ToDo/Text items/13

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
  About subject About topic Collected by Provided by Age of informant Place of recording Year of recording
130101001 Dievs Dievs rada pasauli Mārtiņš Šimiņš Brukna
130101002 Dievs Dievs rada pasauli Jānis Ilsters Vestiena
130101003 Dievs Dievs rada pasauli Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
130101004 Dievs Dievs rada pasauli Veronika Piģene Zelma Sīpole Valmieras apriņķis
130101005 Dievs Dievs rada pasauli Kārlis Corbiks Benīta Grāvere Trikāta
130101006 Dievs Dievs rada pasauli Hilda Siliņa Jelgavas apriņķis
130101007 Dievs Dievs rada pasauli Juris Simenovs Dole
130101008 Dievs Dievs rada pasauli Fricis Brīvzemnieks
130101009 Dievs Dievs rada pasauli Kārlis Jansons Plāņi
130101010 Dievs Dievs rada pasauli Mārtiņš Bērziņš Umurga
130101011 Dievs Dievs rada pasauli Oto Kanaviņš Jūlijs Rubenis Gulbene
130101012 Dievs Dievs rada pasauli Veronika Piģene Katrīna Vāczeme 96 Rūjienas pagasts
130101013 Dievs Dievs rada pasauli Aleksandrs Linde L. Brambergs 16 Kandavas pagasts
130101014 Dievs Dievs rada pasauli Alberts Pētersons Līze Gaile 76 Puzes pagasts
130101015 Dievs Dievs rada pasauli L. Lulle L. Lulles tēvs 71 Cīrava
130102001 Dievs Cilvēka radīšana Pēteris Šmits Rauna
130102002 Dievs Cilvēka radīšana Pēteris Šmits Rauna
130102003 Dievs Cilvēka radīšana A. Leimane J. Leimanis 78 Mārsnēnu pagasts
130102004 Dievs Cilvēka radīšana Kārlis Bukums Valmieras apriņķis
130102005 Dievs Cilvēka radīšana Pēteris Šmits P. Zeltiņa Tome
130102006 Dievs Cilvēka radīšana A. Ciķelis Rencēni
130102007 Dievs Cilvēka radīšana Alma Medne Anna Studente 49 Paškules pagasts
130102008 Dievs Cilvēka radīšana Elvīra Sestule Bērzaune
130102009 Dievs Cilvēka radīšana K. Strautiņš Marija Ģērmane 60 Mēdzūlas pagasts
130102010 Dievs Cilvēka radīšana M. Garkolne J. Staleidzāne 76 Atašiene
130102011 Dievs Cilvēka radīšana K. Strautiņš Marija Ģērmane 60 Mēdzūlas pagasts
130102012 Dievs Cilvēka radīšana E. Krastiņš Varenbroka
130102013 Dievs Cilvēka radīšana Augusts Burkins Valmieras apriņķis
130102014 Dievs Cilvēka radīšana Jānis Kungs Lielezere
130102015 Dievs Cilvēka radīšana Kārlis Bukums Marta Cibere 32 Valmieras pagasts
130102016 Dievs Cilvēka radīšana Nikodems Rancāns S. Valeinis Aglona
130102017 Dievs Cilvēka radīšana Vera Sargūna A. Seglers Izvaltas pagasts
130102018 Dievs Cilvēka radīšana Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
130102019 Dievs Cilvēka radīšana Jāzeps Gavračs M. Ramane 70 Rāznas pagasts
130102020 Dievs Cilvēka radīšana Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130102021 Dievs Cilvēka radīšana Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130103001 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Kārlis Skujiņš Marta Antene Smiltenes pagasts
130103002 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
130103003 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130103004 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Juris Simenovs Dole
130103005 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Pēteris Lodziņš Sērpils
130103006 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Jānis Kažēns Jāņa Kažēna māte 65 Īslīces pagasts
130103007 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Antons Lītavnīks Aloizs Grīzāns 13 Andrupenes pagasts
130103008 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Jānis Kalniņš Druviena
130103009 Dievs Kādēļ mazi bērni neiet kājām Fricis Kurāts Minna Kurāte 45 Valgales pagasts
130104001 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Annēnieši
130104002 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu Mārtiņš Melbārdis Vidzemes Jūrmala
130104003 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu Pēteris Alunāns Krustpils
130104004 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu Jēkabs Janševskis Nīgrande
130104005 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu M. Dunkule Cesvaine
130104006 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu M. Līdurta K. Līdurta Jaunpiebalga
130104007 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu A. Jaunzeme Rīga
130104008 Dievs Kādēļ cilvēks nezin sava mūža galu J. Vīksne A. Grantiņa Liepāja
130105001 Dievs Dievs nospriež mūža gaŗumu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Augusts Kārkliņš 59 Mēru pagasts
130105002 Dievs Dievs nospriež mūža gaŗumu Vera Sargūna Izvaltas pagasts
130105003 Dievs Dievs nospriež mūža gaŗumu J. Ļionovičs Kapiņu pagasts
130106001 Dievs Darbs, prāts un naids Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marta Kuplā Plāņu pagasts
130107001 Dievs Kauns Kārlis Skujiņš Smiltenes pagasts
130108001 Dievs Kā dažas tautas cēlušās M. Andžāne Hedviga Andžāne Šķaunes pagasts
130108002 Dievs Kā dažas tautas cēlušās L. Zvirbulis Valmiera
130108003 Dievs Kā dažas tautas cēlušās Jānis Alberts Jansons A. Zēbergs Vandzene
130108004 Dievs Kā dažas tautas cēlušās A. Melnbikse Valmiera
130108005 Dievs Kā dažas tautas cēlušās Nikodems Rancāns S. Jeronovičs Aglona
130108006 Dievs Kā dažas tautas cēlušās Melānija Pūle Miķelis Ozols 72 Salaspils pagasts
130108007 Dievs Kā dažas tautas cēlušās Žanis Kažēns Žaņa Kažēna māte 65 Īslīces pagasts
130108008 Dievs Kā dažas tautas cēlušās Augusts Apsītis (Apsesdēls) Cēsu apriņķis
130108009 Dievs Kā dažas tautas cēlušās Ģertrūde Borozinska Barkava
130108010 Dievs Kā dažas tautas cēlušās Kārlis Jansons Plāņi
130109001 Dievs Kā ļaužu kārtas un amati cēlušies Kārlis Skujiņš Smiltenes pagasts
130109002 Dievs Kā ļaužu kārtas un amati cēlušies A. Jurķis P. Jurķis 59 Nīca
130109003 Dievs Kā ļaužu kārtas un amati cēlušies Pēteris Šmits P. Zeltiņa Tome
130109004 Dievs Kā ļaužu kārtas un amati cēlušies Anss Lerhis-Puškaitis
130110001 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas B. Salms B. Salma tēvs Lubāna
130110002 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas R. Tabīne Latgale
130110003 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130110004 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130110005 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas C. Apšenieks Alma Griška Bērzpils pagasts
130110006 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Jānis Krūmiņš Anna Bērziņa Auļukalns
130110007 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Mārtiņš Paeglis Lielvārde
130110008 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Jūlijs Rubenis Ērgļi
130110009 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Arvīds Aizsils A. Zvejniece Lubāna
130110010 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Nezināms
130110011 Dievs Kādēļ sievietei nekad nav vaļas Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130111001 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Fricis Mierkalns Talsi
130111002 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Matīss Ārons Bērzaune
130111003 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Jānis Zaļaiskalns
130111004 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas P. Lielupis Vecpiebalga
130111005 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Ģertrūde Borozinska Barkava
130111006 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas P. Vītoliņš Lubeja
130111007 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Juris Simenovs Dole
130111008 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Jānis Jansons Trīna Jansone 52 Babītes pagasts
130111009 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Kārlis Blaus
130111010 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Alma Medne Anna Studente 49 Patkules pagasts
130111011 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Arvīds Aizsils Lubāna
130111012 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Jānis Alberts Jansons Elza Vēvere Ļaudona
130111013 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas M. Bērziņa Vaidava
130111014 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Gothards Polis Made Pušķe 83 Beļavas pagasts
130111015 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas A. Oša D. Joāse Lubāna
130111016 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas A. Oša D. Joāse Lubāna
130111017 Dievs Kāpēc labībai tik īsas vārpas Elza Gaile Trikāta
130112001 Dievs Kādēļ miežiem aug akoti Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Annas
130112002 Dievs Kādēļ miežiem aug akoti P. Vītoliņš Lubeja
130113001 Dievs Ēdieni Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
130113002 Dievs Ēdieni Jānis Krūmiņš Anna Eliasa
130113003 Dievs Ēdieni Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130113004 Dievs Ēdieni I. Kažoka Lubāna
130113005 Dievs Ēdieni Jānis Krūmiņš Auļukalns
130113006 Dievs Ēdieni Kārlis Bukums Ternejas pagasts
130113007 Dievs Ēdieni Kārlis Jansons Plāņi
130113008 Dievs Ēdieni Jāzeps Brics Jasmuižas pagasts
130113009 Dievs Ēdieni A. Korsaks Dāvis Riba 75
130113010 Dievs Ēdieni Niklāss Ozoliņš Grazdone
130114001 Dievs Ūdens plūdi Kārlis Tarzieris Druviena
130114002 Dievs Ūdens plūdi R. Tabīne Jēzups Tabunovs Kapiņu pagasts
130115001 Dievs Mājas lopi Mirdza Jansone Lība Lagzdiņa 76 Praviņu pagasts
130115002 Dievs Mājas lopi Fricis Kleinhofs Naudīte
130115003 Dievs Mājas lopi Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
130115004 Dievs Mājas lopi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns 67 Smiltene
130115005 Dievs Mājas lopi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns 67 Smiltene
130115006 Dievs Mājas lopi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Brikmanis 67 Rauzas pagasts
130115007 Dievs Mājas lopi P. Mūrēns Nīca
130115008 Dievs Mājas lopi Ētmanis Kazdanga
130115009 Dievs Mājas lopi Pēteris Šmits Rauna
130115010 Dievs Mājas lopi R. Tabīne Latgale
130115011 Dievs Mājas lopi Nezināms
130115012 Dievs Mājas lopi Mārtiņš Šimiņš Brukna
130115013 Dievs Mājas lopi S. Valeinis Aglona
130115014 Dievs Mājas lopi M. Priedīte V. Priedītis Meirāni
130115015 Dievs Mājas lopi Jūlijs Rubenis Ērgļi
130115016 Dievs Mājas lopi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
130115017 Dievs Mājas lopi Fricis Mūrnieks Lejas pagasts 1,879
130115018 Dievs Mājas lopi Ērika Krūmiņa Vecmīlgrāvis, Rīga
130115019 Dievs Mājas lopi Juris Simenovs Dole
130115020 Dievs Mājas lopi Kārlis Jansons Pilda
130115021 Dievs Mājas lopi Kārlis Jansons Plāņi
130115022 Dievs Mājas lopi Pēteris Ravizers P. Verners Slates pagasts
130115023 Dievs Mājas lopi Otīlija Grenševica Koknese
130115024 Dievs Mājas lopi Jānis Ramanis Bērzaune
130115025 Dievs Mājas lopi Kārlis Jansons Plāņi
130115026 Dievs Mājas lopi Kārlis Jansons Plāņi
130115027 Dievs Mājas lopi Kārlis Jansons Plāņi
130115028 Dievs Mājas lopi Vēra Zaharska O. Zaharēvičs Rēzekne
130115029 Dievs Mājas lopi Jānis Zariņš
130116001 Dievs Meža zvēri Nezināms
130116002 Dievs Meža zvēri Augusts Bīlenšteins
130116003 Dievs Meža zvēri A. Miglava Rīga
130116004 Dievs Meža zvēri Augusts Burkins Naukšēni
130116005 Dievs Meža zvēri Matīss Ārons Bērzaune
130116006 Dievs Meža zvēri Jūlijs Rubenis Ērgļi
130116007 Dievs Meža zvēri Andrejs Ķevietis Koknese
130116008 Dievs Meža zvēri Andrejs Ķevietis Koknese
130116009 Dievs Meža zvēri Nezināms
130116010 Dievs Meža zvēri Mārtiņš Bērziņš Umurga
130116011 Dievs Meža zvēri Mārtiņš Bērziņš Umurga
130116012 Dievs Meža zvēri M. Grumondze Jēkabpils
130116013 Dievs Meža zvēri Jānis Krēsliņš Maliena
130116014 Dievs Meža zvēri Nezināms
130116015 Dievs Meža zvēri Skolnieks Aglona
130116016 Dievs Meža zvēri R. Tabīne Latgale
130116017 Dievs Meža zvēri M. Dunkule Cesvaine
130116018 Dievs Meža zvēri Teodors Rāts Aizpute
130116019 Dievs Meža zvēri Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
130116020 Dievs Meža zvēri Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
130116021 Dievs Meža zvēri E. Kozlovskis
130116022 Dievs Meža zvēri Kārlis Skujiņš B. Antēns Smiltene
130116023 Dievs Meža zvēri P. Bozis P. Bozis Kosas pagasts
130116024 Dievs Meža zvēri P. Vītoliņš Lubeja
130116025 Dievs Meža zvēri Jānis Bikše Emīlija Augstkalne Druvienas pagasts
130116026 Dievs Meža zvēri A. Borherte Rīga
130116027 Dievs Meža zvēri Mārtiņš Bērziņš Umurga
130116028 Dievs Meža zvēri E. Reinbaha Vecpiebalga
130116029 Dievs Meža zvēri A. Ašmane Nītaures pagasts
130116030 Dievs Meža zvēri Jēkabs Liepsals Koknese
130117001 Dievs Putni Kārlis Kreims-Skābais Ēdole
130117002 Dievs Putni Nezināms
130117003 Dievs Putni Fr. Pārupis Sante
130117004 Dievs Putni C. Apšenieks Alma Griška 55 Bērzpils pagasts
130117005 Dievs Putni A. Vonogs Ignāts Vonogs Mērdzenes pagasts
130117006 Dievs Putni Gothards Polis Ošiņš Mēmeles pagasts
130117007 Dievs Putni Gothards Polis Dore Kule 76 Bauskas apriņķis
130117008 Dievs Putni M. Bērziņa Vaidava
130117009 Dievs Putni P. Zeltiņa Ikšķile
130117010 Dievs Putni R. Tabīne Birzgaļi
130117011 Dievs Putni R. Tabīne Latgale
130117012 Dievs Putni J. Avotiņš Krustpils
130117013 Dievs Putni Mārtiņš Bērziņš Umurgas pagasts
130117014 Dievs Putni Mārtiņš Bērziņš Umurgas pagasts
130117015 Dievs Putni Z. Liepiņš E. Liepiņa Salaca
130117016 Dievs Putni Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
130117017 Dievs Putni Nezināms
130117018 Dievs Putni Anna Klauss Jaunpiebalga
130117019 Dievs Putni A. Smilga Dole
130117020 Dievs Putni Kazimirs Plocins Anna Makalāne 54 Kalupe
130117021 Dievs Putni Mārtiņš Šimiņš Brukna
130117022 Dievs Putni Hugons Dellis, Salncietis Mārciena
130117023 Dievs Putni R. Tabīne Viļāni
130117024 Dievs Putni Mārtiņš Šimiņš Brukna
130117025 Dievs Putni Mordaks Rīga
130117026 Dievs Putni Matīss Ārons Bērzaune
130117027 Dievs Putni Kārlis Skujiņš M. Šveicare Lielvircavas pagasts
130117028 Dievs Putni Kārlis Jansons Plāņi
130117029 Dievs Putni P. Kalnāne J. Zeps Vidusmuižas pagasts
130117030 Dievs Putni A. Vestmanis J. Zeps Vidsmuiža
130117031 Dievs Putni J. Avotiņš Krustpils
130117032 Dievs Putni Mārtiņš Bērziņš Umurga
130117033 Dievs Putni A. Lindāns Kapiņi
130117034 Dievs Putni A. Borherte A. Borhertes māte Rīga
130117035 Dievs Putni Mārtiņš Bērziņš Umurga
130117036 Dievs Putni J. Briņķis Rikteres pagasts
130117037 Dievs Putni Mārtiņš Bērziņš Umurga
130117038 Dievs Putni A. Aviņš Anna Podiņa 81 Salenieku pagasts
130117039 Dievs Putni R. Tabīne Birzgaļi
130117040 Dievs Putni R. Tabīne Birzgaļi
130117041 Dievs Putni Vitālijs Bramanis V. Bramane Kalupes pagasts
130118001 Dievs Zivis un kukaiņi R. Borkovskis Škirmants Pildas pagasts
130118002 Dievs Zivis un kukaiņi Matīss Ārons Bērzaune
130118003 Dievs Zivis un kukaiņi Alfrēds
130118004 Dievs Zivis un kukaiņi Mārtiņš Spriņģis Kokneses pagasts
130118005 Dievs Zivis un kukaiņi Bruno Riekstiņš Cesvaines pagasts
130118006 Dievs Zivis un kukaiņi Kārlis Tīģeris Eda Smilģe 67 Lutriņu pagasts
130118007 Dievs Zivis un kukaiņi Hilda Siliņa N. Morgenšterne Penkules pagasts
130118008 Dievs Zivis un kukaiņi Jānis Kalniņš Druviena
130118009 Dievs Zivis un kukaiņi Kārlis Blaus Ērgļi
130118010 Dievs Zivis un kukaiņi Fricis Fišers Krūte
130118011 Dievs Zivis un kukaiņi Vilis Runtulis Vilce
130118012 Dievs Zivis un kukaiņi Pēteris Šmits Rauna
130118013 Dievs Zivis un kukaiņi J. Linabergs Sauka
130118014 Dievs Zivis un kukaiņi Daina Sūbre Anna Ozole 60 Cēsu apriņķis
130118015 Dievs Zivis un kukaiņi J. Kriķis Starti
130118016 Dievs Zivis un kukaiņi Kārlis Corbiks P. Ozoliņš Nēķine
130118017 Dievs Zivis un kukaiņi Kārlis Jansons Plāņi
130118018 Dievs Zivis un kukaiņi V. Brikule Viļāni
130118019 Dievs Zivis un kukaiņi Nezināms Blīdene
130118020 Dievs Zivis un kukaiņi Jūlijs Rubenis Ērgļi
130118021 Dievs Zivis un kukaiņi Nezināms Ēdole
130118022 Dievs Zivis un kukaiņi Jānis Ābels Vekši
130118023 Dievs Zivis un kukaiņi Fr. Apriķis Late Apriķe Nīkrāces pagasts
130118024 Dievs Zivis un kukaiņi Pēteris Abuls (Tālivaldis) Trikāta
130118025 Dievs Zivis un kukaiņi Vilis Runtulis Vilce
130118026 Dievs Zivis un kukaiņi Kārlis Blaus Liepkalns
130118027 Dievs Zivis un kukaiņi Nezināms
130118028 Dievs Zivis un kukaiņi P. Vītoliņš Lubeja
130118029 Dievs Zivis un kukaiņi Jānis Mūrnieks Lejas pagasts
130118030 Dievs Zivis un kukaiņi Nezināms Bērzaune
130118031 Dievs Zivis un kukaiņi Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
130118032 Dievs Zivis un kukaiņi Nezināms Talsi
130118033 Dievs Zivis un kukaiņi M. Andžāne Šķaunes pagasts
130118034 Dievs Zivis un kukaiņi R. Tabīne
130118035 Dievs Zivis un kukaiņi J. Spalviņš
130118036 Dievs Zivis un kukaiņi C. Apšenieks Alma Griška 55 Bērzpils pagasts
130118037 Dievs Zivis un kukaiņi E. Kauķis Litene
130118038 Dievs Zivis un kukaiņi Nezināms
130118039 Dievs Zivis un kukaiņi Pēteris Šmits Rauna
130118040 Dievs Zivis un kukaiņi Nezināms
130119001 Dievs Zvēri un putni kopējā darbā Jānis Riekstiņš Ede Raudupe 68 Sarkaņu pagasts
130119002 Dievs Zvēri un putni kopējā darbā Veronika Piģene Jūla Tetere Mārupes pagasts
130119003 Dievs Zvēri un putni kopējā darbā A. Korsaks Madlēna Zemarāja
Madlēna Kazslapska
Ilze Balode
Nīgrande
130119004 Dievs Zvēri un putni kopējā darbā Vēra Zaharska K. Kozlovskis 50 Ozolmuižas pagasts
130120001 Dievs Koki un citi augi Kārlis Blaus Liepkalns
130120002 Dievs Koki un citi augi J. Nīders Jānis Itcaks 68 Bejas pagasts
130120003 Dievs Koki un citi augi Kārlis Bukums Kristīna Ozoliņa 30 Raunas pagasts
130120004 Dievs Koki un citi augi Mārtiņš Bērziņš Umurga
130120005 Dievs Koki un citi augi Arvīds Aizsils Lubāna
130120006 Dievs Koki un citi augi Juris Upītis Gatarta
130120007 Dievs Koki un citi augi Pēteris Lodziņš Sērpils
130120008 Dievs Koki un citi augi Vilis Runtulis Vilce
130120009 Dievs Koki un citi augi M. Andžāne Agnese Andžāne Šķaunes pagasts
130120010 Dievs Koki un citi augi Kārlis Bukums Alvīne Rudzīte 40 Mujānu pagasts
130120011 Dievs Koki un citi augi Mārtiņš Bērziņš Umurga
130120012 Dievs Koki un citi augi L. Aizpurve Lubāna
130121001 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
130121002 Dievs Dievs žēlo paklausīgos J. Jurēvics L. Jurēvica Šauļu apriņķis, Lietuva
130121003 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Fricis Kleinhofs Naudīte
130121004 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
130121005 Dievs Dievs žēlo paklausīgos J. Cinovskis Snēpele
130121006 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Vēra Zaharska J. Gudrimovičs Makašānu pagasts
130121007 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Jānis Punka (Raudaviete) Bērzaune
130121008 Dievs Dievs žēlo paklausīgos A. Augustāne Viļakas pagasts
130121009 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130121010 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130121011 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Jānis Ragainis Anna Lankmane 80 Bērzaunes pagasts
130121012 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Andrejs Vaskis Tukums
130121013 Dievs Dievs žēlo paklausīgos A. Garjānis Juoņs Rokošs 46 Domopoles pagasts
130121014 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Vēra Zaharska J. Razgalis Makašānu pagasts
130121015 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
130121016 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Emīlija Auniņa Emīlijas Auniņas vecāmāte Tukums
130121017 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Arvīds Remess Sloka
130121018 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Kārlis Vītols Fridrihs Vaholders 76 Burtnieku pagasts
130121019 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Marija Miezone Ilze Miezone 60 Sarkaņu pagasts
130121020 Dievs Dievs žēlo paklausīgos Rūta Eglentāle Reņģe
130122001 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Mārtiņš Bērziņš Vīķis Umurga
130122002 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122003 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122004 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122005 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Irma Medne Rīga
130122006 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
130122007 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Jānis Rozenbergs Ķēču pagasts
130122008 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Kārlis Jansons Plāņi
130122009 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Anss Lerhis-Puškaitis Dora Ripa Džūkste
130122010 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Dāvis Ozoliņš Bērzaune
130122011 Dievs Dievs soda nepaklausīgos G. Stankēviča Anna Olle 67 Lubāna
130122012 Dievs Dievs soda nepaklausīgos K. Strautiņš Marija Ģērmane 60 Mēdzūlas pagasts
130122013 Dievs Dievs soda nepaklausīgos A. Korsaks Zelma Kuble Ezeres pagasts
130122014 Dievs Dievs soda nepaklausīgos A. Cimemane Nīca
130122015 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Nezināms
130122016 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Arnolds Lablaiks M. Vītole 70 Seces pagasts
130122017 Dievs Dievs soda nepaklausīgos J. Cinovskis Snēpele
130122018 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Matīss Ārons Bērzaune
130122019 Dievs Dievs soda nepaklausīgos H. Gūtmane Marija Vilstere 75 Kārķu pagasts
130122020 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Vēra Zaharska A. Gudrimoviča Makašānu pagasts
130122021 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Jānis Utināns Madaļa Prikule 55 Preiļu pagasts
130122022 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Jānis Utināns Agate Utināne Preiļu pagasts
130122023 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Vēra Zaharska M. Pinka Rozentovas pagasts
130122024 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Mačkēviče-Saulīte Māmuļa 64 Preiļi
130122025 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Augusts Bīlenšteins Ērgļi
130122026 Dievs Dievs soda nepaklausīgos A. Cimemane Nīca
130122027 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Aleksandrs Sprudžs Tekla Reinīka 40 Sakstagala pagasts
130122028 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Antonina Ruška Zvirgzdienes pagasts
130122029 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Jōns Nīdra Balvu pagasts
130122030 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Cirgaļu pagasts
130122031 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
130122032 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
130122033 Dievs Dievs soda nepaklausīgos I. Lazdiņa Mores pagasts
130122034 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Elvīra Priediņa Māmiņa 97 Rendas pagasts
130122035 Dievs Dievs soda nepaklausīgos Skolnieks M. Ezerroze 78 Sece
130122036 Dievs Dievs soda nepaklausīgos L. Launadziņš Staļģene
130122037 Dievs Dievs soda nepaklausīgos J. Nīders Zuze Branka Alūksnes pagasts
130201001 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Kārlis Malvess Lība Grunte 76 Birzgales pagasts
130201002 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Veirihs Āraiši
130201003 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Jānis Laudanskis Līze Zute 61 Ķēču pagasts
130201004 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtavas pagasts
130201005 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Hilda Siliņa Mūrnieks Auri
130201006 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Bumbieris Jaunpiebalga
130201007 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Alfrēds
130201008 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Matīss Kaudzīte
130201009 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Jānis Čakšs A. Krancelis Makašānu pagasts
130201010 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Gothards Polis Kate Salnāja 65 Ilūkstes apriņķis
130201011 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Kārlis Bukums Rīga
130201012 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Kārlis Lapiņš Valmiera
130201013 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Jānis Bērziņš Anna Jansone 52 Burtnieku pagasts
130201014 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Mārtiņš Lapa Ērģeme
130201015 Dievs ar velnu Pasaules radīšana R. Borkovskis Staņislavs Borkovskis Sakstagala pagasts
130201016 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Alīda Aizpurve Teicēja 80 Tilžas pagasts
130201017 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Veronika Piģene Marete Lode Katvaru pagasts
130201018 Dievs ar velnu Pasaules radīšana O. Čeičinīks Līvāni
130201019 Dievs ar velnu Pasaules radīšana Fr. Puķudārzs Garlene
130201020 Dievs ar velnu Pasaules radīšana V. Filšs J. Laganovskis Bikavas pagasts
130202001 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Pēteris Šmits Rauna
130202002 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130202003 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš 1,878
130202004 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Kārlis Blaus Ērgļi
130202005 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies J. Bajāris Kliģene
130202006 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Mārtiņš Spriņģis Krapa
130202007 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Zemislava Bule Nirzas pagasts
130202008 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Pēteris Dzērve J. Laucis
R. Dzērve
Lizuma pagasts
130202009 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Irma Medne M. Biele 13 Rīga
130202010 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Kazimirs Rumaks Broņislava Rumaka Mērdzenes pagasts
130202011 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies J. Kriķis Starti
130202012 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies E. Vīlisteris Karva
130202013 Dievs ar velnu Kā akmeņi cēlušies Kārlis Bukums Rīga
130203001 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu taisa ceļus Anss Lerhis-Puškaitis
130203002 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu taisa ceļus Juris Simenovs
130204001 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Kārlis Zemītis (Pērsietis) Pērses apgabals
130204002 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
130204003 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis A. Mazjānis P. Mazjāne 70 Jaunrones pagasts
130204004 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Cīrule 55 Smiltene
130204005 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
130204006 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Anna Rempa Vīkstenes pagasts
130204007 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Kārlis Tarzieris Druviena
130204008 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Nezināms
130204009 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Matīss Ārons
B. Vistiņš
Bērzaune
130204010 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Kārlis Jaunzemis Bilstiņi
130204011 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis J. Kriķis Starti
130204012 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis J. Kriķis Starti
130204013 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Aulis Jumurda
130204014 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Andrejs Ķevietis Koknese
130204015 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Gothards Polis Kate Salnāja 65 Ilūkste
130204016 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis J. Rana Lubāna
130204017 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis V. Bērziņš Annēnieši
130204018 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis V. Filšs J. Viškers Kaunatas pagasts
130204019 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis J. Voitkāns Birzgaļi
130204020 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Nezināms
130204021 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Gothards Polis Made Pušķe 89 Beļavas pagasts
130204022 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis V. Kundziņa Dārta Zvaigzne Nereta
130204023 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Ģertrūde Borozinska Barkava
130204024 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis L. Lejasmeijere Bornsminde
130204025 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Otīlija Grenševica Koknese
130204026 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis J. Avotiņš Krustpils
130204027 Dievs ar velnu Velna un Dieva govis Bruno Riekstiņš Pēteris Stradiņš Cesvaine 51
130205001 Dievs ar velnu Knišļi maisā Kārlis Kreims-Skābais Ēdole
130205002 Dievs ar velnu Knišļi maisā Kārlis Blaus Ērgļi
130205003 Dievs ar velnu Knišļi maisā Niedre Vecsērene
130206001 Dievs ar velnu Dievam aitas, Velnam cūkas E. Metuzāle Sigulda
130206002 Dievs ar velnu Dievam aitas, Velnam cūkas Elza Vēvere Ļaudona
130206003 Dievs ar velnu Dievam aitas, Velnam cūkas A. Miglava Rīga
130206004 Dievs ar velnu Dievam aitas, Velnam cūkas Elza Gaile Trikāta
130207001 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
130207002 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Kārlis Zemītis (Pērsietis) Pērses apgabals
130207003 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Annēnieši
130207004 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts J. Kažoka Lubāna
130207005 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Jānis Bērtulis Riņģa tēvs Blomes pagasts
130207006 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Anna Rempa Vīkstene
130207007 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Kārlis Tarzieris Druviena
130207008 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts M. Ernestsone M. Ernestsones tēvs Nīca
130207009 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Jānis Zaļaiskalns M. Kārkliņa Rāmuļi
130207010 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts P. Vītoliņš Lubeja
130207011 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Bruno Riekstiņš Cesvaines pagasts
130207012 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts J. Bakšs Aknīstes pagasts
130207013 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Ludis Bērziņš (Pabērzis)
130207014 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Jānis Ziemelis Jaunbrenguļi
130207015 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts E. Krastiņš Varenbroka
130207016 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Nezināms
130207017 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Pēteris Dzērve J. Laucis
R. Dzērve
Lizums
130207018 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Jēkabs Liepsals Grīva
130207019 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Jēkabs Liepsals Koknese
130207020 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Vilis Ozoliņš Juris Ozoliņš Vestiena
130207021 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts A. Kondrāte Lenču pagasts
130207022 Dievs ar velnu Dieva kalts un Velna izkapts Juris Simenovs Dole
130208001 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Nezināms 1,878
130208002 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
130208003 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Kārlis Blaus Ērgļi
130208004 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Matīss Ārons Bērzaune
130208005 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Kārlis Bukums Alvīne Rudzīte 40 Mujānu pagasts
130208006 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs P. Lielupis Piebalga
130208007 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs A. Budze
J. Bitaks
P. Līcis Litene
130208008 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Tālivalds Mālnieks Eda Mālniece 68 Tilžas pagasts
130208009 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs R. Tabīne Viļāni
130208010 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Juris Upītis Gatartas pagasts
130208011 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Elza Kārkliņa Anna Zučkina 67 Liepnas pagasts
130208012 Dievs ar velnu Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs Jūlijs Rubenis Ērgļi
130209001 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu dala ražu Alma Jēce A. Riekstiņa 95 Zaubes pagasts
130209002 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu dala ražu A. Biša E. Rušķere Brunava
130209003 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu dala ražu Jēkabs Gross Kalnciems
130209004 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu dala ražu Dāvis Ozoliņš Jaunroze
130209005 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu dala ražu Krišjānis Seržants Blīdene
130209006 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu dala ražu St. Jaudzema Domopoles pagasts
130209007 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu dala ražu Jānis Ramanis Bērzaune
130210001 Dievs ar velnu Velns rada vilkus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
130210002 Dievs ar velnu Velns rada vilkus Augusts Briedis (Piperu Augusts) Ērgļi
130210003 Dievs ar velnu Velns rada vilkus Hilda Siliņa Dobele
130210004 Dievs ar velnu Velns rada vilkus Nezināms
130210005 Dievs ar velnu Velns rada vilkus Nezināms
130210006 Dievs ar velnu Velns rada vilkus Veronika Piģene Zelma Sīpole Valmiera
130210007 Dievs ar velnu Velns rada vilkus E. Krastiņš Varenbroka
130210008 Dievs ar velnu Velns rada vilkus Alma Leimane Skujene
130211001 Dievs ar velnu Kā putni radušies Jānis Bērziņš Kārlis Jansons 60 Alojas pagasts
130211002 Dievs ar velnu Kā putni radušies Jānis Čakšs A. Krancelis Makašānu pagasts
130211003 Dievs ar velnu Kā putni radušies Jānis Pamplis Garoza
130212001 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Mārtiņš Lapa Ērģeme
130212002 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Jānis Plaudis K. Bite 41 Dzērbenes pagasts
130212003 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus E. Jēpe Anna Šaltiņa Palsmane
130212004 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Jēkabs Liepsals Koknese
130212005 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Arvīds Aizsils Lubāna
130212006 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Ģertrūde Borozinska Barkava
130212007 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Salimons Burlacāns Salimons Burlacāns Silajāņu pagasts
130212008 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Nezināms Ēdole
130212009 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus R. Borkovskis Škirmants Pildas pagasts
130212010 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Jēkabs Lauva Ikšķile
130212011 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Jānis Alberts Jansons J. Garoziņš
130212012 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus J. Kažoka Lubāna
130212013 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Nezināms Made Kalniņa 80 Sece
130212014 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus A. Korsaks Ilze Balode 70 Nīgrandes pagasts
130212015 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus Mārtiņš Starķis Lielvārde
130212016 Dievs ar velnu Dievs un Velns rada dažādus kustoņus P. Gudļevskis Veronika Gudļevska 40 Rudzētu pagasts
130213001 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni P. Vītoliņš Lubeja
130213002 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Hilda Siliņa Penkule
130213003 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Bruno Riekstiņš Cesvaine
130213004 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Ludis Bērziņš (Pabērzis) Liezēre
130213005 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Nezināms Pauls Graudiņš Vēriena
130213006 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
130213007 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Veronika Piģene Jūla Tetere 50 Valmiera
130213008 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Potrimps Salenieki
130213009 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Vilis Ozoliņš Mangaļi
130213010 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Nezināms
130213011 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Pāvuls Jansons
130213012 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Anss Lerhis-Puškaitis Dzirciems
130213013 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Bruno Riekstiņš Pēteris Stradiņš Cesvaine
130213014 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Roga Rauna
130213015 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Mārtiņš Bērziņš Umurga
130213016 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs
130213017 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Jūlijs Rubenis Ērgļi
130213018 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Teodors Kārkluvalks Ance
130213019 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Ludis Bērziņš (Pabērzis) Liezēre
130213020 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni P. Vītoliņš Bērzaune
130213021 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Hilda Siliņa Penkule
130213022 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni A. Miglava Cēsis
130213023 Dievs ar velnu Velns noslēpj uguni Austra Mūrniece Cēsu apriņķis
130214001 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu grib viens otru sabaidīt Jānis Rinkus Praulienas pagasts
130214002 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu grib viens otru sabaidīt Ģertrūde Borozinska Barkava
130214003 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu grib viens otru sabaidīt A. Oša D. Joāse Lubāna
130214004 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu grib viens otru sabaidīt Skolnieks Made Kalniņa Sece
130215001 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās H. Krastiņa Rīga
130215002 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Nezināms
130215003 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Elza Kārkliņa Alvīna Rozenberga 53 Kacēnu pagasts
130215004 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Arvīds Aizsils Lubāna
130215005 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Jānis Bērziņš Kristīna Jansone 50 Aloja
130215006 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Žanis Kažēns Žaņa Kažēna māte 65 Īslīces pagasts
130215007 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Pēteris Dreimanis Krustpils
130215008 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Jānis Alberts Jansons A. Zēbergs Vandzene
130215009 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emīlija Tralliņa 46 Aumeisteri
130215010 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Alfrēds
130215011 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Austra Jēģere Olaine
130215012 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās A. Zītars Vecpiebalga
130215013 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Skolnieki Līze Andermane 70 Sece
130215014 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Marčus Rožukalns Budenbrokieši
130215015 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Fricis Gulbis Valdis Grudulis Vandzenes pagasts
130215016 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Jānis Plaudis Jāņa Plauža māte 42 Dzērbenes pagasts
130215017 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
130215018 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Elza Kārkliņa Kārlis Jakovičs Liepnas pagasts
130215019 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Mārtiņš Bērziņš Vilma Linde Umurga
130215020 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Arvīds Berzinskis
130215021 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
130215022 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Jēkabs Lauva Ikšķile
130215023 Dievs ar velnu Dievs ar Velnu kaitinās Fricis Kleinhofs Naudīte
130216001 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Jānis Alberts Jansons J. Garoziņš
130216002 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu P. Antonēvičs Asares pagasts
130216003 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Jānis Alberts Jansons J. Garoziņš
130216004 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
130216005 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu J. Širmanis Vilzēnu pagasts
130216006 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Bertrille Zariņa Malvīna Rekaša Vadakstes pagasts
130216007 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Krēmanis Kārlis Brīvnieks Salenieki
130216008 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu M. Irbe D. Ozole 73 Tūjas pagasts
130216009 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu A. Cukurs A. Jurķis 75
130216010 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Herta Dravniece Mālupes pagasts
130216011 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
130216012 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Mārtiņš Lapa Ērģeme, Rūjiena, Ēvele
130216013 Dievs ar velnu Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu Ieva Irbe Kr. Kalniņa Kārļu muižas pagasts
130217001 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam J. Vītoliņš Lubeja
130217002 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Bruno Riekstiņš Rīga
130217003 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Katrīna Jaunzeme A. Reisupe Nīca
130217004 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam R. Vulfs Ūziņi
130217005 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Andrs Kalnlapsa Nurmuiža
130217006 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Herta Samte Hertas Samtes tēvs Auces pagasts
130217007 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Marija Miezone Ilze Miezone 60 Kusas pagasts
130217008 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam V. Filšs Dominiks Raize Kārsava
130217009 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Pēteris Šmits Rauna
130217010 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam K. Untiņš
130217011 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Jūlijs Rubenis Ērgļi
130217012 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Jānis Rozenbergs 35 Ķēču pagasts
130217013 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Veronika Piģene Katrīna Vāczeme Mārupes pagasts
130217014 Dievs ar velnu Cilvēks seko Dievam Augusts Burkins Valmiera
130301001 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Jānis Ozols Aizkraukle
130301002 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) J. Ozols Daugavas mala
130301003 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Nezināms
130301004 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Mārtiņš Starķis Lielvārde
130301005 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Kārlis Tarzieris Druviena
130301006 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Kārlis Blaus
130301007 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Nezināms Nogale
130301008 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
130301009 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) R. Tabīne Latgale
130301010 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130301011 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Putrāle Aumeisteri
130301012 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Pločkalns
Vīdners
Skrunda
130301013 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Jānis Kalniņš Ozolnieki
130301014 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) J. Ķemeris Mēdzula
130301015 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) J. Ozols Sauka
130301016 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) J. Ozols Sauka
130301017 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) M. Irbe Rīga
130301018 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) A. Lindāns Kapiņi
130301019 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) H. Lindberga Rauna
130301020 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) H. Lindberga Veselauska
130301021 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) V. Ašmane Nītaure
130301022 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Jūlijs Rubenis Gulbene
130301023 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Vēra Zaharska M. Freimane Makašānu pagasts
130301024 Saule, Mēness un Varavīksne Saule, Mēness un Varavīksne (teikas) Jūlijs Egle Gulbene
130401001 Pērkons Pērkons (teikas) Jūlijs Rubenis Gulbene
130401002 Pērkons Pērkons (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
130401003 Pērkons Pērkons (teikas) Mārtiņš Paeglis Lielvārde
130401004 Pērkons Pērkons (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis 66 Aumeisteri
130401005 Pērkons Pērkons (teikas) Ziediņš Rembate
130401006 Pērkons Pērkons (teikas) L. Reiters Lubāna
130401007 Pērkons Pērkons (teikas) J. Pastars Aglona
130401008 Pērkons Pērkons (teikas) J. Pusturs Aglona
130401009 Pērkons Pērkons (teikas) Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis)
130401010 Pērkons Pērkons (teikas) Krišjānis Seržants Blīdene
130401011 Pērkons Pērkons (teikas) Marija Žeijere Lubāna
130401012 Pērkons Pērkons (teikas) Teodors Kārkluvalks Vecmīlgrāvis, Rīga
130501001 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) Nezināms
130501002 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) Nezināms Aglona
130501003 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) N. Lapiņa Strenču pagasts
130501004 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) Juris Upītis Gatarta
130501005 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) Saldmiers
130501006 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) Bluzņins Preiļi
130501007 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) V. Barkovskis Latgale
130501008 Vējš un Sals Vējš un Sals (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
130601001 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) N. O. Jaunpiebalga
130601002 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) N. O. Jaunpiebalga
130601003 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) Sēronis Jaunpiebalga
130601004 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) Juris Upītis Gatarta
130601005 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) Kārlis Liepiņš
130601006 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) Dž. Ape
130601007 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) T. B. Turaida
130601008 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) R. P
130601009 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) J. Banazis Nīca
130601010 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) J. Banazis Nīca
130601011 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) Nikodems Rancāns A. Bauliņa Domopoles pagasts
130601012 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) V. Filšs A. Gaidulis 77 Ozolmuižas pagasts
130601013 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) J. Kļava Nīca
130601014 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) Z. Liepiņš Salaca
130601015 Ūdens-māte Ūdens-māte (teikas) Matīss Ārons Bērzaune
130701001 Meža-māte Meža-māte (teikas) N. Krimbergs
130701002 Meža-māte Meža-māte (teikas) V. Visocka A. Visocka 52 Ozolmuižas pagasts
130701003 Meža-māte Meža-māte (teikas) Nezināms Dzērve
130701004 Meža-māte Meža-māte (teikas) E. Krastiņš Varenbroka
130701005 Meža-māte Meža-māte (teikas) J. Henniņš Sasmaka
130801001 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
130801002 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Kārlis Skujiņš Edvards Antēns Smiltenes pagasts
130801003 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
130801004 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Kārlis Grūbe Grūberte 65 Ape
130801005 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Nezināms Dzērve
130801006 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) J. Vīksne Fr. Grants Nīca
130801007 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Andrejs Ritenis Anna Drulle 50 Nīca
130801008 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Jānis Austrums Krapes pagasts
130801009 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) Jānis Austrums Krapes pagasts
130801010 Baltā mātīte Baltā mātīte (teikas) J. Atteka Anna Pole Nīca
130901001 Uguns-māte Uguns-māte (teikas) Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Naudīte
130901002 Uguns-māte Uguns-māte (teikas) H. Fridrihsons H. Fridrihsona tēvs 50
130901003 Uguns-māte Uguns-māte (teikas) Jānis Krēsliņš Alsviķu pagasts
130901004 Uguns-māte Uguns-māte (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede 73 Palsmane
131001001 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Pauls Karlbloms Ērģeme
131001002 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Pauls Karlbloms Ērģeme
131001003 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis
131001004 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Krēsliņš
131001005 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Juris Upītis Gatarta
131001006 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) J. Sproģis J. Sproģa māte Odzienas pagasts
131001007 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) J. Sproģis Koknese
131001008 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) L. Žagata Krūte
131001009 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Juris Upītis Gatarta
131001010 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
131001011 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001012 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis 60 Smiltene
131001013 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
131001014 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001015 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Bēdulis Rundāle
131001016 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Mačulāns Lesiņi
131001017 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) G. Jānis K. Kuplais Vatrāne
131001018 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Mačulāns Baltā muiža
131001019 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Krēsliņš Alsviķu pagasts
131001020 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Juris Upītis Gatarta
131001021 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Juris Upītis Gatarta
131001022 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis 65 Bilskas pagasts
131001023 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis 65 Bilskas pagasts
131001024 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
131001025 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
131001026 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Juris Upītis Mīlakši
131001027 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) S. J. Tautietis Blome
131001028 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Punka (Raudaviete)
131001029 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001030 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) A. Aviņš Anna Podiņa 81 Salenieki
131001031 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Jansons L. Pastiņa 90 Plāņi
131001032 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Jansons L. Pastiņa 90 Plāņi
131001033 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) J. Remb Jumurda
131001034 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Krēsliņš Alsviķi
131001035 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) A. S. J Veļķi
131001036 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Juris Upītis Gatarta
131001037 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) R. Kalnmaliets Krape
131001038 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede 73 Palsmane
131001039 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Bika Gaujiena
131001040 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) A. Zilumkalns Eda Malzate Bērzaune
131001041 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Mārtiņš Bērziņš Umurga
131001042 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Nezināms Katriņa
131001043 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Nezināms Mazsalacas pagasts
131001044 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Ludvigs Cepurītis Ezere
131001045 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Talaža Liepupe 1,878
131001046 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) J. Avotiņš A. Avotiņš Ērgļi
131001047 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Gailītis 72 Smiltenes pagasts
131001048 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Jansons L. Pastiņa 90 Plāņi
131001049 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Antēns Bilskas pagasts
131001050 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) A. Celms Strenči
131001051 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Gaujienas pagasts
131001052 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001053 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Liepiņš 58 Bilskas pagasts
131001054 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Rauza
131001055 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001056 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Andrejs Vaskis Kalsnava
131001057 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Bāriņš Meņģele
131001058 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) A. Garjānis St. Keibinīks Domopoles pagasts
131001059 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) A. Garjānis St. Grīstiņš 60 Domopoles pagasts
131001060 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Kalniņš Garkalne
131001061 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Viļums Ķuzis Nītaure
131001062 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Ziemelis Trikāta
131001063 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Janberģis Ancenieki
131001064 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Valija Šķipsna
131001065 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Skujiņš Valmiera
131001066 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Skujiņš Valmiera
131001067 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
131001068 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
131001069 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
131001070 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
131001071 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001072 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) 84 Bilskas pagasts
131001073 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Šūmane 60 Plāņu pagasts
131001074 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Julius Döring Ance
131001075 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Bankers K. Bankera tēvs 55 Dundaga
131001076 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Augusts Bīlenšteins Alsunga
131001077 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Nezināms Zlēkas
131001078 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
131001079 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
131001080 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
131001081 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Valija Šķipsna Jaungulbene
131001082 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131001083 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001084 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš 81 Bilskas pagasts
131001085 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Skujiņš Antēns Smiltene
131001086 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Palsmane
131001087 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa 58 Smiltene
131001088 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001089 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001090 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Puriņš Smiltene
131001091 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) P. Zēvalds Daudzeva
131001092 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Mežielis Smiltene
131001093 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmane
131001094 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtavas pagasts
131001095 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001096 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
131001097 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001098 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
131001099 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Pujiņš 63 Smiltene
131001100 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede 73 Palsmane
131001101 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001102 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede 73 Palsmane
131001103 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
131001104 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Jansons Pastiņš 93 Plāņi
131001105 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Nezināms Jānis Eniķis Jaunlaicene
131001106 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Juris Upītis Jaunroze
131001107 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Jānis Eglītis Jaungulbene
131001108 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Z. Lancmanis Lejasciems
131001109 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131001110 Mājas-kungs Mājas-kungs (teikas) Kārlis Jansons Plāņi
131101001 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
131101002 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101003 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101004 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101005 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101006 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101007 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101008 Vilce Vilce (teikas) Kārlis Jansons Plāņi
131101009 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Vecenīte Aumeisteru pagasts
131101010 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101011 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101012 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
131101013 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
131101014 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101015 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101016 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101017 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101018 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
131101019 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
131101020 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101021 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101022 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
131101023 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101024 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101025 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101026 Vilce Vilce (teikas) Kārlis Jansons Plāņi
131101027 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
131101028 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
131101029 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101030 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101031 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
131101032 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101033 Vilce Vilce (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131201001 Gausu māte Gausu māte (teikas) Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
131201002 Gausu māte Gausu māte (teikas) Fricis Kleinhofs Naudīte
131201003 Gausu māte Gausu māte (teikas) L. Žagata Krūte
131201004 Gausu māte Gausu māte (teikas) Liesma Brīvniece Rumbenieki
131201005 Gausu māte Gausu māte (teikas) Jānis Krūmiņš Auļukalns
131201006 Gausu māte Gausu māte (teikas) J. Anitēns Jaunlaicene
131201007 Gausu māte Gausu māte (teikas) Nezināms
131201008 Gausu māte Gausu māte (teikas) Jānis Eglītis Jaungulbene
131201009 Gausu māte Gausu māte (teikas) Juris Upītis Gatarta
131201010 Gausu māte Gausu māte (teikas) Matīss Ārons Liezere
131201011 Gausu māte Gausu māte (teikas) Juris Upītis Gatarta
131201012 Gausu māte Gausu māte (teikas) Arvīds Aizsils Arvīda Aizsila māte Kalsnava
131201013 Gausu māte Gausu māte (teikas) Fr. Štāls Sabile 1,901
131301001 Rūķīši Rūķīši (teikas) G. A. Neslers
Oto Kanaviņš
Gulbene
131301002 Rūķīši Rūķīši (teikas) Jūlijs Rubenis Gulbene
131301003 Rūķīši Rūķīši (teikas) Jānis Plaudis Jaundubulti
131301004 Rūķīši Rūķīši (teikas) Pēteris Liepiņš
Oto Kanaviņš
Gulbene
131301005 Rūķīši Rūķīši (teikas) Jēkabs Egle
Oto Kanaviņš
Gulbene
131301006 Rūķīši Rūķīši (teikas) G. Zommers Gulbene
131301007 Rūķīši Rūķīši (teikas) Kārlis Birznieks Zemītnieki
131301008 Rūķīši Rūķīši (teikas) O. Kuda
Oto Kanaviņš
Gulbene
131301009 Rūķīši Rūķīši (teikas) K. Vītols Mangaļi
131301010 Rūķīši Rūķīši (teikas) J. Bergmanis Dobeles pagasts
131301011 Rūķīši Rūķīši (teikas) Kārlis Birznieks Zemītnieki
131401001 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons
131401002 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons
131401003 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons
131401004 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons
131401005 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Pienava
131401006 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Nezināms
131401007 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons Raņķi
131401008 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons Raņķi
131401009 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons Līvbērze
131401010 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons Raņķi
131401011 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons Strīķenieki
131401012 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons Raņķi
131401013 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons
131401014 Svētās meitas Svētās meitas (teikas) Kārlis Pētersons
131501001 Laima Laima (teikas) Kārlis Celmiņš Lubāna
131501002 Laima Laima (teikas) Marta Kerzuma E. Mužika Rīga
131501003 Laima Laima (teikas) Jānis Greblis Māra Upīte 78 Aizkraukles pagasts
131501004 Laima Laima (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131501005 Laima Laima (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
131501006 Laima Laima (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
131501007 Laima Laima (teikas) V. Visocka Z. Rasnā Sakstagala pagasts
131501008 Laima Laima (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Kaspars Čipiņš 76 Džūkste
131501009 Laima Laima (teikas) Juris Bērzaune 1,865
131501010 Laima Laima (teikas) Kārlis Blaus Ērgļi
131501011 Laima Laima (teikas) Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
131501012 Laima Laima (teikas) Kārlis Celmiņš Lubānas pagasts
131501013 Laima Laima (teikas) Kārlis Celmiņš Lubāna
131501014 Laima Laima (teikas) Kārlis Skujiņš M. Blodziņa Smiltenes pagasts
131501015 Laima Laima (teikas) Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
131501016 Laima Laima (teikas) Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
131501017 Laima Laima (teikas) J. Bajāris Meņģelieši
131501018 Laima Laima (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
131501019 Laima Laima (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis R. Vulfs Džūkste
131501020 Laima Laima (teikas) Elvīra Priediņa L. Andersone 79 Stendes pagasts
131501021 Laima Laima (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
131501022 Laima Laima (teikas) Staņislavs Rasnacis Kalupe
131501023 Laima Laima (teikas) Jānis Bankins
131501024 Laima Laima (teikas) Juris Upītis Gatarta
131601001 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Ernests Dinsberģis Dundaga
131601002 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Jānis Punka (Raudaviete) Bērzaune
131601003 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Vesmanis
131601004 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Fricis Mūrnieks Lejas pagasts
131601005 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Fr. Reķis Renda
131601006 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Vilis Ozoliņš Vestiena
131601007 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Pēteris Tortuss Jaunlaicene
131601008 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) K. Kalniņš Lilienfelde
131601009 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) J. Kraujš Jaunroze
131601010 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) P. Blūms Jaunroze
131601011 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Eduards Volters Kaunata
131601012 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Augusts Bīlenšteins Lubāna
131601013 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Talsu pagasts
131601014 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Jānis Kalniņš Garkalne
131601015 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Dāvis Ozoliņš J. Jasa Jaunroze
131601016 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis
131601017 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Pēteris Tortuss Jaunlaicene
131601018 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) Jānis Balodis Lizums
131601019 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) J. Balodis Lizums
131601020 Ūsiņš Ūsiņš (teikas) J. Balodis Lizums
131701001 Govu-Māra Govu-Māra (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis
131701002 Govu-Māra Govu-Māra (teikas) M. Dandenis Jaunpiebalga
131701003 Govu-Māra Govu-Māra (teikas) Ētmanis Kazdanga
131701004 Govu-Māra Govu-Māra (teikas) Fricis Mūrnieks Lejas pagasts
131701005 Govu-Māra Govu-Māra (teikas) Dāvis Ozoliņš
131801001 Jumis Jumis (teikas) A. Skuja Mālupe
131801002 Jumis Jumis (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) P. Āboltiņa Aumeisteri
131901001 Slimības Slimības (teikas) Kārlis Blauberģis Sērpils pagasts
131901002 Slimības Slimības (teikas) J. Ozols Sauka
131901003 Slimības Slimības (teikas) Audzis Valtenberga
131901004 Slimības Slimības (teikas) Nezināms Bērzaune
131901005 Slimības Slimības (teikas) Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis)
131901006 Slimības Slimības (teikas) Jānis Kalniņš Druviena
131901007 Slimības Slimības (teikas) Nezināms Bērzaune
131901008 Slimības Slimības (teikas) Jānis Kalniņš Druviena
131901009 Slimības Slimības (teikas) Nezināms Bērzaune
131901010 Slimības Slimības (teikas) Kārlis Blauberģis Sērpils pagasts
131901011 Slimības Slimības (teikas) Marks Āriņš Stukmapi
131901012 Slimības Slimības (teikas) Kārlis Blauberģis Sērpils apgabals
131901013 Slimības Slimības (teikas) Jānis Balodis Lazdona
131901014 Slimības Slimības (teikas) Pēteris Gilučs Preiļi
131901015 Slimības Slimības (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131901016 Slimības Slimības (teikas) Vilis Ozoliņš Vestiena
131901017 Slimības Slimības (teikas) Jūlijs Rubenis Ērgļi
131901018 Slimības Slimības (teikas) Jūlijs Rubenis Ērgļi
131901019 Slimības Slimības (teikas) Mārtiņš Paeglis Lielvārde
131901020 Slimības Slimības (teikas) Mārtiņš Paeglis Lielvārde
131901021 Slimības Slimības (teikas) Jūlijs Rubenis Ērgļi
131901022 Slimības Slimības (teikas) Jānis Alberts Jansons Laukgaļi
131901023 Slimības Slimības (teikas) Audzis Jērkules pagasts
131901024 Slimības Slimības (teikas) Anna Brigadere Kalnamuiža
131901025 Slimības Slimības (teikas) Kārlis Blauberģis Sērpils
131901026 Slimības Slimības (teikas) J. Kriķis Starti
131901027 Slimības Slimības (teikas) K. Miļnus Žeime
131901028 Slimības Slimības (teikas) Audzis Jērkules pagasts
131901029 Slimības Slimības (teikas) J. Kriķis Starti
131901030 Slimības Slimības (teikas) J. Kriķis Starti
131901031 Slimības Slimības (teikas) J. Kriķis Starti
131901032 Slimības Slimības (teikas) J. Kriķis Starti
131901033 Slimības Slimības (teikas) Pēteris Dreimanis Krustpils
131901034 Slimības Slimības (teikas) J. Jērums Valka
131901035 Slimības Slimības (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131901036 Slimības Slimības (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
131901037 Slimības Slimības (teikas) Kārlis Blaus
131901038 Slimības Slimības (teikas) Jūlijs Rubenis Ērgļi
131901039 Slimības Slimības (teikas) K. Šulcs Zasulauks
131901040 Slimības Slimības (teikas) K. Šulcs Zasulauka
131901041 Slimības Slimības (teikas) Jānis Jansons Lielplatone
131901042 Slimības Slimības (teikas) J. Zommers Gulbene
131901043 Slimības Slimības (teikas) Augusts Briedis (Piperu Augusts) Ērgļi
132001001 Nāve Nāve (teikas) Kārlis Skujiņš Tonija Ziemele Smiltenes pagasts
132001002 Nāve Nāve (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
132001003 Nāve Nāve (teikas) Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
132001004 Nāve Nāve (teikas) J. Vīksne Nīca
132001005 Nāve Nāve (teikas) Pēteris Šmits P. Danka Rauna
132001006 Nāve Nāve (teikas) A. Zēbergs Z. Rodiņa 36 Jaunciems
132001007 Nāve Nāve (teikas) Vēra Zaharska B. Ždanovska 90 Ozolmuižas pagasts
132001008 Nāve Nāve (teikas) Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
132001009 Nāve Nāve (teikas) Vēra Zaharska O. Ploks Kaunatas pagasts
132101001 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība D. Dambergs Smiltene
132101002 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Kārlis Celmiņš Lubāna
132101003 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Roberts Auniņš Cesvaine
132101004 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība K. Kundziņš Bilskas pagasts
132101005 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Gasiņš Emsiņš Susēja
132101006 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Kārlis Birznieks Zemītnieki
132101007 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Roberts Auniņš Cesvaine
132101008 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Atis Doks Dzelzava
132101009 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtava
132101010 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtava
132101011 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101012 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Jānis Jansons Lielplatone
132101013 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība A. Neslers Gulbene
132101014 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Banazis M. Banaze 73 Nīca
132101015 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Roberts Auniņš Cesvaine
132101016 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132101017 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Nezināms Ranka
132101018 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Arnolds Zunte
132101019 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Roberts Auniņš Cesvaine
132101020 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Adalberts Becenbergers Egliens Kuršu kāpu Preiļos
132101021 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Pēteris Alunāns Ēķingrāve
132101022 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība E. Kļaviņa Sece
132101023 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Kauliņš Sausnēja
132101024 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Ētmanis Kazdanga
132101025 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Mārtiņš Lapa
132101026 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Ernests Dinsberģis Dundaga
132101027 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Jānis Jansons Lielplatone
132101028 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Sproģis Koknese
132101029 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Štīlers Gulbene
132101030 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101031 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Jūlijs Rubenis Ērgļi
132101032 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Nezināms Grāvendāle
132101033 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Kārlis Celmiņš Lubāna
132101034 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Arvīds Aizsils D. Meijere Lubāna
132101035 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Kārlis Birznieks Zemītnieki
132101036 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Andrejs Vaskis Tukums
132101037 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Rudzītis Veckalsnava
132101038 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Aleksandrs Bernevics Kandava
132101039 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101040 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Z. Lībrehts Jēkabnieku pagasts
132101041 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101042 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Sproģis Koknese
132101043 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Nezināms Grāvendāle
132101044 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Vītiņš Augškurzeme
132101045 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Andrejs Linde
132101046 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Andrejs Eda Oškalne Linde
132101047 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Mārtiņš Lapa
132101048 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101049 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101050 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Brasliņš Stružāni
132101051 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Fricis Mūrnieks Lejas pagasts
132101052 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Roberts Auniņš Cesvaine
132101053 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Augusts Dēbners Jaunkalsnava
132101054 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Nezināms Grāvendāle
132101055 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Vītiņš Augškurzeme
132101056 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Mārtiņš Lapa
132101057 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Nezināms
132101058 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
132101059 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101060 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Jūlijs Rubenis Ērgļi
132101061 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Banazis Nīca
132101062 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Sproģis Koknese
132101063 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Atis Doks Dzelzava
132101064 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Juris Nameits Lielvircava
132101065 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Fricis Kleinhofs Naudīte
132101066 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Andrejs Eda Oškalne Linde
132101067 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Ētmanis Kazdanga
132101068 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132101069 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Ozols Sauka
132101070 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība E. Aizderdzis Gulbene
132101071 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Jānis Bēdulis Rundāle
132101072 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Atis Māturs Grenči
132101073 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Sēja Lestene
132101074 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Anss Lerhis-Puškaitis Kaspars Ezers 78 Džūkste
132101075 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Jānis Treimanis Bērznieki
132101076 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Mārtiņš Lapa
132101077 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Rudzīte 67 Smiltene
132101078 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība V. Ašmane Nītaures pagasts
132101079 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Vītiņš Augškurzeme
132101080 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība J. Bergmanis Dobele
132101081 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Rogulis
132101082 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101083 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Karlsons
132101084 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Kosa
132101085 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Edvards Mazjānis Jaunroze
132101086 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Kārlis Andrītis Jaunroze
132101087 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība A. Renca Mazlaicēni
132101088 Pūķis Pūķa iegūšana un darbība Oto Kanaviņš Gulbene
132102001 Pūķis Pūķis apvainots Karlsons
132102002 Pūķis Pūķis apvainots Jānis Krēsliņš Maliena
132102003 Pūķis Pūķis apvainots Atis Doks Dzelzava
132102004 Pūķis Pūķis apvainots Liepiņš Engure
132102005 Pūķis Pūķis apvainots Roberts Auniņš Cesvaine
132102006 Pūķis Pūķis apvainots J. Sproģis Koknese
132102007 Pūķis Pūķis apvainots Jānis Krūmiņš Drusti
132102008 Pūķis Pūķis apvainots Matīss Ārons Liezere
132102009 Pūķis Pūķis apvainots Matīss Ārons Liezere
132102010 Pūķis Pūķis apvainots Juris Nameits Lielvircava
132102011 Pūķis Pūķis apvainots Ētmanis Kazdanga
132102012 Pūķis Pūķis apvainots Augusts Dēbners Caune Jaunkalsnava
132102013 Pūķis Pūķis apvainots P. Blūms Jaunroze
132102014 Pūķis Pūķis apvainots Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132102015 Pūķis Pūķis apvainots J. Banazis Nīca
132102016 Pūķis Pūķis apvainots Nezināms Lodes muiža
132102017 Pūķis Pūķis apvainots Matīss Ārons Bērzaune
132102018 Pūķis Pūķis apvainots Pēteris Krievāns Dunava
132102019 Pūķis Pūķis apvainots Banga Gulbene
132102020 Pūķis Pūķis apvainots Andrejs Linde
132102021 Pūķis Pūķis apvainots Mārtiņš Bērziņš Umurga
132102022 Pūķis Pūķis apvainots A. U. Saikava
132102023 Pūķis Pūķis apvainots Kārlis Andrītis Jaunroze
132102024 Pūķis Pūķis apvainots Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132102025 Pūķis Pūķis apvainots J. Gobziņš Rudbārži
132102026 Pūķis Pūķis apvainots O. Ancelāne Sece
132102027 Pūķis Pūķis apvainots Nezināms Grāvendāle
132102028 Pūķis Pūķis apvainots Jānis Jansons Lielplatone
132102029 Pūķis Pūķis apvainots Vilis Ozoliņš Made Ozoliņa Vestiena
132102030 Pūķis Pūķis apvainots Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132102031 Pūķis Pūķis apvainots N. Annēnieši
132102032 Pūķis Pūķis apvainots Augusts Dēbners Caune
132102033 Pūķis Pūķis apvainots Nezināms Grāvendāle
132102034 Pūķis Pūķis apvainots Augusts Dēbners Caune Jaunkalsnava
132102035 Pūķis Pūķis apvainots Kārlis Celmiņš Lubāna
132102036 Pūķis Pūķis apvainots Kārlis Birznieks Zemīte
132102037 Pūķis Pūķis apvainots Roberts Auniņš Cesvaine
132102038 Pūķis Pūķis apvainots Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Smārde
132103001 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem J. Sproģis Koknese
132103002 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem Augusts Dēbners Caune
132103003 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem Atis Doks Dzelzava
132103004 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem K. A. Laicēns Jaunroze
132103005 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
132103006 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132103007 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
132103008 Pūķis Pūķi ēdina ar mēsliem Andrejs Vaskis Tukums
132104001 Pūķis Pūķis apturēts K. Mazulis Lugaži
132104002 Pūķis Pūķis apturēts Sīmanis Mazjānis Jaunroze
132104003 Pūķis Pūķis apturēts Kārlis Mačulāns Lesiņi
132104004 Pūķis Pūķis apturēts Matīss Ārons Liezere
132104005 Pūķis Pūķis apturēts Matīss Ārons Liezere
132104006 Pūķis Pūķis apturēts Kārlis Celmiņš Lubāna
132104007 Pūķis Pūķis apturēts Nezināms Lodes muiža
132104008 Pūķis Pūķis apturēts Nezināms Grāvendāle
132104009 Pūķis Pūķis apturēts Atis Doks Dzelzava
132104010 Pūķis Pūķis apturēts Mārtiņš Lapa
132104011 Pūķis Pūķis apturēts O. Ancelāne Sece
132104012 Pūķis Pūķis apturēts Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132104013 Pūķis Pūķis apturēts Pēteris Krievāns Anna Krievāne Dunava
132104014 Pūķis Pūķis apturēts Kārlis Mačulāns Jēkabs Poriņš Lašu pagasts
132104015 Pūķis Pūķis apturēts Kārlis Mačulāns Jēkabs Poriņš Lašu pagasts
132104016 Pūķis Pūķis apturēts Andrejs Linde
132104017 Pūķis Pūķis apturēts Mag. Freibergs Lībagu pagasts
132104018 Pūķis Pūķis apturēts Brasliņš Stružāni
132104019 Pūķis Pūķis apturēts J. Banazis Nīca
132105001 Pūķis Pūķis nosists Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs
132105002 Pūķis Pūķis nosists J. G. Elkšņu pagasts
132105003 Pūķis Pūķis nosists Pēteris Sebežs Gulbene
132105004 Pūķis Pūķis nosists Andrejs Linde
132105005 Pūķis Pūķis nosists Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Annēnieši
132105006 Pūķis Pūķis nosists Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132105007 Pūķis Pūķis nosists Brasliņš Stružāni
132105008 Pūķis Pūķis nosists Andrejs Vaskis Tukums
132105009 Pūķis Pūķis nosists A. Garjānis Marija Dortholca 40 Dricānu pagasts
132105010 Pūķis Pūķis nosists Juris Upītis Jaunroze
132105011 Pūķis Pūķis nosists J. Sproģis Koknese
132105012 Pūķis Pūķis nosists Matīss Ārons Bērzaune
132105013 Pūķis Pūķis nosists Andrejs Linde
132105014 Pūķis Pūķis nosists T. Ķenga Skurstene
132105015 Pūķis Pūķis nosists Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132105016 Pūķis Pūķis nosists Kārlis Blaus Sērpils
132105017 Pūķis Pūķis nosists Gasiņš Emsiņš Susēja
132105018 Pūķis Pūķis nosists Dāvis Ozoliņš Jaunroze
132105019 Pūķis Pūķis nosists Fricis Fišers Krūte
132105020 Pūķis Pūķis nosists Kārlis Mačulāns Māra Okmaniene Kamarišku pagasts
132105021 Pūķis Pūķis nosists Pēteris Ozoliņš Gulbene
132105022 Pūķis Pūķis nosists Vītols Kursīši
132105023 Pūķis Pūķis nosists Vilis Runtulis Vilce
132105024 Pūķis Pūķis nosists Kārlis Celmiņš Lubāna
132105025 Pūķis Pūķis nosists Nezināms S. Čikuls 57 Birzgales pagasts
132105026 Pūķis Pūķis nosists Andrejs Vaskis Tukums
132105027 Pūķis Pūķis nosists J. Dauškāns Gruncule
132105028 Pūķis Pūķis nosists Mārtiņš Bērziņš Umurga
132105029 Pūķis Pūķis nosists Anss Lerhis-Puškaitis
132105030 Pūķis Pūķis nosists Roberts Auniņš Cesvaine
132105031 Pūķis Pūķis nosists Jānis Krūmiņš Drusti
132105032 Pūķis Pūķis nosists Nezināms Jaunbebri
132105033 Pūķis Pūķis nosists R. Kaufmanis A. Pureniņš Lindes pagasts
132105034 Pūķis Pūķis nosists J. Sproģis Koknese
132105035 Pūķis Pūķis nosists Jānis Eniķis Jaunlaicene
132105036 Pūķis Pūķis nosists Matīss Ārons Liezere
132105037 Pūķis Pūķis nosists Kārlis Skujiņš Smiltene
132105038 Pūķis Pūķis nosists Fr. Štāls Sabile
132105039 Pūķis Pūķis nosists Atis Doks Dzelzava
132105040 Pūķis Pūķis nosists Nezināms Jānis Rūtentāls Džūkste
132105041 Pūķis Pūķis nosists Plūdonis Lieliecava
132106001 Pūķis Pūķa saimnieka nāve Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs
132106002 Pūķis Pūķa saimnieka nāve J. Kauliņš Sausnēja
132106003 Pūķis Pūķa saimnieka nāve Aleksandrs Ramanis
132106004 Pūķis Pūķa saimnieka nāve A. E. Plakāne
132106005 Pūķis Pūķa saimnieka nāve J. Vītiņš Augškurzeme
132106006 Pūķis Pūķa saimnieka nāve Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132106007 Pūķis Pūķa saimnieka nāve Atis Māturs Grenčenieki
132106008 Pūķis Pūķa saimnieka nāve Nezināms
132107001 Pūķis Rudzu-ruņģis Nezināms Grāvendāle
132107002 Pūķis Rudzu-ruņģis Jānis Jansons Lielplatone
132107003 Pūķis Rudzu-ruņģis Fricis Kleinhofs Naudīte
132107004 Pūķis Rudzu-ruņģis Teodors Štauers Iecava
132107005 Pūķis Rudzu-ruņģis Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
132107006 Pūķis Rudzu-ruņģis Teodors Štauers Iecava
132107007 Pūķis Rudzu-ruņģis Roberts Auniņš Cesvaine
132107008 Pūķis Rudzu-ruņģis Aleksandrs Bernevics Kandava
132107009 Pūķis Rudzu-ruņģis Roberts Auniņš Cesvaine
132107010 Pūķis Rudzu-ruņģis J. G. Elkšņu pagasts
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox