskis Tukuma apkārtne
140602009 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt A. Jurķis Nīca
140602010 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Jānis Alberts Jansons M. Rozentāle Laukgaļi
140602011 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Nezināms E. Kreicberga Talsu apgabals
140602012 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140602013 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Andrejs Ritenis Miķelis Dunika Nīca
140602014 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140602015 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140602016 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt L. Ozola Sērpils
140602017 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt A. Garjānis Tadeušs Gailums Domopoles pagasts
140602018 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt F. Apfelbaums Stende
140602019 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt J. Vilsons Nīgrande
140602020 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt K. Šulcs Zasulauks
140602021 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt J. Vīksne Nīca
140602022 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt V. Akmentiņš Zvidzienas apkārtne
140602023 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Kārlis Bankers Dundaga
140602024 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Fricis Brīvzemnieks Aizpute
140602025 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt K. Streidiņš Jaunpiebalga
140602026 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Austra Celmiņa Trikātas apkārtne
140602027 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Audzis Jērkule
140602028 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Arv. Porietis Grašu pagasts
140602029 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt A. Garjānis St. Keibinīks Domopoles pagasts
140602030 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Vēra Zaharska A. Šuša Makašānu pagasts
140603001 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Jānis Bankins
140603002 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Andrejs Ritenis Jēkabs Ritenis Nīca
140603003 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld J. Bornāts Nīca
140603004 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140603005 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld J. Vilsons Nīgrande
140603006 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Arv. Porietis Grašu pagasts
140603007 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Juris Upītis Gatarta
Previous     Results 1 – 50    Next        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools
Namespaces

Variants
Views
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox