Teikas par Dievu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Publication type Books
Title Teikas par Dievu
Publication Year 1929
Volume number
Issue number
Publication date
Publisher Latviešu folkloras krātuve
Language lv
Page count 143Items with references to this publication

  Display title
130101004 Dievs rada pasauli / Gott erschafft die Welt
130101010 Dievs rada pasauli / Gott erschafft die Welt
130101012 Dievs rada pasauli / Gott erschafft die Welt
130101013 Dievs rada pasauli / Gott erschafft die Welt
130101014 Dievs rada pasauli / Gott erschafft die Welt
130101015 Dievs rada pasauli / Gott erschafft die Welt
130102004 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102006 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102008 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102009 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102011 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102015 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102017 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102019 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102020 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130102021 Cilvēka radīšana / Die Erschaffung des Menschen
130103006 Kādēļ mazi bērni neiet kājām / Warum kleine Kinder nicht laufen können
130103007 Kādēļ mazi bērni neiet kājām / Warum kleine Kinder nicht laufen können
130103009 Kādēļ mazi bērni neiet kājām / Warum kleine Kinder nicht laufen können
130104005 Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu / Warum der Mensch sein Lebensende nicht erfährt
130105002 Dievs nospriež mūža gaŗumu / Gott bestimmt die Dauer des Lebens
130108001 Kā dažas tautas cēlušās / Wie die verschiedenen Völker entstanden sind
130108002 Kā dažas tautas cēlušās / Wie die verschiedenen Völker entstanden sind
130108004 Kā dažas tautas cēlušās / Wie die verschiedenen Völker entstanden sind
130108007 Kā dažas tautas cēlušās / Wie die verschiedenen Völker entstanden sind
130110003 Kādēļ sievietei nekad nav vaļas / Warum die Frau niemals Zeit hat
130110004 Kādēļ sievietei nekad nav vaļas / Warum die Frau niemals Zeit hat
130110005 Kādēļ sievietei nekad nav vaļas / Warum die Frau niemals Zeit hat
130110011 Kādēļ sievietei nekad nav vaļas / Warum die Frau niemals Zeit hat
130111008 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat
130111010 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat
130113003 Ēdieni / Gerichte
130113006 Ēdieni / Gerichte
130113008 Ēdieni / Gerichte
130113009 Ēdieni / Gerichte
130114002 Ūdens plūdi / Die Flut
130115018 Mājas lopi / Die Haustiere
130116003 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116010 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116011 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116012 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116017 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116018 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116023 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116025 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116026 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130116027 Meža zvēri / Die Tiere des Waldes
130117004 Putni / Die Vögel
130117005 Putni / Die Vögel
130117006 Putni / Die Vögel
130117013 Putni / Die Vögel
130117014 Putni / Die Vögel
130117020 Putni / Die Vögel
130117025 Putni / Die Vögel
130117029 Putni / Die Vögel
130117032 Putni / Die Vögel
130117034 Putni / Die Vögel
130117035 Putni / Die Vögel
130117037 Putni / Die Vögel
130117041 Putni / Die Vögel
130118001 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier
130118005 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier
130118006 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier
130118014 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier
130118023 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier
130118033 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier
130118036 Zivis un kukaiņi / Fische und verschiedenes Getier
130119001 Zvēri un putni kopējā darbā / Tiere und Vögel bei gemeinsamer Arbeit
130119002 Zvēri un putni kopējā darbā / Tiere und Vögel bei gemeinsamer Arbeit
130119003 Zvēri un putni kopējā darbā / Tiere und Vögel bei gemeinsamer Arbeit
130120002 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen
130120003 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen
130120004 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen
130120009 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen
130120010 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen
130120011 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen
130121008 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen
130121010 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen
130121011 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen
130121016 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen
130121017 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen
130121018 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen
130121019 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen
130122001 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122005 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122007 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122012 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122013 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122016 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122021 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122022 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122027 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122028 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122029 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122030 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122035 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122036 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130122037 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen
130201001 Pasaules radīšana / Die Erschaffung der Welt
130201003 Pasaules radīšana / Die Erschaffung der Welt
… further results


Bērzkalne, Anna. Teikas par Dievu. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1929

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox