ToDo/PublicationRefs

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
  Published in Item reference Page number
130101001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 85
130101001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 1, 4a
130101002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 150
130101002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 1, 4b
130101003 Natursagen 1 128
130101003 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 4 50
130101004 Teikas par Dievu 2 5
130101007 Sbornik materialov po etnografii 40, 36
130101007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 1, 4c
130101008 Sbornik materialov po etnografii 40, 36
130101008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 1, 4d
130101010 Teikas par Dievu 17 13
130101011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 14
130101011 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130101012 Teikas par Dievu 15 12
130101013 Teikas par Dievu 19 15
130101014 Teikas par Dievu 20 15
130101015 Teikas par Dievu 21 16
130102004 Teikas par Dievu 116 88
130102006 Teikas par Dievu 115 88
130102008 Teikas par Dievu 135 101
130102009 Teikas par Dievu 136 101
130102011 Teikas par Dievu 137 102
130102012 Latviešu folkloras krātuve
130102013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 22
130102013 Balss 1889, Nr. 31 4
130102014 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 51 7
130102015 Teikas par Dievu 117 89
130102016 Nikodems Rancāns, Latviešu folkloras krātuve
130102017 Teikas par Dievu 121 19
130102018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 21
130102018 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 64, 33
130102019 Teikas par Dievu 122 92
130102020 Teikas par Dievu 132 99
130102021 Teikas par Dievu 132 99
130103004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1a
130103004 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130103005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1b
130103006 Teikas par Dievu 118 90
130103007 Teikas par Dievu 75 60
130103008 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130103008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1c
130103009 Teikas par Dievu 119 91
130104001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 21 195
130104002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 18c
130104002 Balss 1891, Nr. 2
130104003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 18b
130104004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 119
130104004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 18c
130104005 Teikas par Dievu 125 95
130104007 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
130105002 Teikas par Dievu 123 19
130108001 Teikas par Dievu 128 97
130108002 Teikas par Dievu 129 98
130108004 Teikas par Dievu 130 98
130108004 Latviešu folkloras krātuve [17,1854,26]
130108005 Latviešu folkloras krātuve
130108007 Teikas par Dievu 141 104
130109002 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve [1198]
130109004 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 88 201
130110001 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
130110002 Łotysze Inflant polskich (1891)
130110003 Teikas par Dievu 139 103
130110003 Jānis Ragainis, Latviešu folkloras krātuve [435, 1211]
130110004 Teikas par Dievu 103 100
130110004 Jānis Ragainis, Latviešu folkloras krātuve [435, 1218]
130110005 Latviešu folkloras krātuve [190, 726]
130110005 Teikas par Dievu 134 100
130110006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 16
130110007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 22 196
130110010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 20
130110010 Austrums 1893, Nr. 3
130110011 Teikas par Dievu 131 99
130110011 Latviešu folkloras krātuve [435, 1214]
130111001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
130111001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 3a
130111002 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 20 84
130111003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 3b
130111004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 3c
130111004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 54
130111006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1
130111007 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130111007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 3c
130111008 Teikas par Dievu 108 83
130111009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 3f
130111009 Sbornik materialov po etnografii 43, 40
130111010 Teikas par Dievu 109 83
130111015 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
130111016 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
130112001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 186
130112001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 168
130112002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 18a
130113001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 165, 151 165
130113002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 2
130113002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130113003 Teikas par Dievu 143 104
130113005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 8
130113005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130113006 Teikas par Dievu 142 105
130113008 Teikas par Dievu 144 105
130113009 Teikas par Dievu 145 105
130113010 Dienas Lapa
130114001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 144
130114001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 2a
130114002 Teikas par Dievu 127 96
130115002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 4 308
130115002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 17, 12
130115003 Latviešu tautas teikas un pasakas (3) 58 97
130115007 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve [1198]
130115008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 9 309
130115008 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130115011 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
130115011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 49, 1a
130115012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 49, 16
130115012 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
130115013 Nikodems Rancāns, Latviešu folkloras krātuve [381]
130115017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 49, 1, 2
130115018 Teikas par Dievu 74 59
130115018 Latviešu folkloras krātuve [17, 2019]
130115019 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 32 107
130115022 Latviešu folkloras krātuve [268, 251]
130115024 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 5 50
130115029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 2, 6
130115029 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 119
130116001 Jauni Dunduri 52, 3
130116002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 292, 66, 5a
130116003 Teikas par Dievu 63 52
130116003 Latviešu folkloras krātuve [17, 923, 251]
130116004 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 4 79
130116005 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 1 78
130116007 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 3 79
130116008 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 2 79
130116009 Jauni Dunduri 53, 4
130116010 Teikas par Dievu 64 53
130116010 Latviešu folkloras krātuve [556, 1140]
130116011 Latviešu folkloras krātuve [556, 1138]
130116011 Teikas par Dievu 66 53
130116012 Teikas par Dievu 67 54
130116012 Latviešu folkloras krātuve [549, 206]
130116013 Latviešu teikas iz Malienas I, 10
130116014 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums III, 110 1
130116015 Nikodems Rancāns, Latviešu folkloras krātuve [381]
130116016 Łotysze Inflant polskich (1891)
130116017 Teikas par Dievu 60 49
130116017 Latviešu folkloras krātuve [2, 916]
130116018 Teikas par Dievu 61 49
130116018 Latviešu folkloras krātuve [612, 285]
130116019 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 163 171
130116021 Labuo sākla 1
130116023 Latviešu folkloras krātuve [279, 1249]
130116023 Teikas par Dievu 70 56
130116024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 11 1,167
130116024 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130116024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) I, 12
130116025 Teikas par Dievu 71 57
130116025 Latviešu folkloras krātuve [707, 141]
130116026 Latviešu folkloras krātuve [17, 469, 48]
130116026 Teikas par Dievu 68 55
130116027 Teikas par Dievu 69 56
130116027 Latviešu folkloras krātuve [556, 1709]
130116029 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
130116030 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130116030 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 56, 1, 6
130117001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130117001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 2, 1a
130117002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 2, 1b
130117003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 2, 1d
130117003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 16, 11
130117004 Teikas par Dievu 80 63
130117004 Latviešu folkloras krātuve [190, 727]
130117005 Teikas par Dievu 78 61
130117005 Latviešu folkloras krātuve [312, 313]
130117006 Teikas par Dievu 79 62
130117006 Latviešu folkloras krātuve [69, 894]
130117011 Łotysze Inflant polskich (1891)
130117013 Teikas par Dievu 77 61
130117013 Latviešu folkloras krātuve [556, 1397]
130117014 Teikas par Dievu 82 64
130117014 Latviešu folkloras krātuve [556, 1271]
130117016 Latviešu tautas teikas un pasakas (3) 53 101
130117017 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130117017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 11
130117019 Latviešu folkloras krātuve
130117020 Teikas par Dievu 92 72
130117020 Latviešu folkloras krātuve [250, 89]
130117021 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 10
130117022 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 1896, 12, 2
130117024 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
130117024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 50, 2, 10
130117025 Teikas par Dievu 83 64
130117025 Latviešu folkloras krātuve [464, 5054]
130117026 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 31 107
130117029 Teikas par Dievu 84 66
130117029 Latviešu folkloras krātuve [490, 13]
130117032 Teikas par Dievu 86 67
130117032 Latviešu folkloras krātuve [556, 1352]
130117033 R. Tabīne, Latviešu folkloras krātuve [574]
130117034 Latviešu folkloras krātuve [17, 464, 23]
130117034 Teikas par Dievu 88 68
130117035 Teikas par Dievu 89 69
130117035 Latviešu folkloras krātuve [556, 1405]
130117037 Teikas par Dievu 87 67
130117037 Latviešu folkloras krātuve [556, 1413]
130117041 Latviešu folkloras krātuve [467, 421]
130117041 Teikas par Dievu 96 69
130118001 Teikas par Dievu 100 77
130118001 Latviešu folkloras krātuve [480, 375]
130118002 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 36
130118003 Pasakas (1893) 29, 12
130118003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 51, 1, 9
130118004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 80
130118004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 51, 1, 2
130118005 Teikas par Dievu 98 76
130118005 Latviešu folkloras krātuve [72, 9844]
130118006 Teikas par Dievu 95 74
130118006 Latviešu folkloras krātuve [B. 22, 2762]
130118008 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130118008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 1
130118009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 2
130118009 Sbornik materialov po etnografii 11, 10
130118010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 3
130118011 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 14, 6
130118014 Latviešu folkloras krātuve [464, 4242]
130118014 Teikas par Dievu 96 75
130118015 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 119
130118015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 4
130118018 R. Tabīne, Latviešu folkloras krātuve [574]
130118019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 51, 1, 5
130118019 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 152
130118021 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 152
130118021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 51, 1, 6
130118022 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
130118022 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 64 289
130118023 Latviešu folkloras krātuve [678, 342]
130118023 Teikas par Dievu 102 78
130118025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 8a
130118025 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 14, 7
130118026 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130118026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 8b
130118027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 8c
130118028 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 57, 1, 4
130118029 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve 1879
130118029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 11
130118030 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 55
130118030 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 12
130118032 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 15
130118032 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 13
130118033 Teikas par Dievu 101 78
130118033 Latviešu folkloras krātuve [740, 3858]
130118034 Łotysze Inflant polskich (1891)
130118035 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 14
130118035 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130118036 Teikas par Dievu 103 79
130118036 Latviešu folkloras krātuve [190, 728]
130118037 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 10
130118038 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 23 35
130118040 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 64
130118040 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 52, 1, 9
130119001 Teikas par Dievu 94 73
130119001 Latviešu folkloras krātuve [479, 641-a]
130119002 Teikas par Dievu 85 66
130119002 Latviešu folkloras krātuve [76, 199]
130119003 Teikas par Dievu 93 73
130119003 Latviešu folkloras krātuve [647, 824]
130120001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 53, 1, 1
130120002 Teikas par Dievu 106 82
130120002 Latviešu folkloras krātuve [179, 1306]
130120003 Teikas par Dievu 105 81
130120003 Latviešu folkloras krātuve [23, 5385]
130120004 Teikas par Dievu 110 84
130120004 Latviešu folkloras krātuve [556, 1121]
130120006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 58, 1, 1
130120007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 58, 1, 2
130120008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 58, 1, 3
130120008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 15, 8
130120009 Teikas par Dievu 107 82
130120009 Latviešu folkloras krātuve [740, 3859]
130120010 Teikas par Dievu 112 85
130120011 Teikas par Dievu 111 85
130120011 Latviešu folkloras krātuve [556, 1121]
130120012 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
130121003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 18, 1, 9
130121003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 1896, 7 (5)
130121007 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 87
130121008 Latviešu folkloras krātuve [740, 3908]
130121008 Teikas par Dievu 158 115
130121010 Latviešu folkloras krātuve [435, 1215]
130121010 Teikas par Dievu 140 103
130121011 Teikas par Dievu 140a 103
130121011 Latviešu folkloras krātuve [435, 1216]
130121016 Teikas par Dievu 162 118
130121016 Latviešu folkloras krātuve [130, 1]
130121017 Teikas par Dievu 159 116
130121017 Latviešu folkloras krātuve [384, 1818]
130121018 Latviešu folkloras krātuve [B. 36, 154]
130121018 Teikas par Dievu 160 116
130121019 Teikas par Dievu 164 120
130121019 Latviešu folkloras krātuve [B. 32, 5]
130122001 Teikas par Dievu 152 110
130122001 Latviešu folkloras krātuve [556, 2249]
130122005 Latviešu folkloras krātuve [32, 619]
130122005 Teikas par Dievu 151 109
130122007 Teikas par Dievu 153 111
130122007 Latviešu folkloras krātuve [675, 159]
130122009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 26 197
130122010 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
130122010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 11 302
130122012 Teikas par Dievu 146 106
130122012 LP, VII, I, 302, 11 [B. 40, 613]
130122013 Teikas par Dievu 150 109
130122013 Latviešu folkloras krātuve [B. 19, 907]
130122014 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130122015 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130122015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 4
130122016 Teikas par Dievu 157 114
130122016 Latviešu folkloras krātuve [302, 5435]
130122018 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 37 109
130122018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 5
130122019 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
130122021 Teikas par Dievu 154 111
130122021 Latviešu folkloras krātuve [344, 1607]
130122022 Teikas par Dievu 155 112
130122022 Latviešu folkloras krātuve [344, 1603]
130122025 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 188, 15, 2
130122026 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130122027 Latviešu folkloras krātuve [493, 336]
130122027 Teikas par Dievu 161 117
130122028 Teikas par Dievu 138 102
130122028 Latviešu folkloras krātuve [548, 4234]
130122029 Teikas par Dievu 163 119
130122029 Latviešu folkloras krātuve [316, 23]
130122030 Latviešu folkloras krātuve [145, 433]
130122030 Teikas par Dievu 156 113
130122035 Teikas par Dievu 148 107
130122035 Latviešu folkloras krātuve [302, 1332]
130122036 Teikas par Dievu 147 106
130122036 Latviešu folkloras krātuve [70, 313]
130122037 Latviešu folkloras krātuve [179, 661]
130122037 Teikas par Dievu 149 108
130201001 Teikas par Dievu 25 20
130201001 Latviešu folkloras krātuve [665, 182]
130201002 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
130201002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 24 196
130201003 Latviešu folkloras krātuve [280, 957]
130201003 Teikas par Dievu 1 5
130201006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 168
130201006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1192, 1
130201007 Pasakas (1983) 23, 9
130201007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1192, 2
130201008 Sēta un skola 2
130201008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 3 1,192
130201009 Teikas par Dievu 3 6
130201009 Latviešu folkloras krātuve [740, 2738]
130201010 Latviešu folkloras krātuve [69, 1443]
130201010 Teikas par Dievu 4 7
130201011 Teikas par Dievu 5 7
130201011 Latviešu folkloras krātuve [23, 4724]
130201012 Teikas par Dievu 6 8
130201012 Latviešu folkloras krātuve [584, 898]
130201013 Latviešu folkloras krātuve [B. 13, 1516]
130201013 Teikas par Dievu 7 8
130201014 Dievs un velns 22, 4
130201015 Teikas par Dievu 16 13
130201015 Latviešu folkloras krātuve [4890, 335]
130201016 Latviešu folkloras krātuve [740, 2539]
130201016 Teikas par Dievu 18 14
130201017 Teikas par Dievu 22 16
130201017 Latviešu folkloras krātuve [17, 302, 65]
130201019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1, 5a
130202004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 59, 1, 2a
130202004 Sbornik materialov po etnografii 45, 43
130202005 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 34 108
130202006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 64
130202006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 59, 1, 2b
130202007 Latviešu folkloras krātuve [548, 1984]
130202007 Teikas par Dievu 8 9
130202008 Teikas par Dievu 9 9
130202008 Latviešu folkloras krātuve [219, 142]
130202009 Teikas par Dievu 10 10
130202009 Latviešu folkloras krātuve [32, 2096]
130202010 Latviešu folkloras krātuve [740, 1711]
130202010 Teikas par Dievu 11 10
130202011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1,195
130202011 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 192
130202012 Teikas par Dievu 12 10
130202012 Latviešu folkloras krātuve [1195, 7, 15]
130202013 Latviešu folkloras krātuve [1195, 23, 6970]
130202013 Teikas par Dievu 13 11
130203001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1 1,191
130203002 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130203002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1191, 2
130204001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1160, 11, 1
130204001 Balss 1880, Nr. 55
130204003 Teikas par Dievu 32 24
130204003 Latviešu folkloras krātuve [10, 2926]
130204006 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2) 1
130204006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1162, 11, I, 2
130204007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 11, 3
130204007 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130204008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 450, 113, VII
130204008 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130204009 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 104, 28, I
130204010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130204010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1164, 11, 4
130204011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1164, 11, 5
130204011 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130204012 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130204012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1166, 11, 10
130204013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1166, 11, 8
130204013 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130204014 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130204014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1166, 11, 9
130204015 Teikas par Dievu 31 24
130204015 Latviešu folkloras krātuve [69, 1439]
130204016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1165, 11, 6
130204016 Balss 1887, Nr. 34
130204017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1165, 11, 7
130204017 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130204019 R. Tabīne, Latviešu folkloras krātuve [574]
130204019 Łotysze Inflant polskich (1891)
130204020 Jēkabs Lautenbahs, Latviešu folkloras krātuve
130204027 Teikas par Dievu 30 23
130204027 Latviešu folkloras krātuve [72, 5378]
130205001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130205001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1167, 11, I, 13
130205002 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130205002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1167, 11, I, 11
130205003 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 69 179
130206002 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
130206003 Teikas par Dievu 73 59
130206003 Latviešu folkloras krātuve [17, 924, 252]
130207002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1169, 11, II, 1
130207002 Balss 1880, Nr. 55
130207003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 450, 113, VIII
130207003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130207005 Teikas par Dievu 46 36
130207005 Latviešu folkloras krātuve [528, 257]
130207006 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2) 2
130207006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1170, 11, II, 2
130207007 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130207007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1170, 11, II, 3
130207009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1171, 11, II, 4
130207009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130207010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1171, 11, II, 5
130207010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130207011 Teikas par Dievu 45 35
130207011 Latviešu folkloras krātuve [72, 9828]
130207013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1172, 11, II, 6
130207013 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
130207014 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130207014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1172, 11, II, 7
130207015 Latviešu folkloras krātuve
130207016 Jēkabs Lautenbahs, Latviešu folkloras krātuve
130207017 Teikas par Dievu 43 34
130207017 Latviešu folkloras krātuve [219, 143]
130207018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1173, 11, II, 8
130207018 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130207019 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130207019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1173, 11, II, 9
130207020 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 452, 113, XII
130207022 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 146 340
130208001 Jēkabs Lautenbahs, Latviešu folkloras krātuve
130208003 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130208003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1174, 17, III, 1
130208004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 70
130208004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1175, 11, III, 3
130208005 Latviešu folkloras krātuve [23, 9773]
130208005 Teikas par Dievu 35 28
130208006 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 105
130208007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1175, 11, III, 2
130208008 Teikas par Dievu 27 34
130208008 Latviešu folkloras krātuve [608, 352]
130208009 Łotysze Inflant polskich (1891)
130208010 Teikas par Dievu 33 27
130208010 Latviešu folkloras krātuve [448, 41]
130208011 Teikas par Dievu 36 24
130208011 Latviešu folkloras krātuve [266, 1193]
130209004 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 24, V
130209005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 11, IV
130209005 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2) 5
130210002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 292, 66, 4
130210004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 292, 4
130210004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130210005 Jēkabs Lautenbahs, Latviešu folkloras krātuve
130210006 Teikas par Dievu 62 51
130210006 Latviešu folkloras krātuve [76, 197-a]
130210007 Latviešu folkloras krātuve
130211001 Teikas par Dievu 37 29
130211001 Latviešu folkloras krātuve [B. 13, 1561]
130211002 Teikas par Dievu 81 63
130211002 Latviešu folkloras krātuve [740, 2739]
130212001 Dievs un velns 45, 8
130212002 Teikas par Dievu 41 32
130212002 Latviešu folkloras krātuve [635, 70]
130212004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1194, 2
130212004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130212007 Teikas par Dievu 97 76
130212007 Latviešu folkloras krātuve [483, 5]
130212008 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130212008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1193, 1
130212009 Teikas par Dievu 99 77
130212009 Latviešu folkloras krātuve [480, 375]
130212010 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
130212010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1188, 11, 8, 1
130212013 Teikas par Dievu 39 30
130212013 Latviešu folkloras krātuve [302, 1354]
130212014 Teikas par Dievu 104 80
130212014 Latviešu folkloras krātuve [190, 728]
130212015 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 105, 28, III
130212016 Teikas par Dievu 40 31
130212016 Latviešu folkloras krātuve [330, 148]
130213001 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130213001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1179, 11, V, 1
130213003 Teikas par Dievu 25 19
130213003 Latviešu folkloras krātuve [72, 9845]
130213004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 32
130213004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1183, 11, V, 2
130213005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4) 112
130213005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1180, 11, V, 3
130213007 Teikas par Dievu 23 17
130213007 Latviešu folkloras krātuve [76, 227]
130213008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1181, 11, Vb
130213008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2) 4
130213009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1181, 11, Vb
130213010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1182, 11, Vb
130213010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130213011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1182, 11, Vb
130213012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1182, 11, Vb, 5
130213013 Latviešu folkloras krātuve [72, 9305]
130213013 Teikas par Dievu 24 17
130213014 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 16
130213014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1183, 11, Vz
130213015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 11, Vz, 5
130213018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1185, 11, Vz
130213018 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
130213019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1185, 11, Vz. 3
130213019 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 32
130213020 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
130213020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1183, 11, Vz
130213022 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
130214003 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
130214004 Teikas par Dievu 45 57
130214004 Latviešu folkloras krātuve [302, 1353]
130215001 Teikas par Dievu 56 44
130215001 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve [17, 745, 2]
130215002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 192
130215002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1183, 11, IX
130215003 Latviešu folkloras krātuve [266, 1184]
130215003 Teikas par Dievu 38 29
130215005 Teikas par Dievu 44 35
130215006 Latviešu folkloras krātuve [202, 62377]
130215006 Teikas par Dievu 120 91
130215007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 448, 113, 3
130215010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1, 23
130215010 Pasakas (1893) 37, 17
130215011 Latviešu folkloras krātuve [17, 1975, 41]
130215011 Teikas par Dievu 53 43
130215012 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 448, 113, 5
130215013 Teikas par Dievu 28 21
130215013 Latviešu folkloras krātuve [302, 1352]
130215014 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 448, 113, 2
130215015 Latviešu folkloras krātuve [631, 135]
130215015 Teikas par Dievu 27 21
130215016 Teikas par Dievu 52 42
130215016 Latviešu folkloras krātuve [635, 20]
130215017 Latviešu tautas teikas un pasakas (2) 7, 4
130215018 Teikas par Dievu 58 46
130215018 Latviešu folkloras krātuve [266, 1275]
130215019 Teikas par Dievu 29 22
130215019 Latviešu folkloras krātuve [556, 1196]
130215020 Teikas par Dievu 59 47
130215020 Latviešu folkloras krātuve [70, 60]
130215021 Dievs un velns 94, 16
130215022 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 48
130215022 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 273, 1
130215023 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 274, 2
130215023 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5) 66, 39
130216002 Teikas par Dievu 113 86
130216002 Latviešu folkloras krātuve [715, 1]
130216004 Dievs un velns 58, 10
130216006 Latviešu folkloras krātuve [694, 125]
130216006 Teikas par Dievu 124 94
130216007 Latviešu tautas teikas un pasakas 46, 8
130216009 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130216011 Dievs un velns 60, 11
130216012 Dievs un velns 91, 15
130217001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 144
130217001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1194, 11
130217002 Teikas par Dievu 47 38
130217002 Latviešu folkloras krātuve [72, 9875]
130217003 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130217004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 447, 113, 1
130217005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1189, 11, X, 1
130217006 Latviešu folkloras krātuve [776, 1]
130217006 Teikas par Dievu 48 38
130217007 Latviešu folkloras krātuve [B. 32, 212]
130217007 Teikas par Dievu 49 39
130217010 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 112
130217010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 11, X, 2
130217012 Latviešu folkloras krātuve [675, 129]
130217012 Teikas par Dievu 50 40
130217013 Latviešu folkloras krātuve [76, 1760]
130217013 Teikas par Dievu 51 40
130217014 Latviešu tautas teikas un pasakas (3) 51, 28
130301001 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 111, 40
130301002 Sbornik materialov po etnografii 5, 1
130301002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1b
130301003 Sbornik materialov po etnografii 5, 1
130301003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1c
130301004 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 51, 8
130301005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1) 55
130301005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1a
130301006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1, 3
130301006 Sbornik materialov po etnografii 11, 8
130301007 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
130301009 Łotysze Inflant polskich (1891)
130301012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 42, 1c
130301012 Sbornik materialov po etnografii 11, 9
130301013 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (1)
130301013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 42, 1b
130301014 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 128
130301014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 48, 1a
130301015 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 110, 39, 2
130301016 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 110, 39, 1
130301017 Latviešu folkloras krātuve [17, 1626, 51]
130301017 Teikas par Dievu 110 12
130301018 R. Tabīne, Latviešu folkloras krātuve
130301019 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
130301020 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
130301021 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
130301022 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1, 4
130401001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1, 7
130401002 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 115, 83
130401003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 448, 4
130401005 Dienas Lapa
130401007 Nikodems Rancāns, Latviešu folkloras krātuve
130401008 Nikodems Rancāns, Latviešu folkloras krātuve
130401009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 449, 6
130401010 Dienas Lapa 85
130401011 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
130401012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 34, 11, 1
130501001 Dienas Lapa 1886
130501002 Nikodems Rancāns, Latviešu folkloras krātuve
130501003 Atmoda, Strenču mēnešraksts
130501004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1, 8
130501005 Balss 1887, Nr. 18
130501005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 54, 1, 9
130601001 Balss 1887, Nr. 4
130601001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 363, 1
130601002 Balss 1887, Nr. 43
130601002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 363, 2
130601003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 363, 3
130601003 Balss 1880, Nr. 38
130601004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 364, 4
130601004 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130601005 Latviešu tautas teikas un pasakas 360, 1
130601005 Balss 1894, Nr. 11
130601006 Balss 1892, Nr. 7
130601006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 363, 2
130601007 Vārds 1901, 69
130601007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 362, 3
130601008 Balss 1884, Nr. 7
130601008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 361, 2
130601009 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130601010 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130601012 Latvju Kultūras krājums
130601013 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130601015 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 194, 19
130701001 Riga Tagebl. 1893, 165
130701001 Livländisches sagenbuch (1897) 77, 94
130701002 Latvju kultūras krājums
130701003 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130701003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 334, 1
130701004 Latviešu folkloras krātuve
130801005 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
130801005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 329, 12
130901001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 333, 12
130901001 Balss 1888, Nr. 40
130901002 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
130901003 Latviešu teikas iz Malienas II, 39
131001001 Inland 1836, Nr. 39
131001001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 343, 12
131001002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 359, 19
131001002 Inland 1836, Nr. 39
131001003 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 117, 42, 1
131001004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 354, 2
131001004 Latviešu teikas iz Malienas
131001005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 323, 11a
131001005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001006 Sbornik materialov po etnografii 85, 65
131001006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 326, 3
131001007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 329, 11
131001007 Sbornik materialov po etnografii 82, 68
131001008 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
131001009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 327, 5
131001015 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
131001015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 333, 13
131001016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 331, 1
131001017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 325, 1
131001017 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2) 160, 2
131001018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 324, 13
131001019 Latviešu teikas iz Malienas
131001019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 322, 10
131001020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 324, 12
131001020 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 327, 4
131001021 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 326, 2
131001026 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001027 Balss 1890, Nr. 31
131001027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 357, 10
131001028 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
131001028 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) LP, VII, I, 358, 13
131001033 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 359, 17
131001033 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1890, Nr. 55
131001034 Latviešu teikas iz Malienas
131001034 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 354, 3
131001035 Balss 1888, Nr. 19
131001035 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 356, 9
131001036 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 355, 5
131001036 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001037 Dāvis Ozoliņš, Raganas
131001037 Mājas Viesis 1891, Nr. 52
131001037 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 355, 4
131001040 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 323, 113
131001040 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001041 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 346, 16
131001042 Balss 1887, Nr. 6
131001042 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 338, 1
131001043 Baznīcas Vēstnesis 1898, Nr. 1, 24
131001043 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 345, 14
131001045 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 117, 42, 4
131001057 Balss 1887, Nr. 16
131001057 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 338, 2
131001060 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 341, 7
131001060 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131001061 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 342, 9
131001061 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131001062 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 350, 3
131001062 Balss 1889, Nr. 18
131001063 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 117, 42, 5
131001064 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
131001074 Livländisches sagenbuch (1897) 136, 176
131001074 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 30, 6
131001074 Sitzungs-Berichte der Kurländischen Gesellschaft 1877 67
131001075 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 349, 1
131001076 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 349, 2
131001077 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131001077 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 350, 4
131001105 Dāvis Ozoliņš, Raganas
131001105 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 345, 13
131001106 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās 102
131001106 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 313, 2
131201001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 321, 4
131201001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (1)
131201002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 321, 5
131201002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (1)
131201003 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
131201004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 321, 6
131201004 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (1)
131201005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
131201005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 322, 7
131201006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 320, 1
131201006 Dāvis Ozoliņš, Raganas 79
131201007 Latvju kultūras krājums
131201009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 322, 8
131201009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131201010 Über den Lettischen Drachen-Mythus 35, 49
131201010 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 79, 51
131201011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 322, 9
131201011 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131201013 Jēkabs Lautenbahs, Latviešu folkloras krātuve
131301001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1153, 10, 1
131301001 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131301002 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131301002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1154
131301003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 186, 14, 1
131301003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131301004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1155, 1
131301004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131301005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1155, 2
131301005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131301006 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131301006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1155, 3
131301007 Über den Lettischen Drachen-Mythus 1891, 54, 91
131301007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 187, 14, 3
131301008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1156, 1
131301008 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131301009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1156, 2
131301010 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
131301010 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 132, 7, 6
131301011 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 186, 14, 2
131301011 Über den Lettischen Drachen-Mythus
131401001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (1) VI, 32, 1
131401002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 32, 2
131401003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 32, 3
131401004 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 32, 5
131401005 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 200 (80, 3)
131401006 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 200 (86, 4)
131401007 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 34
131401007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 163, 15
131401008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 34
131401008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 163, 17
131401009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 164, 19
131401009 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 34
131401010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 164, 20
131401010 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 33
131401011 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 35
131401011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 164, 21
131401012 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 35
131401012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 162, 14
131401013 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 34
131401013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 162, 12
131401014 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 34
131401014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 162, 13
131501001 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve [191]
131501005 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 122, 93
131501006 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 123, 94
131501007 Latvju kultūras krājums
131501008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 187, 15, 1
131501009 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
131501009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 999, 150
131501010 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 82, 17, 2
131501012 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve [191]
131501013 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve [191]
131501017 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 82, 17, 1
131501018 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 49, 51
131501019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 361, 3
131501022 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
131501023 Šis un tas, svešs un pats I, 38
131501024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 305, 4
131601001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 310, 1
131601001 Bērnu pastnieks 1868, 1-4
131601002 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās
131601002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 311, 6
131601003 Balss 1889, Nr. 39
131601003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 311, 8
131601004 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131601004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 311, 9
131601005 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131601005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 312, 11
131601006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 313, 1
131601007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 314, 4
131601007 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās
131601008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 314, 4
131601008 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131601009 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās
131601009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 315, 5
131601010 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās
131601010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 316, 7
131601012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 317, 12
131601012 Das Johannisfest der Letten 26
131601013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 318, 16
131601014 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131601014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 318, 17
131601015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 319, 1
131601015 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās
131601016 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 114, 42, 2
131601017 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās 104
131601017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 364, 1
131601018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 352, 1
131601018 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131601019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 353, 5
131601020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 353, 6
131701001 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 115
131701002 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 413, 211
131701003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 304, 1
131701003 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131701004 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
131701004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 304, 2
131701005 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās
131701005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 304, 3
131901001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
131901001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1231, 2
131901002 Sbornik materialov po etnografii 114, 75
131901002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1232, 1
131901003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1232, 2
131901003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
131901004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
131901004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1232, 3
131901005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1233, 1
131901005 Balss 1888, Nr. 40
131901006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 1233, 2
131901007 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
131901007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1237, 2
131901008 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1237, 3
131901009 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
131901009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1238, 2
131901010 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
131901010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1238, 4
131901011 Balss 1892, Nr. 39
131901011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1239, 1
131901012 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
131901012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1239, 3
131901013 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 396, 196
131901014 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
131901016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1241, 4
131901019 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 149, 10, 5
131901019 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131901020 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 10, 6
131901020 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131901023 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 149, 10, 4
131901023 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131901024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1248, 1
131901025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1243, 2
131901025 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
131901026 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1243, 2
131901027 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1244, 3
131901028 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 148, 10, 3
131901028 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131901029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 250, 4
131901029 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901030 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901030 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1251, 1
131901031 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901031 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1252, 2
131901032 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
131901032 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1252, 3
131901033 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 146, 10, 1
131901033 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131901034 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 151, 10, 8
131901034 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
131901037 Sbornik materialov po etnografii 113, 74
131901037 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1245, 6
131901039 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 394, 193, 1
131901040 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 395, 193, 2
131901041 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1266, 15
131901041 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131901042 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1255, 5
131901042 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
131901043 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 150, 10, 7
131901043 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132001002 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 167, 154
132001004 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
132001008 Latvju kultūras krājums
132001009 Latvju kultūras krājums
132101001 Über den Lettischen Drachen-Mythus 33, 44
132101003 Über den Lettischen Drachen-Mythus 26, 34
132101004 Über den Lettischen Drachen-Mythus 35, 49
132101005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 60, 5, 14
132101005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101006 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 88, 76
132101006 Über den Lettischen Drachen-Mythus 56, 92
132101007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 65, 3
132101007 Über den Lettischen Drachen-Mythus 6, 1
132101008 Über den Lettischen Drachen-Mythus 23, 30
132101008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 74, 34
132101012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 832, 3
132101012 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 224, 7
132101013 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101014 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
132101015 Über den Lettischen Drachen-Mythus 10, 7
132101015 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 67, 11
132101016 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 49, 5, 2
132101017 Über den Lettischen Drachen-Mythus 27, 57
132101017 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 76, 40
132101018 Über den Lettischen Drachen-Mythus 50, 53
132101018 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 80, 56
132101019 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 69, 17
132101019 Über den Lettischen Drachen-Mythus 14, 13
132101020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 736, 5
132101020 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 18
132101021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 734, 4
132101021 Balss 1879, Nr. 84
132101022 Latvju kultūras krājums
132101023 Über den Lettischen Drachen-Mythus 43, 68
132101023 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 83, 69
132101024 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
132101024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 755, 9
132101025 Pasakas un nostāsti 1902, 17, 89
132101026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 759, 2
132101027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 759, 3
132101027 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101028 Sbornik materialov po etnografii 100, 71, 2
132101028 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 99, 21
132101029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 754, 8
132101029 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101032 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 72, 30
132101032 Über den Lettischen Drachen-Mythus 20, 26
132101033 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve
132101035 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 87, 74
132101035 Über den Lettischen Drachen-Mythus 53, 89
132101037 Über den Lettischen Drachen-Mythus 42, 66
132101037 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 83, 68
132101038 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 87
132101038 Über den Lettischen Drachen-Mythus 50, 85
132101040 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
132101040 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 62, 5, 17
132101042 Sbornik materialov po etnografii 99, 71, 1
132101042 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 98, 20
132101043 Über den Lettischen Drachen-Mythus 19, 25
132101043 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 72, 29
132101044 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 80
132101044 Über den Lettischen Drachen-Mythus 60, 99
132101045 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101045 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 753, 2
132101046 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 753, 5
132101047 Pasakas un nostāsti 1902, 88, 17
132101050 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 91
132101050 Über den Lettischen Drachen-Mythus 65, 106
132101051 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 742, 6
132101051 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
132101052 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 65, 4
132101052 Über den Lettischen Drachen-Mythus 6, 2
132101053 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 66, 5
132101053 Über den Lettischen Drachen-Mythus 6, 2
132101054 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 70, 28
132101054 Über den Lettischen Drachen-Mythus 17, 20
132101055 Über den Lettischen Drachen-Mythus 61, 101
132101055 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 92, 81
132101056 Pasakas un nostāsti 1902, 78, 13
132101057 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 118
132101061 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
132101062 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 99, 22
132101062 Sbornik materialov po etnografii 101, 71, 3
132101063 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 74, 35
132101063 Über den Lettischen Drachen-Mythus 24, 31
132101064 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
132101064 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 121, 32
132101065 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
132101065 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 741, 5
132101066 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101066 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 741, 4
132101067 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 740, 1
132101067 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
132101068 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 48, 5, 1
132101069 Sbornik materialov po etnografii
132101069 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 757, 1
132101070 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 120, 43, 3
132101071 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 119, 31
132101072 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 63, 5, 18
132101073 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 51, 57
132101074 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 54, 5, 7
132101075 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) 17, 7
132101075 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 789, 15
132101076 Pasakas un nostāsti 1902, 69, 12
132101078 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
132101079 Über den Lettischen Drachen-Mythus 61, 100
132101080 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 133, 7
132101080 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
132101081 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 114, 20
132101081 Mājas Viesis 1889, Nr. 25
132101083 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 124, 34
132101083 Über den Lettischen Drachen-Mythus 48, 78
132101084 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132101084 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 745
132101085 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 733, 1
132101085 Dāvis Ozoliņš, Raganas
132101086 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 835, 10
132101086 Dāvis Ozoliņš, Raganas
132101087 Dāvis Ozoliņš, Raganas
132101087 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 835, 11
132101088 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 739, 1
132101088 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132102001 Über den Lettischen Drachen-Mythus 47, 76
132102001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 85
132102002 Latviešu teikas iz Malienas I, XIV
132102003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 75, 38
132102003 Über den Lettischen Drachen-Mythus 25, 33
132102004 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 121, 43, 4
132102005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 67, 8
132102005 Über den Lettischen Drachen-Mythus 9, 4
132102006 Sbornik materialov po etnografii 102, 71, 5
132102006 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 100, 24
132102007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 123, 32
132102008 Über den Lettischen Drachen-Mythus 29, 40
132102008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 77, 44
132102009 Über den Lettischen Drachen-Mythus 32, 43
132102009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 78, 46
132102010 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
132102010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 121, 32
132102011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 846, 1
132102011 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
132102012 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 82, 64
132102012 Über den Lettischen Drachen-Mythus 39, 61
132102013 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 111, 15
132102015 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
132102016 Über den Lettischen Drachen-Mythus 15, 14
132102016 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 70, 18
132102017 Über den Lettischen Drachen-Mythus 29, 39
132102017 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 76, 42
132102018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 965, I
132102019 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132102019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 766, 3
132102020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 766, 5
132102020 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132102021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 766, 7
132102022 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 766, 2
132102022 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132102023 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 109, 12
132102024 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 49, 5, 3
132102025 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 43, 7
132102026 Latvju kultūras krājums
132102027 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 72, 27
132102027 Über den Lettischen Drachen-Mythus 18, 23
132102028 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 754, 6
132102028 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132102029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 754, 7
132102030 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 133, 8
132102031 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 118
132102032 Über den Lettischen Drachen-Mythus 40, 62
132102032 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 82, 65
132102033 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 75, 39
132102033 Über den Lettischen Drachen-Mythus 27, 36
132102034 Über den Lettischen Drachen-Mythus 38, 60
132102034 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 81, 63
132102036 Über den Lettischen Drachen-Mythus 53, 90
132102036 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 88, 75
132102037 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 68, 12
132102037 Über den Lettischen Drachen-Mythus 10, 8
132102038 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 123, 43, 8
132103001 Sbornik materialov po etnografii 103, 71, 6
132103001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 101, 25
132103002 Über den Lettischen Drachen-Mythus 38, 59
132103002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 81, 62
132103003 Über den Lettischen Drachen-Mythus 21, 28
132103003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 73, 32
132103004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 111, 16
132104001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 110, 14
132104002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 112, 17
132104003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 829, 1
132104004 Über den Lettischen Drachen-Mythus 35, 46
132104005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 77, 43
132104005 Über den Lettischen Drachen-Mythus 29, 40
132104007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 70, 19
132104007 Über den Lettischen Drachen-Mythus 15, 15
132104008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 71, 26
132104008 Über den Lettischen Drachen-Mythus 18, 22
132104009 Über den Lettischen Drachen-Mythus 22, 29
132104010 Pasakas un nostāsti 1902, 82, 16
132104011 Latvju kultūras krājums
132104013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 720, 1
132104014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 720, 2
132104015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 721, 4
132104016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 721, 5
132104016 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132104017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 721, 6
132104018 Über den Lettischen Drachen-Mythus 64, 105
132104018 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 93, 84
132104019 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
132105002 Balss 1889, Nr. 32
132105002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 726, 1
132105003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 834, 7
132105003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132105004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 834, 9
132105004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132105005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 766, 4
132105005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132105006 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 50, 5, 4
132105007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 93, 86
132105007 Über den Lettischen Drachen-Mythus 68, 110
132105010 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 112, 19
132105011 Sbornik materialov po etnografii 101, 71, 4
132105011 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 100, 23
132105012 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 76, 41
132105012 Über den Lettischen Drachen-Mythus 28, 38
132105013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 730, 12
132105013 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132105016 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 113, 19
132105017 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 60, 5, 14
132105017 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132105018 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 122, 43, 6
132105019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 727, 4
132105020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 728, 5
132105021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 728, 6
132105021 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132105022 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 729, 8
132105023 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 729, 9
132105023 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
132105025 Latvju kultūras krājums
132105027 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 112, 18
132105028 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 733, 1
132105029 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 43, 1
132105030 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) LP, 66, 7
132105030 Über den Lettischen Drachen-Mythus 8, 3
132105031 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 123, 32
132105032 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 58, 5, 10
132105032 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132105033 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
132105034 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 101, 26
132105034 Sbornik materialov po etnografii 104, 71, 7
132105035 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 111, 15
132105036 Über den Lettischen Drachen-Mythus 32 42
132105036 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 78, 45
132105038 Jēkabs Lautenbahs, Latviešu folkloras krātuve
132105039 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 75, 37
132105039 Über den Lettischen Drachen-Mythus 26, 35
132105040 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 58, 5, 12
132105041 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
132105041 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 730, 11
132106002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 85, 70
132106002 Über den Lettischen Drachen-Mythus 46, 71
132106003 Dienas Lapa 1887, Nr. 255
132106003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 109, 13
132106004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 118
132106005 Über den Lettischen Drachen-Mythus 60, 98
132106005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 89
132106007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 63, 5, 18
132106008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 102, 27
132106008 Sbornik materialov po etnografii 104, 71, 8
132107001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 71, 24
132107001 Über den Lettischen Drachen-Mythus 17, 21
132107002 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
132107002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 727, 2
132107003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 730, 10
132107003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
132107004 Latviešu tautas teikas un pasakas (2) 20, 12
132107005 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 145, 116
132107006 Latviešu tautas teikas un pasakas (4) 144, 29
132107007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 67, 9
132107007 Über den Lettischen Drachen-Mythus 9, 5
132107008 Über den Lettischen Drachen-Mythus 51, 86
132107008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 87
132107009 Über den Lettischen Drachen-Mythus 7, 3
132107009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 66, 6
132107010 Balss 1889, Nr. 32
132107010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 832, 4
140101001 Inland 1851, 382
140101001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 272, 1
140101001 Nyenstedt, Chron. 1598
140101003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 476, 5
140101004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 476, 3
140101009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 49, 1, 9
140101010 Latvju kultūras krājums
140101013 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140101013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 52, 5
140102002 Latviešu teikas iz Malienas II, 6, 2
140102003 Jēkabs Lautenbahs, Latviešu folkloras krātuve
140102004 Dāvis Ozoliņš, Svētku laiki māņticības atliekās
140102004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 87, 2
140102006 Baltijas Vēstnesis, feļetons 1890, Nr. 164
140102006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 623, 14
140102007 Balss 1881, Nr. 7
140102007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 627, 13
140102008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 108, 20
140102009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 157, 11, 12
140102009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140102014 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 155, 11, 7
140102014 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140102016 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 46, 12
140102021 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 164, 148
140102022 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140102023 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
140102024 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140102029 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
140102030 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140102031 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 178, 8
140102031 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (3)
140103001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 494, 9
140103001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140103002 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140103005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1310, 1
140103005 Balss 1887, Nr. 6
140103007 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140103007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1313, 7
140103008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1310, 2a
140103008 Balss 1884, Nr. 51
140103009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1320, 2b
140103009 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140103011 Latvju kultūras krājums
140103012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1313, 8
140103012 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140103013 Balss 1889, Nr. 30
140103013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1311, 3
140103014 Balss 1896, Nr. 40
140103014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 956, 14
140103015 Sbornik materialov po etnografii 22, 23
140103015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1311, 4
140103016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1312, 5
140103016 Sbornik materialov po etnografii 23
140103017 Sbornik materialov po etnografii 24
140103017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1312, 6
140103018 Latviešu Avīzes 1871, Nr. 46
140103019 Tēvija 1900, Nr. 43
140103019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1314, 9
140103020 Livländisches sagenbuch (1897) 71, 83
140103020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1314, 10
140103020 Inland 1887
140103021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 476, 4
140103021 Balss 1891, Nr. 37
140103022 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 479, 12
140103022 Balss 1889, Nr. 16
140103023 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1315, 11
140103023 Livländisches sagenbuch (1897) 77, 93
140103024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1315, 12
140103024 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140103025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1316, 13
140103025 Balss 1889, Nr. 16
140103026 Balss 1887, Nr. 39
140103026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1317, 1
140103027 Balss 1891, Nr. 29
140103027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1317, 2
140103028 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1318, 3a
140103028 Sbornik materialov po etnografii 17, 17
140103029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1318, 3b
140103029 Balss 1887, Nr. 32
140103030 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1319, 4
140103031 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1319, 5a
140103031 Balss 1886, Nr. 44
140103032 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1319, 5b
140103032 Magazin der Lettisch-Literärischen Gesellschaft Bd. XIV
140103033 Latviešu teikas iz Malienas
140103033 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1319, 6
140103034 Livländisches sagenbuch (1897) 63, 89
140103034 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1320, 7
140103035 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1320, 8
140103035 Balss 1889, Nr. 21
140103036 Latvju kultūras krājums
140103040 Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 1887, 54
140103042 Latvju kultūras krājums
140104001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 501, 4
140104001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4) 40, 30
140104003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 501, 3
140104003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4) 24, 14
140104004 Latvju kultūras krājums
140104005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140104005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 153, 11, 3
140104006 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve [843]
140105001 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve [843]
140105011 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 46, 49
140105012 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140105012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 75, 30
140105014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 979, 2
140105014 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
140105015 Balss 1888, Nr. 40
140105015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 991, 1
140105018 Latvju kultūras krājums
140106001 Sbornik materialov po etnografii 76, 62
140106001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 481, 1
140106002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 482, 2
140106002 Balss 1887, Nr. 16
140106003 Sbornik materialov po etnografii 75, 61
140106003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 483, 3
140106004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 447, 3
140106005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 488, 3
140106005 Sbornik materialov po etnografii 80, 64
140106011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 794, 16
140106012 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140106012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 760, 5
140106013 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140106013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 761, 6
140106014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 762, 7
140106014 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140106015 Balss 1888, Nr. 32
140106015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 762, 8
140106016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 624, p
140106017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 624, 16
140106017 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3) 176
140106019 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140106024 Latvju kultūras krājums
140106025 Latvju kultūras krājums
140106026 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 152, 11, 2
140106026 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140106027 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 130, 7, 1
140106030 Latviešu tautas teikas un pasakas (4) 32, 5, 1
140106035 Latvju kultūras krājums
140106036 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-2) 55, 1
140106036 Balss 1888
140107001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 237, 1
140107001 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140107002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 237, 2
140107003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 238, 3
140107004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 239, 4
140107004 Latviešu teikas iz Malienas II, 14
140107005 Dāvis Ozoliņš, Raganas
140107005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 240, 5
140107006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 241, 6
140107006 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft XVII, B. II
140107007 Latvju kultūras krājums
140107008 Latvju kultūras krājums
140108001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 138, 108
140108002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 160, 5
140108002 Sbornik materialov po etnografii 53, 48
140108003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 160, 2
140108003 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 161, 7
140108004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
140108005 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 161, 8
140108005 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6)
140108006 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) VI
140108006 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 161, 9
140108007 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) VI
140108007 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 161, 10
140108008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) VI
140108008 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 162, 11
140108009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 163, 18
140108009 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) VI
140108009 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 164, 22
140108011 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 165, 23
140108011 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) VI
140108012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 165, 24
140108012 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) VI
140108012 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108013 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (6) VI
140108013 Latviešu māte ar bērnu (1901)
140108013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 165, 25
140108014 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140108014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 169, 47
140108015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 169, 48
140108015 Sbornik materialov po etnografii 10, 7
140109003 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140109007 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140109013 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140109013 Max Böhm, Lettische Schwänke Nr. 38
140109013 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 614, 91
140109014 Über den Lettischen Drachen-Mythus 72
140109014 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 119, 5
140109016 Latvju kultūras krājums
140109017 Latvju kultūras krājums
140109018 Latvju kultūras krājums
140109019 Latvju kultūras krājums
140110002 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 46, 28
140110003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140110003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 140, 1
140110004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 140, 2
140110007 Latvju kultūras krājums
140111001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 64, 12
140111001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140111002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 65, 13
140111002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140111003 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140111003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 66, 14
140111004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 66, 15
140111004 Sbornik materialov po etnografii
140111005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 67, 16
140111007 Latvju kultūras krājums
140112001 Latviešu tautas teikas un pasakas (2) 86, 53
140112005 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1894, Nr. 74
140112005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 972, 4
140113007 Sbornik materialov po etnografii 274, 134
140113007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 43, 22
140114005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 796, 18
140114006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140114006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 846, 1
140114008 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140114008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 426, 2
140114009 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140114009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 966, 8
140114010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140114010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 425, 1
140114011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 956, 12
140114011 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140114012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 956, 13
140114012 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140114013 Balss 1883, Nr. 31
140114013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 956, 15
140114014 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 157, 11, 11
140114014 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140114016 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve [843]
140114017 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
140114020 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve [843]
140114024 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
140114025 Latvju kultūras krājums
140114026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 268, 1
140114026 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140115001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 759, 4
140115002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 271
140115003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140115003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 61, 5, 16
140115004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 37, 11
140115004 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140115005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 36, 10
140115008 Latvju kultūras krājums
140115009 Latvju kultūras krājums
140115010 Latvju kultūras krājums
140115012 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
140115014 Latvju kultūras krājums
140115015 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140115018 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 133, 46, 10
140115019 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 156, 46, 42
140115020 Latvju kultūras krājums
140115022 Latvju kultūras krājums
140115023 Latvju kultūras krājums
140116001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 145, 115
140116002 Latviešu folkloras krātuve
140116003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140116003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 63, 8
140116004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 63, 7
140116004 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140116005 Pasaku vācelīte
140116005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 63, 9
140116006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 64, 10
140116007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 64, 11
140116010 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140116013 Latvju kultūras krājums
140116014 Latviešu folkloras krātuve
140116015 Spoku stāsti (1873) 6
140116018 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 168, 11, 23
140116018 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140117001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 119, 90
140117002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 154, 11, 6
140117002 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140117003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 169, 11, 24
140117003 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140118001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 628, 15
140118001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4) 56, 52
140118002 Brīvā Zeme 1939, 14.01
140118003 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140118003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 170, 11, 26
140118004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 160, 11, 15
140118004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140118005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 142, 1
140118007 Latvju kultūras krājums
140119002 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 143, 46, 29
140119003 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 159, 46, 48
140119004 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 129, 46, 3
140119005 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140119005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 30, 2
140119006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 229, 3
140119009 Latviešu tautas teikas un pasakas (3) 94, 56
140119010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 795, 17
140119010 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140119011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 785, 12
140119012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 73, 22
140119012 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140119013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 74, 23
140120002 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140120003 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 142, 46, 27
140120004 Latvju kultūras krājums
140120005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 60, 5, 15
140120005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140120010 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 151, 46, 37, p
140120011 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 157, 46, 44
140120012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 218
140120016 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 134, 104
140120017 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 162, 11, 18
140120017 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140120018 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140120019 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140121001 Latvju kultūras krājums
140121002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 497, 6
140121002 Latviešu teikas iz Malienas I, 28, 15
140121003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 498, 10
140121003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140121004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 465, 1
140121005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
140121005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 465, 3
140121006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 473, 5
140121007 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
140121007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 473, 6
140121008 Sbornik materialov po etnografii 6, 2
140121008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 475, 1
140121009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 475, 2
140121009 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140121010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 489, 4
140121010 Balss 1890, Nr. 6
140121012 Balss 1888, Nr. 40
140121012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 478, 8
140121013 Latviešu teikas iz Malienas I, XV, 2
140121014 Latvju kultūras krājums
140121016 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140121017 Latvju kultūras krājums
140121020 Latvju kultūras krājums
140121021 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 55, 57
140121021 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140201001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 520, 1
140201001 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140201001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140201002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
140201002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 520, 2
140201003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 521, 3
140201003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140201004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 521, 4
140201004 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140201005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 521, 5
140201006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 522, 6
140201007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 522, 7
140201008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 523, 8
140201008 Mūsu tautas pasakas (1887)
140201009 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140201009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 523, 9
140201010 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
140201010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 525, 1
140201011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 527, 4
140201012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 527, 5
140201012 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140201013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 527, 6
140201015 Latvju kultūras krājums
140201016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 528, 1
140201016 Sbornik materialov po etnografii
140202006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 38, 13
140202007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 32, 1
140202008 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140202008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 32, 3
140202009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 32, 4
140202009 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140202010 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 114, 82
140202013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 14, 7
140203002 Sbornik materialov po etnografii 135, 92
140203002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 16, 1
140203003 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
140203004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140203004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 15, 2
140205001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 52, 1
140205001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140205004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 51, 1
140205006 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140205006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 58, 16
140205007 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140205007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 58, 17
140205008 Balss 1888, Nr. 32
140205008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 58, 18
140205009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 74, 24
140205009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140205011 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 40, 4, 12
140205011 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140205012 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140205012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 54, 2
140205013 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140205014 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
140205015 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140205018 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140205018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 53, 2
140205019 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 37, 4, 6
140205019 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140205020 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 41, 4, 13
140205020 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140205022 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) I, 57, 12
140205022 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1890
140205023 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 54, 1
140205024 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140205026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 59, 19
140205027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 59, 20
140205028 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 38, 4, 10
140205028 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140205029 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140205029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 69, 3
140205030 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 68, 1
140205030 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140205034 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 75, 26
140205034 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1894, Nr. 107
140205035 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 75, 29
140206001 Livländisches sagenbuch (1897) 132, 169
140206001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 76, 32
140206002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 39, 4, 11
140206005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 70, 6
140206006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 70, 8
140206007 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140206007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 70, 9
140206009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 34, 4, 3
140206011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 120, 15
140206012 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140206012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 84, 17
140206015 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140206017 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140207004 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140207004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 232, 8
140207005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 232, 9
140207005 Sbornik materialov po etnografii 114, 76
140207006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 230, 6
140207006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
140207007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 47, 4, 24
140207008 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140208001 Spoku stāsti (1873) 9
140208002 Spoku stāsti (1873) 14
140208008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 21, 9
140208014 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140208014 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 45, 4, 20
140208019 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve [843]
140208023 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140208024 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140208025 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve [843]
140208028 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140208031 Latvju kultūras krājums
140208032 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 96, 9
140208034 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 977, 1
140208034 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140208039 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 460, 1
140208040 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140208040 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 444, 6
140208044 Latvju kultūras krājums
140208045 Latvju kultūras krājums
140208046 Balss 1890, Nr. 34
140208046 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 441, 3
140208050 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 32, 4, 1
140208052 Spoku stāsti (1873) 18
140208053 Spoku stāsti (1873) 4
140208054 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 97, 11
140208056 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140208057 Spoku stāsti (1873) 2
140208058 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1894
140208058 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 124, 1
140208064 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 93, 1
140208064 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140208067 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140208068 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve [843]
140208073 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 442, 1
140208077 Latvju kultūras krājums
140208080 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140209001 Spoku stāsti (1873) 5
140209004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 132, 7, 5
140209005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 143, 2
140209006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 143, 3
140209006 Pelēks, Latviešu folkloras krātuve
140209008 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
140209015 Latvju kultūras krājums
140209016 Latvju kultūras krājums
140209017 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140209019 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 43, 17
140209019 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140209025 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 38, 4, 9
140209025 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140209033 Sbornik materialov po etnografii
140209033 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 428, 7
140209034 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 443, 3
140210001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 86, 20
140210002 Kārlis Corbiks, Latviešu folkloras krātuve
140210003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 85, 19
140210004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 87, 21
140210006 Latvju kultūras krājums
140210007 Latvju kultūras krājums
140211001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 81, 6
140211001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140211005 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140211006 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140211007 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140211008 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140211010 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140211016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 118, 6
140211017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 118, 7
140211018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 82, 8
140211018 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140211019 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140211019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 82, 9
140211020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 83, 10
140211020 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140211029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 84, 15
140211029 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140211030 V. Podis, Latviešu folkloras krātuve
140211031 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140211031 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 117, 5
140212003 Latviešu tautas teikas un pasakas (3) 28, 16
140212004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 41, 4, 14
140212004 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140212005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140212005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 87, 22
140212006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 88, 23
140212008 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140212008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 118, 8
140212009 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140212009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 119, 9
140212014 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140213001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 182, 183
140213002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 177, 11, 33
140213003 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140213003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 178, 11, 33, p
140213004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 178, 11, 33, p
140213007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 172, 1a
140213008 Sbornik materialov po etnografii
140213008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 174, 2
140213009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 175, 4
140213009 Sbornik materialov po etnografii 138
140213010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 176, 5
140213011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 178, 1
140213012 Latviešu folkloras krātuve
140213017 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140214003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 98, 13b
140215001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 35, 4, 4
140215002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 82, 7
140215005 Latviešu folkloras krātuve
140215007 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
140216001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 44, 23
140216002 Sbornik materialov po etnografii 143, 98
140216002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 35, 8
140216003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 34, 6
140216004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 37, 4, 7
140216004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140216005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 46, 4, 22
140216010 Latviešu folkloras krātuve
140216012 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140216018 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 38, 4, 8
140216018 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140216019 Latviešu folkloras krātuve
140217001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 426, 112, 32
140217001 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140217002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140217002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 447, 4
140218001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 453, 7
140218002 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140218002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 453, 8
140218003 Balss 1887, Nr. 1887
140218003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 498, 9
140219001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140219001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 116, 2
140219002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 117, 3
140219002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140219003 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140219003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 117, 4
140219005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 36, 4, 5
140219005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140219008 Latviešu folkloras krātuve
140219009 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140219011 Latviešu folkloras krātuve
140219013 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140219013 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 43, 4, 18
140220002 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140220003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 97, 13a
140220005 Latvju kultūras krājums
140301001 Spoku stāsti (1873) 13
140301002 Spoku stāsti (1873) 11
140301003 Spoku stāsti (1873) 13
140301004 Spoku stāsti (1873) 3
140301005 Spoku stāsti (1873) 8
140301006 Spoku stāsti (1873) 17
140301007 Latvju kultūras krājums
140301008 Spoku stāsti (1873)
140301010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 144, 4
140301011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 131, 5
140301012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 128, 12b
140301013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 978
140301013 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140301014 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140301014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 978, 3
140301015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 946, 11
140301016 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 185, 6
140301016 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140301025 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve
140301041 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140301043 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140301045 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140301048 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140301049 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 148, 124
140301067 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140301069 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140302001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 136, 1
140302002 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140302002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 73, 21
140303001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 983, 1
140303002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 983, 2
140303003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 983, 3
140303003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140303006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 131, 3
140303007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 131, 4
140303010 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140303012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 126, 9
140303012 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140303015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 269, 1
140303015 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140303018 Balss 1888, Nr. 40
140303018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 982, 1
140303019 Balss 1889, Nr. 21
140303019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 986, 2
140303020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 987, 3
140303020 Balss 1889, Nr. 21
140303021 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140303025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 982, 1
140303027 Latvīšu tautas posokas (1913) Nr. 3
140303042 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 164, 149
140304001 Spoku stāsti (1873) 16
140304002 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 166, 152
140304003 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 157, 46
140304004 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 148, 125
140304006 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140304008 Latviešu folkloras krātuve
140304011 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140304013 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140305001 Spoku stāsti 1
140305002 Latvju kultūras krājums
140305004 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 18
140305004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 424, 2
140305005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 125, 5
140305006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 125, 6
140305007 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140305007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 125, 7
140305008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 126, 8
140305008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140305009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 127, 10
140305009 Austrums 1893
140305010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 992, 1
140305010 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140305011 Latviešu folkloras krātuve
140305014 Latvju kultūras krājums
140305015 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 147, 122
140305041 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140305044 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140305045 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140305046 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140305049 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
140306001 Balss 1888, Nr. 40
140306001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 371, 2
140306002 Balss 1889, Nr. 23
140306002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 371, 3
140306003 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140306003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 371, 4
140306005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 373, 7
140306005 Balss 1888, Nr. 33
140306006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 373, 8
140306006 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140306007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 373, 9
140306007 Livländisches sagenbuch (1897) 108, 139
140306008 Livländisches sagenbuch (1897) 108. 140
140306008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 374, 10
140306009 Balss 1888, Nr. 23
140306009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 374, 11
140307001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 146, 118
140307003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 440, 2
140307003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140307004 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140307005 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140307008 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140307009 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
140308001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 145, 117
140308002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 172, 11, 28
140308002 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
140308004 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140308005 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 138, 46, 19
140401001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 942, 1
140401002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 942, 2
140401002 Sbornik materialov po etnografii 83, 67
140401003 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140401003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 942, 3
140401004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140401004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 943, 5
140401005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 944, 6
140401006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 945, 8
140401006 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140401007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 947, 1
140401020 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140401021 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140401028 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140401034 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140401034 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 989, 1
140402001 Latviešu teikas iz Malienas II, 13
140402002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 183, 1
140402002 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140402003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 963, 1
140402003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140402004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 963, 3
140402004 Baltijas Vēstnesis, feļetons 1894, Nr. 68
140402007 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 185, 7
140402009 Dāvis Ozoliņš, Raganas
140402009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 978, 4
140402010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 980, 4
140402012 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140402013 Balss 1891, Nr. 36
140402013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 969, 3
140402016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 971, 1
140402016 Balss 1888, Nr. 40
140402017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 975, 3
140402017 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140403001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 981, 1
140403001 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140403002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 981, 2
140403002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140403005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 183, 3
140403005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140403006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 984, 6
140403006 Sbornik materialov po etnografii 83, 67
140403008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 983, 3
140403008 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140403009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 986, 1
140403009 Balss 1889, Nr. 21
140403010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140403010 Latviešu tautas teikas un pasakas 987, 1
140403012 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140403012 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 185, 5
140404001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 183, 2
140404001 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140404002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
140404002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 975, 4
140404003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 949, 2
140404003 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140404004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 949, 4
140404005 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140404005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 949, 5
140404006 Latviešu tautas teikas un pasakas 950, 6
140404006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140404007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 950, 7
140404007 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140404009 Rota 1885, Nr. 10
140404009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 952, 9
140404010 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140404010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 971, 2
140404011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 965, 7
140404011 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140404012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 974, 1
140404013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 975, 2
140404015 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140404016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 969, 4
140404016 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140404017 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140404017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 968, 2
140404018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 970, 5
140404019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 970, 6
140404020 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
140405001 Spoku stāsti (1873) 10
140405002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 941, 6
140405002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140405003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 965, 6
140405003 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
140405004 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140405005 Balss 1891, Nr. 36
140405005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 500, 2
140406001 Dāvis Ozoliņš, Raganas
140406001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 961, 3
140406002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 961, 4
140406002 Dāvis Ozoliņš, Raganas
140406003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 961, 5
140406003 Dāvis Ozoliņš, Raganas
140406004 Dāvis Ozoliņš, Raganas
140406004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 962, 6
140406005 Dāvis Ozoliņš, Raganas
140406005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 964, 5
140406006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 990, 3
140406006 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140501001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 431, 1
140501002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 427, 5
140501003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 427, 6
140501004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 428, 8
140501004 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140501005 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 18
140501005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 429, 12
140501006 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) I, 181, 3
140501006 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140501007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 426, 3
140501012 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140502001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 434, 1
140502002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 434, 2
140502002 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140502003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 434, 3
140502003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140502004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 435, 4
140502004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140502005 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140502005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 435, 5
140502006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 435, 6
140502006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140502007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 436, 1
140502007 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140502008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 436, 4
140502008 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140502009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 425, 3
140502009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140503001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 186, 194
140503002 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 179, 1
140503002 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140504001 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 81, 14
140504002 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140504002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 429, 9
140504003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 454
140504003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140504004 Latviešu folkloras krātuve
140504005 Latviešu tautas teikas un pasakas (2) 83, 47
140505001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 432, 2
140505002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 432, 3
140505003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 538, 7
140505003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140506001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 181, 4
140601001 Stāstiņi, pasakas un blēņu dziesmas jeb ziņģes (1872) 39
140601002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1113, 1
140601002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140601003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1113, 2
140601003 Austrums 1894, Nr. 2
140601004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1113, 3
140601004 Balss 1889, Nr. 3
140601005 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1894, Nr. 29
140601005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1114, 4
140601011 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
140602001 Stāstiņi, pasakas un blēņu dziesmas jeb ziņģes (1872) 40
140602002 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 15, 1, 25
140602003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1134
140602004 Balss 1889, Nr. 3
140602004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1136, 1
140602005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1137, 2
140602005 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140602009 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140602016 Anna Bērzkalne, Latviešu folkloras krātuve
140602018 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
140602019 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 403, 197, 13
140602020 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1894, Nr. 29
140602020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1144
140602021 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140602022 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140602023 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1133, 1
140602024 Sbornik materialov po etnografii
140602024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1136, 3
140602026 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140602027 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 222, 30, 8
140602027 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140602028 Latvju kultūras krājums
140602030 V. Podis, Latviešu folkloras krātuve
140603001 Stāstiņi, pasakas un blēņu dziesmas jeb ziņģes (1872) 41
140603003 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140603005 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 16, 1, 27
140603006 Latvju kultūras krājums
140603007 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 400, 197, 7
140603009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1112, 4
140603009 Sbornik materialov po etnografii 98, 703
140603011 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 15, 1, 26
140603012 Latvju kultūras krājums
140603015 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 401, 197, 7
140603016 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 402, 197, 9
140604001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
140604001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1112, 3
140604002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1146, 1
140604004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 227, 30, 17
140604004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140604006 Latvju kultūras krājums
140604008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1082, 9
140604008 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140604009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 228, 30, 21
140604009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140604011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1052, 6
140604011 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
140604012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1050, 2
140604012 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140604013 Sbornik materialov po etnografii 94, 69, 16
140604013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1050, 3
140604014 Balss 1887, Nr. 19
140604014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1049, 1
140604015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1119, 2
140604015 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140604016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1120, 3
140604016 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140604017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1120, 4
140604017 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140604018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1121, 5
140604018 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140604019 Latviešu folkloras krātuve
140604020 Latviešu folkloras krātuve
140604021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1123, 9
140604021 Balss 1889, Nr. 1
140604022 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1124, 2
140604022 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140604023 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1124, 4
140604023 Austrums 1894, Nr. 2
140604024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1125, 1
140604024 Balss 1889, Nr. 1
140604025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1126, I
140604026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1126, 2
140604026 Sbornik materialov po etnografii 92, 69, 14
140604027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1115, 1
140604028 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1115, 2
140604029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1115, 3
140604029 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140604030 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 230, 30, 23
140604030 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140604031 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1034, 2
140604031 Sbornik materialov po etnografii
140604032 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1152
140604032 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
140604033 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 237, 30, 33
140604034 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 235, 30, 30
140604035 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 237, 30, 34
140604036 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1149, 1
140604036 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140604037 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140604037 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1150, 2
140604038 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1150, 3
140604038 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
140604039 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140604039 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1151, 4
140604040 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 219, 30, 1
140604040 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140604041 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1144, 1
140604041 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140604043 Latvju kultūras krājums
140605001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1077, 34
140605001 Balss 1889, Nr. 24
140605002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1077, 33
140605002 Balss 1889, Nr. 1
140605003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1021, 1
140605003 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
140605006 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140605009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 173, 1b
140605011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1034, 1
140606001 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 46, 43
140606002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1067
140606007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1044, 2
140606007 Sbornik materialov po etnografii
140606008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1045, 3
140606008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140606009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1045, 4
140606010 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140606010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1045, 6
140606011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1046, 7
140606011 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 18
140606012 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 14
140606012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1141, 1
140606013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1142, 5
140606013 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140606014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1116, 6
140606015 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 236, 30, 32
140606016 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 231, 30, 25
140606016 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140606017 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 221, 30, 4
140606017 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140606018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1057, 2
140606019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1057, 3
140606019 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140606020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1057, 4
140606020 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140606021 Pasaku vācelīte
140606021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1057, 5
140606034 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140606048 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140606050 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
140607001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1068, 2
140607001 Balss 1891
140607002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140607002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1068, 3
140607003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1069, 4
140607004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1069, 5
140607004 Balss 1892, Nr. 45
140607005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1069, 6
140607005 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140607006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1070, 7
140607006 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140607007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1070, 8
140607007 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1890, Nr. 164
140607008 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
140607008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1070, 9
140607009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1071, 10
140607009 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140607010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1071, 11
140607010 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140607011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1071, 12
140607011 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140607012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1071, 13
140607012 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140607013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1072, 14
140607014 Sbornik materialov po etnografii
140607014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1072, 16
140607015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1072, 18
140607015 Sbornik materialov po etnografii
140607016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1073, 19
140607016 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140607017 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1893, Nr. 68
140607017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1073, 20
140607018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1073, 21
140607019 Sbornik materialov po etnografii
140607019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1074, 22
140607020 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 14
140607020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1074, 24
140607021 Balss 1889, Nr. 3
140607021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1074, 25
140607022 Balss 1892, Nr. 39
140607022 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1075, 26
140607023 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1075, 27
140607023 Latviešu teikas iz Malienas
140607024 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140607024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1076, 28
140607025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1076, 29
140607025 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1890
140607026 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140607026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1076, 30
140607027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1077, 31
140607028 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1077, 32
140607028 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140607031 Sbornik materialov po etnografii
140607031 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1033, 2
140607037 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140607039 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
140607040 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
140607043 Latvju kultūras krājums
140607044 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
140607044 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1043, 2
140608002 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140608003 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
140608005 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 226, 30, 16
140608005 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140608006 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 224, 30, 10
140608006 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140608007 Sbornik materialov po etnografii
140608007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1033, 1
140608008 Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
140608009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1033
140608011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1030
140608011 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1894, Nr. 68
140608013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1030, 1
140608013 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140609001 Balss 1894, Nr. 23
140609001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1128, 1
140609002 Balss 1889, Nr. 5
140609002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1129, 3
140609003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1129, 4
140609003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140609004 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1893, Nr. 46
140609004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1129, 3
140609005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
140609005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1130, 6
140609006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1130, 8
140609006 Sbornik materialov po etnografii 87, 69, 4
140609007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1131, 9
140609007 Balss 1889, Nr. 24
140609008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1131, 10
140609008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140609010 Latvju kultūras krājums
140609013 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
140609016 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 401, 197, 7
140609023 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 225, 30, 12
140609023 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
140609024 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1135, 1
140609024 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140609025 Balss 1893, Nr. 40
140609025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1135, 2
140609026 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1136, 4
140609026 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
140609028 Sbornik materialov po etnografii
140609028 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1139, 1
150110001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 184, 187
150110015 Latvju kultūras krājums
150110019 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
150110020 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
150110025 Latvju kultūras krājums
150110030 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
150110036 T. Dzintars, Latviešu folkloras krātuve
150110037 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
150110039 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 236, 30, 32
150110040 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1065, 2
150110040 Sbornik materialov po etnografii
150110041 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 233, 30, 29
150110041 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150110042 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
150110042 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1079
150111001 Spoku stāsti (1873) 15
150111002 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 181, 182
150111003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1063, 2
150111005 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
150111008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1060, 4
150111009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 235, 30, 31
150111010 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 222, 30, 7
150111010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150111011 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 223, 30, 9
150111011 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150111016 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
150111018 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve
150111019 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve
150111028 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
150111029 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
150111030 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
150111035 Latvju kultūras krājums
150111037 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
150111038 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
150111040 Rīgas Ziņas 1925, Nr. 150
150111043 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
150111044 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1116, 5
150111044 Balss 1889, Nr. 24
150111048 Latvju kultūras krājums
150111051 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 232, 30, 27
150111051 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150111054 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
150111057 J. Rupjais, Latviešu folkloras krātuve
150111058 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 233, 30, 28
150111058 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150111062 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1017, 4
150111062 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150111063 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1018, 7
150111064 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1019, 10
150111064 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150111065 Dāvis Ozoliņš, Raganas
150111065 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1020, 14
150112001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1025, 1
150112001 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150112002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150112002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1026, 2
150112003 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 14
150112003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1026, 4
150112004 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 14
150112004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1027, 6
150112005 Baltijas Vēstnesis, pielikums 1890, Nr. 13
150112005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1028, 7
150112006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1028, 8
150112006 Balss 1889, Nr. 23
150112007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1028, 9
150112007 Sbornik materialov po etnografii 90, 69, 10
150112008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1029, 11
150112008 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
150112009 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112009 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 228, 30, 20
150112010 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 225, 30, 11
150112010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112011 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 220, 30, 2
150112011 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112021 Latvju kultūras krājums
150112026 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve
150112029 Mārtiņš Celmiņš, Latviešu folkloras krātuve
150112031 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 226, 30, 15
150112031 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112032 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 227, 30, 18
150112032 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112033 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1063, 1
150112033 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (3)
150112035 Sbornik materialov po etnografii
150112035 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1065, 1
150112036 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112036 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 231, 30, 24
150112041 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 220, 30, 3
150112041 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112042 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 17, 2
150112042 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112043 Livländisches sagenbuch (1897) 168, 209
150112043 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 7, 3
150112044 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 225, 30, 14
150112044 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112045 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1036, 7
150112049 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
150112050 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
150112053 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
150112054 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 400, 197, 6
150112055 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1066, 2
150112055 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150112056 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1038, 2
150112056 Sbornik materialov po etnografii
150113001 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 161, 141
150113002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1024, 1
150113002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150113003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1024, 2
150113003 Sbornik materialov po etnografii
150113004 Pasaku vācelīte
150113004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1024, 3
150113005 Latvju kultūras krājums
150113006 Jānis Alberts Jansons, Latviešu folkloras krātuve
150113008 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 231, 30, 26
150113008 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150113009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1040, 1
150113010 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 229, 30, 22
150113010 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150113011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1117, 8
150113011 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150113012 Balss 1889, Nr. 5
150113012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1117, 9
150113013 Sbornik materialov po etnografii 93, 69, 14
150113013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1118, 10
150113014 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
150113015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1080, 4
150113015 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 14
150113016 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
150113016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1081, 5
150113017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1084, 6
150113018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1082, 7
150113019 Magazin, herausgegeben von der Lettisch Literärischen Gesellschaft Bd. 14
150113019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1084, 13
150113020 Balss 1887, Nr. 24
150113020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 957, 18
150113021 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 236, 30, 32
150113021 Augusts Bīlenšteins, Latviešu folkloras krātuve
150113028 P. Kundziņš, Latviešu folkloras krātuve
150113029 Sbornik materialov po etnografii
150113029 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1061, 1
150113031 Latvju kultūras krājums
150113032 Lasāmā grāmata 99
150113032 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 1147, 3
150113033 V. Podis, Latviešu folkloras krātuve
150201001 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 123, 44, 1
150201002 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150201002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 865, 4
150201005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150201005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 869, 7
150201006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 877, 2
150201006 Sbornik materialov po etnografii
150201007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 858, 3
150201008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 858, 4
150201008 Sbornik materialov po etnografii
150201010 Latviešu folkloras krātuve
150201012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 889, 1
150201012 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
150201013 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 890
150201013 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150201014 Dāvis Ozoliņš, Latviešu folkloras krātuve
150201014 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150201014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 891, 1
150201015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 891, 2
150201015 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
150201016 Sbornik materialov po etnografii
150201016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 892, 3
150201017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 885, 11
150201017 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150201018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 862, 13
150201018 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150201020 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 125, 44, 6
150201021 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 895, 4
150201025 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 889, 2
150201025 Fricis Brīvzemnieks, Latviešu folkloras krātuve
150201027 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 866, 5
150201028 Latviešu teikas iz Malienas I, 11
150201036 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 123, 44, 2
150201037 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 868, 6
150201038 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 880, 4
150201038 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150201039 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 886, 13
150201039 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150201040 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 886, 14
150201040 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150201041 Sbornik materialov po etnografii
150201041 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 887, 15
150201044 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 127, 44, 12
150201045 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 885, 10
150201046 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150201046 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 146, 9, 2
150201047 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 124, 44, 3
150201048 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 124, 44, 4
150201049 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 126, 44, 9
150201050 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 31, 1, 57
150201053 Pasakas un nostāsti 1902, 91, 19
150201056 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 894, 4
150201056 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
150202002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 900, 1
150202003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 901, 2
150202003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150202004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 902, 3
150202004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
150202005 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150202005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 904, 5
150202006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 869, 9
150202008 Latviešu folkloras krātuve
150202009 T. Dzintarkalns, Latviešu folkloras krātuve
150203001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 912
150203002 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
150203002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 916 1
150203003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 926, 4
150203003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
150203004 Dāvis Ozoliņš, Latviešu folkloras krātuve
150203004 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150203004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 919, 1
150203005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 925, 1
150203006 Sbornik materialov po etnografii
150203006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 909, 1
150203007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 926, 5
150203008 Latviešu teikas iz Malienas I, 9
150203011 Latvju kultūras krājums
150203014 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 125, 44, 7
150203016 Pasakas un nostāsti 94, 20
150203017 Pasakas un nostāsti 108, 22
150203019 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 855, 3
150203019 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (5)
150203020 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 904, 6
150204001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150204001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 913, 1
150204002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 913, 2
150204003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 913, 3
150204003 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
150204004 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 914, 4
150204005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 914, 6
150204007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 915, 7
150204008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 905, 6
150204012 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 126, 44, 11
150204013 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 126, 44, 10
150204014 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150204014 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 878, 4
150204015 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (2)
150204015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 927, 1
150205001 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 924, 2
150205001 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150205002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 926, 3
150301002 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 143, 112
150301003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150301003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 705, 1
150301004 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 16, 2, 7
150301004 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150301005 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 707
150301006 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 16, 2, 16
150301011 V. Maldonis, Latviešu folkloras krātuve
150302001 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 20, 2, 11
150302001 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150302003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 20, 2, 12
150302003 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150302004 Augusts Bīlenšteins, manuskripti
150303001 Pasakas un nostāsti 35, 3
150303003 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 17, 2, 8
150303004 Latviešu tautas teikas un pasakas (5) 46, 46, 158
150303005 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
150303006 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 678, 1
150303006 Jelgavas Latvieššu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums (4)
150303007 Sbornik materialov po etnografii
150303007 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 678, 2
150303008 Sbornik materialov po etnografii
150303008 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 677, 1
150303009 Sbornik materialov po etnografii
150303009 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 677, 2
150303010 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 671, 3, 4
150303010 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150303011 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 671, 5
150303011 Sbornik materialov po etnografii
150303012 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 673, 10
150303012 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (4)
150303014 Latviešu tautas teikas un pasakas (1) 110, 76
150303015 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 675, 4
150303016 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 675, 5
150303016 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150303017 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 675, 6
150303017 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (2)
150303018 Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem (1)
150303018 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 688, 2
150303019 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 19, 2, 10
150303019 Rīgas Latvieššu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums
150303021 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 21, 2, 14
150303025 Latviešu tautas teikas un pasakas (6) 14, 2, 2
150303030 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 668, 5
150303033 Kārlis Lielozols, Latviešu folkloras krātuve
150304002 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 685, 7
150304003 Latviešu tautas teikas un pasakas (7-1) 681, 5
150304005 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve
150304006 Z. Lancmanis, Latviešu folkloras krātuve