ToDo/Text items/15

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
  About subject About topic Collected by Provided by Age of informant Place of recording Year of recording
150110001 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Iecavnieki
150110002 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150110003 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Nezināms L. Bērziņa skolnieks Limbaži
150110004 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150110005 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē J. Mintiks Strenči
150110006 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150110007 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē E. Medniece Liena Jupāne Kraukļu pagasts
150110008 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Alīda Dragone Palsmane
150110009 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē E. Priediņš Anna Andersone 97 Renda
150110010 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Milda Mālmeistere Nurmuiža
150110011 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150110012 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150110013 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Sūcis Smiltene
150110014 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Kārlis Skujiņš Smiltene
150110015 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē E. Kļaviņa Sece
150110016 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150110017 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
150110018 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē F. Neimanis Zlēkas
150110019 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē P. Kupšis Nīca
150110020 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē J. Luters Otaņķi
150110021 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Pēteris Šmits P. Danka Rauna
150110022 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150110023 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Augusts Ādlers Jaungulbene
150110024 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Voldemārs Ostravs Jaungulbene
150110025 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē M. Ziediņa Dignājas pagasts
150110026 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē J. Avotiņš L. Striķe 69 Vestiena
150110027 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Kārlis Bika Gaujiena
150110028 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē A. Goldberģe
150110029 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē A. Goldberģe
150110030 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Rūdolfs Kociņš
150110031 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Augusts Ādlers Jaungulbene
150110032 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē V. Vecvanags Sauka
150110033 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Gothards Polis Galgauskas pagasts
150110034 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Kārlis Lielozols Kārļa Lielozola vecāmāte Šķibe
150110035 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150110036 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Nezināms Talsi
150110037 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē J. Rozenšteine Ārlava
150110038 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Jānis Alberts Jansons M. Rozentāle 47 Laukgaļi
150110039 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Augusts Bīlenšteins Ērgļi
150110040 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Nezināms Aizputes apgabals
150110041 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Brencēns Madaliņas draudze
150110042 Nauda Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē Kaspars Tapilnieks Matkule
150111001 Nauda Naudas racēji iztraucēti Nezināms
150111002 Nauda Naudas racēji iztraucēti Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150111003 Nauda Naudas racēji iztraucēti Teodors Niedre Kārlis Bankers Upesmuiža
150111004 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
150111005 Nauda Naudas racēji iztraucēti E. Smildziņa Stende
150111006 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150111007 Nauda Naudas racēji iztraucēti M. Garkolne A. Malnace 55 Līksna
150111008 Nauda Naudas racēji iztraucēti Kārlis Bankers Dundaga
150111009 Nauda Naudas racēji iztraucēti Anss Lerhis-Puškaitis Jānis Gulmanis Grenčenieki
150111010 Nauda Naudas racēji iztraucēti Audzis Jērkule
150111011 Nauda Naudas racēji iztraucēti Audzis Jērkule
150111012 Nauda Naudas racēji iztraucēti Aina Zommere J. Kacāns Inčukalna pagasts
150111013 Nauda Naudas racēji iztraucēti J. Vīksne O. Vīksne 47 Otaņķi
150111014 Nauda Naudas racēji iztraucēti J. Henniņš Sasmaka
150111015 Nauda Naudas racēji iztraucēti Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150111016 Nauda Naudas racēji iztraucēti A. Vaļminska Līksna
150111017 Nauda Naudas racēji iztraucēti Ludvigs Cepurītis
150111018 Nauda Naudas racēji iztraucēti Juris Ozoliņš Vecainieki
150111019 Nauda Naudas racēji iztraucēti Juris Ozoliņš Vecainieki
150111020 Nauda Naudas racēji iztraucēti Marija Šķipsna Vecgulbene
150111021 Nauda Naudas racēji iztraucēti A. Garjānis Tadeušs Gailums 81 Domopoles pagasts
150111022 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Rauza
150111023 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Rauza
150111024 Nauda Naudas racēji iztraucēti Vēra Zaharska Z. Žeigure Rozentavas pagasts
150111025 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111026 Nauda Naudas racēji iztraucēti M. Jende Strenči
150111027 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
150111028 Nauda Naudas racēji iztraucēti M. Zemesarāja Talsi
150111029 Nauda Naudas racēji iztraucēti T. Andersons P. Andersons 52 Nogale
150111030 Nauda Naudas racēji iztraucēti J. Vīksne Nīca
150111031 Nauda Naudas racēji iztraucēti A. Garjānis A. Dortholca
150111032 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111033 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
150111034 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150111035 Nauda Naudas racēji iztraucēti Lindemanis Sauka
150111036 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Gailītis 68 Bilskas pagasts
150111037 Nauda Naudas racēji iztraucēti M. Bīlande Talsi
150111038 Nauda Naudas racēji iztraucēti O. Muceniece Talsi
150111039 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111040 Nauda Naudas racēji iztraucēti Nezināms
150111041 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111042 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
150111043 Nauda Naudas racēji iztraucēti Austra Celmiņa Trikātas apkārtne
150111044 Nauda Naudas racēji iztraucēti Jānis Ziemelis Trikāta
150111045 Nauda Naudas racēji iztraucēti Elza Gaile Trikāta
150111046 Nauda Naudas racēji iztraucēti A. Gailis Trikāta
150111047 Nauda Naudas racēji iztraucēti J. Švalbe Strenči
150111048 Nauda Naudas racēji iztraucēti Arv. Porietis Krustpils pagasts
150111049 Nauda Naudas racēji iztraucēti Augusts Ādlers Jaungulbene
150111050 Nauda Naudas racēji iztraucēti Jānis Alberts Jansons Nogale
150111051 Nauda Naudas racēji iztraucēti Kārlis Kleķeris Ķēči
150111052 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
150111053 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150111054 Nauda Naudas racēji iztraucēti M. Ignāte M. Ignātes tēvs Nīca
150111055 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
150111056 Nauda Naudas racēji iztraucēti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
150111057 Nauda Naudas racēji iztraucēti Viktors Tereško Ēversmuižas pagasts
150111058 Nauda Naudas racēji iztraucēti Jānis Vīška Grebla
150111059 Nauda Naudas racēji iztraucēti Zelma Mūrniece Cesvaine
150111060 Nauda Naudas racēji iztraucēti Augusts Ādlers Jaungulbene
150111061 Nauda Naudas racēji iztraucēti A. Garjānis Tadeušs Gailums 81 Domopole
150111062 Nauda Naudas racēji iztraucēti Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
150111063 Nauda Naudas racēji iztraucēti Kārlis Bankers Emīlija Šakune Dundaga
150111064 Nauda Naudas racēji iztraucēti Dāvids Biksēre
150111065 Nauda Naudas racēji iztraucēti Sīmanis Mazjānis Jaunroze
150111066 Nauda Naudas racēji iztraucēti Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150112001 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Jēkabs Mateuss Ciecere
150112002 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
150112003 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Augusts Bīlenšteins Īle
150112004 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Augusts Bīlenšteins Skursteņu muižā
150112005 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Voldemārs Siliņš (Silamalas Vaivariņš) Meņģele
150112006 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta L-tis Jumurda
150112007 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Fr. Reķis Renda
150112008 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Kaspars Tapilnieks Matkule
150112009 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Jānis Plaudis Jaundubulti
150112010 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Audzis Jērkule
150112011 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta J. Hollanderis Madaliņas draudze
150112012 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Pēteris Pencis
150112013 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150112014 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150112015 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150112016 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Milda Mālmeistere A. Vērdiņš 67 Nurmuiža
150112017 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta A. Grigāns Gārsene
150112018 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta J. Henniņš Sasmaka
150112019 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 53 Aumeisteri
150112020 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
150112021 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta M. Garkolne J. Staleidzāne 76 Atašiene
150112022 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Gaida Pūliņa K. Riekstiņš Mīlgrāvis
150112023 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Marta Jansone Vectēvs 83 Jaunroze
150112024 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Gaida Pūliņa Mīlgrāvis
150112025 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta A. Garjānis Tadeušs Gailums 81 Domopoles pagasts
150112026 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Juris Ozoliņš Vecainieki
150112027 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hilda Odīte Vecs saimnieks Zeimera pagasts
150112028 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150112029 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Juris Ozoliņš Vecainieki
150112030 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) 84 Bilskas pagasts
150112031 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Mārtiņš Paeglis Lielvārde
150112032 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Mārtiņš Paeglis Lielvārde
150112033 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta K. Untiņš Rīga
150112034 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta V. Grīnerts Vecmāte Palsmanes pagasts
150112035 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Fricis Brīvzemnieks
150112036 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Augusts Hollanderis Auļukalns
150112037 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150112038 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Kārlis Skujiņš Tonija Ziemele Smiltenes pagasts
150112039 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Jānis Biezais
150112040 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Paulis Ādlers Jaungulbene
150112041 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Nezināms Alūksne
150112042 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Nezināms Jaunbebri
150112043 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Nezināms Koknese 1,887
150112044 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Mārtiņš Paeglis Lielvārde
150112045 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Pēteris Lodziņš Jaunsērpils
150112046 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
150112047 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Milda Mālmeistere Nurmuiža
150112048 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Arvīds Aizsils Lubāna
150112049 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Jānis Bisenieks
150112050 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Anna Miķīte
150112051 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta V. Akmentiņš Barkavas apkārtne
150112052 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Arvīds Aizsils L. Reiters Lubāna
150112053 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta J. Luters Otaņķi
150112054 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Jēkabs Būde Druviena
150112055 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Kārlis Bika Beļavieši
150112056 Nauda Naudu saņem tas, kam tā nolemta Fricis Brīvzemnieks
150113001 Nauda Dažādas teikas par naudu Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150113002 Nauda Dažādas teikas par naudu Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
150113003 Nauda Dažādas teikas par naudu Nezināms Aizputes apgabals
150113004 Nauda Dažādas teikas par naudu Jānis Dīcmanis Lieģi
150113005 Nauda Dažādas teikas par naudu K. Lamberts Jēkabpils
150113006 Nauda Dažādas teikas par naudu A. Rode Žana Cimziete Rauna
150113007 Nauda Dažādas teikas par naudu M. Garkolne Ks. Vaickalis Jasmuiža
150113008 Nauda Dažādas teikas par naudu Kārlis Kleķeris Ķēči
150113009 Nauda Dažādas teikas par naudu Vilis Ozoliņš Made Ozoliņa Vestiena
150113010 Nauda Dažādas teikas par naudu Gasiņš Emsiņš Susēja
150113011 Nauda Dažādas teikas par naudu Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
150113012 Nauda Dažādas teikas par naudu Augšsperis Jūdaži
150113013 Nauda Dažādas teikas par naudu Fr. Reķis Renda
150113014 Nauda Dažādas teikas par naudu K. Rozenbergs Talsi
150113015 Nauda Dažādas teikas par naudu Augusts Bīlenšteins Dobe
150113016 Nauda Dažādas teikas par naudu Juris Upītis Gatarta
150113017 Nauda Dažādas teikas par naudu Maksims
J. Pelēkais
Āraiši
150113018 Nauda Dažādas teikas par naudu Pēteris Ozoliņš Gulbene
150113019 Nauda Dažādas teikas par naudu Augusts Bīlenšteins Īle
150113020 Nauda Dažādas teikas par naudu Mežmalietis Lubāna
150113021 Nauda Dažādas teikas par naudu J. Krūmiņš Sesava
150113022 Nauda Dažādas teikas par naudu E. Ozoliņa Zentene
150113023 Nauda Dažādas teikas par naudu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150113024 Nauda Dažādas teikas par naudu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150113025 Nauda Dažādas teikas par naudu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150113026 Nauda Dažādas teikas par naudu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150113027 Nauda Dažādas teikas par naudu Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150113028 Nauda Dažādas teikas par naudu M. Bīlande Talsi
150113029 Nauda Dažādas teikas par naudu Fricis Brīvzemnieks Aizpute
150113030 Nauda Dažādas teikas par naudu Ņīna Gruzna A. Putniņa Plātere
150113031 Nauda Dažādas teikas par naudu St. Mūrnieks Viļānu apkārtne
150113032 Nauda Dažādas teikas par naudu Nezināms
150113033 Nauda Dažādas teikas par naudu Vēra Zaharska A. Šuša 103 Makašānu pagasts
150201001 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Nezināms
150201002 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Gustavs Pociems
150201003 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150201004 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmane
150201005 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Dāvis Ozoliņš Jaunroze
150201006 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu J. Sproģis Koknese
150201007 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Anss Lerhis-Puškaitis Jānis Peka Lestene
150201008 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Kārlis Tarzieris Druviena
150201009 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Z. Lapiņš Salaca
150201010 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu A. Mednis Limbaži
150201011 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu R. Kalniņš Udze
150201012 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Ētmanis Kazdanga
150201013 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Dāvis Ozoliņš Jaunroze
150201014 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Toms Mellezers Jaunroze
150201015 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Gustavs Pociems
150201016 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Kārlis Tarzieris Druviena
150201017 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Dāvis Ozoliņš Jaunroze
150201018 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Andrejs Oškalns Andreja Oškalna māte 90 Birzgale
150201019 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150201020 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Liepiņš Engure
150201021 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Sīmanis Mazjānis Jaunroze
150201022 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis 65 Bilskas pagasts
150201023 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu M. Irbe M. Ķise 69 Tūjas pagasts
150201024 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Arvīds Aizsils Lubāna
150201025 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Jānis Balodis Lazdona
150201026 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
150201027 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Ernests Dinsberģis Dundaga
150201028 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Jānis Krēsliņš
150201029 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201030 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201031 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150201032 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) 84 Bilskas pagasts
150201033 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201034 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Kārlis Jansons Plāņi
150201035 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Jānis Alberts Jansons Vandzene
150201036 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu K. Bramanis Rīgas apgabals
150201037 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Jānis Zaļaiskalns Rāmuļi
150201038 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Liesma Brīvniece A. Olmane Rumbenieki
150201039 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Andrejs Oškalns Vircava
150201040 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Jānis Zaļaiskalns Rāmuļi
150201041 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu J. Sproģis Koknese
150201042 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150201043 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150201044 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Kreicberģis Dzirciems
150201045 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Jānis Kalniņš Garkalne
150201046 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Jaunpils
150201047 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu K. Bramanis Rīgas apgabals
150201048 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu K. Bramanis Rīgas apgabals
150201049 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Dāvis Ozoliņš Jaunroze
150201050 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Kārlis Tarzieris Druviena
150201051 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Rudzīte 67 Smiltene
150201052 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201053 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Mārtiņš Lapa
150201054 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150201055 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Celmiņš Aumeisteri
150201056 Vilkati Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu Audzis Lode
150202001 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu Pēteris Šmits P. Danka Rauna
150202002 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu Ernests Dinsberģis Dundaga
150202003 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu Audzis Inciems
150202004 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu Gustavs Pociems
150202005 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu Jānis Ilsters Vestiena
150202006 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu Jānis Zaļaiskalns Mārcis Kārkliņš 80 Rāmuļi
150202007 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu Andrejs Vaskis Tukums
150202008 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu A. Kalniņa Jaunpiebalga
150202009 Vilkati Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu L. Bumbiere Talsi
150203001 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Kārlis Mačulāns Pēteris Grābeklis Laši
150203002 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Jānis Treimanis Bērznieki
150203003 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Audzis Inciems
150203004 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu J. Kraujš Jaunroze
150203005 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Jānis Jansons Lielplatone
150203006 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu J. Sproģis Koknese
150203007 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Kārlis Mačulāns Pēteris Grābeklis Laši
150203008 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Jānis Krēsliņš Maliena
150203009 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu R. Ennīts Jūla Ennīte 56 Jaunlaicenes pagasts
150203010 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Kārlis Skujiņš Smiltene
150203011 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu V. Visocka Z. Rasnā Sakstagala pagasts
150203012 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150203013 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
150203014 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Liepiņš Engure
150203015 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150203016 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Mārtiņš Lapa
150203017 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Mārtiņš Lapa
150203018 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu A. Smagars Līksnas pagasts
150203019 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Jānis Treimanis Bērznieki
150203020 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu B. Kļaviņš Mālupe
150203021 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Kārlis Skujiņš K. Koņīte 60 Smiltene
150203022 Vilkati Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150204001 Vilkati Vilkats atsvabināts J. Kraujš Jaunroze
150204002 Vilkati Vilkats atsvabināts Sīmanis Mazjānis Jaunroze
150204003 Vilkati Vilkats atsvabināts Audzis Inciems
150204004 Vilkati Vilkats atsvabināts Jūlijs Egle
150204005 Vilkati Vilkats atsvabināts Dāvis Ozoliņš Jaunroze
150204006 Vilkati Vilkats atsvabināts Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
150204007 Vilkati Vilkats atsvabināts G. Zommers Gulbene
150204008 Vilkati Vilkats atsvabināts B. Kļaviņš Mālupe
150204009 Vilkati Vilkats atsvabināts Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150204010 Vilkati Vilkats atsvabināts Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150204011 Vilkati Vilkats atsvabināts Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150204012 Vilkati Vilkats atsvabināts Dāvis Ozoliņš Jaunroze
150204013 Vilkati Vilkats atsvabināts Dāvis Ozoliņš Jaunroze
150204014 Vilkati Vilkats atsvabināts Jānis Ilsters Vestiena
150204015 Vilkati Vilkats atsvabināts Audzis Inciems
150204016 Vilkati Vilkats atsvabināts Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
150204017 Vilkati Vilkats atsvabināts Kārlis Jansons Plāņi
150204018 Vilkati Vilkats atsvabināts A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150204019 Vilkati Vilkats atsvabināts A. Garjānis Zuzanna Lazdiņa 80 Domopole
150205001 Vilkati Vilkata miršana Gustavs Pociems
150205002 Vilkati Vilkata miršana Jānis Kalniņš Garkalne
150301001 Burvji Kā burvji rodas J. Henniņš Sasmaka
150301002 Burvji Kā burvji rodas Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150301003 Burvji Kā burvji rodas K. Pļaviņš Viskālieši
150301004 Burvji Kā burvji rodas Mārtiņš Paeglis Lielvārde
150301005 Burvji Kā burvji rodas Anss Lerhis-Puškaitis P. Krauksts Džūkste
150301006 Burvji Kā burvji rodas Nezināms Jānis Rūtentāls Džūkste
150301007 Burvji Kā burvji rodas A. Garjānis Tadeušs Gailums 81 Domopole
150301008 Burvji Kā burvji rodas A. Garjānis Buorbala Laupača 50 Kokorevas pagasts
150301009 Burvji Kā burvji rodas Pēteris Šmits P. Zeltiņa Pļaviņas
150301010 Burvji Kā burvji rodas Nezināms Grase Pienavas pagasts
150301011 Burvji Kā burvji rodas Emma Alberte Blome 1,892
150301012 Burvji Kā burvji rodas Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede 55 Aumeisteri
150302001 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai Nezināms Lielezere
150302002 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai A. Garjānis Zuzanna Lazdiņa 80 Domopole
150302003 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai Nezināms Lielezere
150302004 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai Nezināms Kurzeme
150302005 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai Jānis Alberts Jansons Vandzene
150302006 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150302007 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150302008 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai A. Garjānis Broņislavs Putns 65 Kokorevas pagasts
150302009 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai A. Garjānis St. Keibinīks Domopole
150302010 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai A. Garjānis Broņislavs Putns 65 Kokorevas pagasts
150302011 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai A. Garjānis Broņislavs Putns 65 Kokorevas pagasts
150302012 Burvji Lādēšana līdzīga buršanai Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
150303001 Burvji Burvji vajā cilvēkus Mārtiņš Lapa
150303002 Burvji Burvji vajā cilvēkus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150303003 Burvji Burvji vajā cilvēkus Nezināms Jānis Rūtentāls Džūkste
150303004 Burvji Burvji vajā cilvēkus Oto Kanaviņš
E. Jūrmalietis
Gulbene
150303005 Burvji Burvji vajā cilvēkus Valija Šķipsna
150303006 Burvji Burvji vajā cilvēkus J. Karps Cesvaine
150303007 Burvji Burvji vajā cilvēkus Fr. Reķis Renda
150303008 Burvji Burvji vajā cilvēkus Juris Simenovs Dole
150303009 Burvji Burvji vajā cilvēkus Juris Simenovs Dole
150303010 Burvji Burvji vajā cilvēkus Jānis Ilsters
150303011 Burvji Burvji vajā cilvēkus Juris Simenovs Dole
150303012 Burvji Burvji vajā cilvēkus J. Kriķis Starti
150303013 Burvji Burvji vajā cilvēkus Pēteris Šmits P. Zeltiņa Tomes pagasts
150303014 Burvji Burvji vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150303015 Burvji Burvji vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis Pastende
150303016 Burvji Burvji vajā cilvēkus Jānis Jansons Lielplatone
150303017 Burvji Burvji vajā cilvēkus Mārtiņš Spriņģis Krapa
150303018 Burvji Burvji vajā cilvēkus Mārtiņš Spriņģis Krapa
150303019 Burvji Burvji vajā cilvēkus Jānis Plaudis Jaundubulti
150303020 Burvji Burvji vajā cilvēkus Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150303021 Burvji Burvji vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis Talsi
150303022 Burvji Burvji vajā cilvēkus Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150303023 Burvji Burvji vajā cilvēkus Jūlijs Rubenis Ērgļi
150303024 Burvji Burvji vajā cilvēkus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
150303025 Burvji Burvji vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150303026 Burvji Burvji vajā cilvēkus Kārlis Jansons Plāņi
150303027 Burvji Burvji vajā cilvēkus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
150303028 Burvji Burvji vajā cilvēkus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150303029 Burvji Burvji vajā cilvēkus A. Garjānis Zuzanna Lazdiņa 80 Domopoles pagasts
150303030 Burvji Burvji vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis J. Sēja Lestene
150303031 Burvji Burvji vajā cilvēkus Arvīds Aizsils D. Meijere Lubāna
150303032 Burvji Burvji vajā cilvēkus Vēra Zaharska Jonts Kesters Silajāņu pagasts
150303033 Burvji Burvji vajā cilvēkus A. Jurķis Nīca
150303034 Burvji Burvji vajā cilvēkus Andrejs Vaskis Tukums
150304001 Burvji Burvji bojā lauku ražu Nezināms Umurga
150304002 Burvji Burvji bojā lauku ražu Anss Lerhis-Puškaitis Pēteris Maļinka Lestene
150304003 Burvji Burvji bojā lauku ražu Sīmanis Mazjānis Jaunroze
150304004 Burvji Burvji bojā lauku ražu Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
150304005 Burvji Burvji bojā lauku ražu Emma Eglīte
150304006 Burvji Burvji bojā lauku ražu Zenta Ziedskalniņa
150304007 Burvji Burvji bojā lauku ražu Jānis Biezais Gulbene
150304008 Burvji Burvji bojā lauku ražu A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150304009 Burvji Burvji bojā lauku ražu A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150304010 Burvji Burvji bojā lauku ražu A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150304011 Burvji Burvji bojā lauku ražu A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150305001 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš 81 Bilskas pagasts
150305002 Burvji Burvji moka lopus Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150305003 Burvji Burvji moka lopus Audzis Skultes, Limbažu apkārtne
150305004 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis 66 Aumeisteri
150305005 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150305006 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
150305007 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
150305008 Burvji Burvji moka lopus Andrejs Vaskis Tukums
150305009 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa 58 Smiltene
150305010 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Baltā 75 Palsmane
150305011 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede 55 Aumeisteri
150305012 Burvji Burvji moka lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
150307001 Burvji Burvju traucēšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150307002 Burvji Burvju traucēšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150307003 Burvji Burvju traucēšana Kārlis Jansons Plāņi
150307004 Burvji Burvju traucēšana A. Garjānis Marija Dortholca 40 Dricānu pagasts
150307005 Burvji Burvju traucēšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150307006 Burvji Burvju traucēšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150307007 Burvji Burvju traucēšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Ādernieks 47 Aumeisteri
150307008 Burvji Burvju traucēšana Anss Lerhis-Puškaitis J. Sēja Lestene
150307009 Burvji Burvju traucēšana Hortenzija Kluce
150308001 Burvji Burvji atgriezušies M. Garkolne A. Malnace Līksna
150308002 Burvji Burvji atgriezušies Andrejs Vaskis Mārciena
150309001 Burvji Labvēlīgie burvji Mārtiņš Lapa
150309002 Burvji Labvēlīgie burvji Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Grundzāles pagasts
150309003 Burvji Labvēlīgie burvji Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmane
150309004 Burvji Labvēlīgie burvji Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150309005 Burvji Labvēlīgie burvji Mārtiņš Lapa
150309006 Burvji Labvēlīgie burvji Kārlis Bika Gaujiena
150309007 Burvji Labvēlīgie burvji Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis 64 Smiltene
150309008 Burvji Labvēlīgie burvji Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150309009 Burvji Labvēlīgie burvji Lejasmeiris Talsi
150309010 Burvji Labvēlīgie burvji Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
150309011 Burvji Labvēlīgie burvji E. Ozoliņš Zentene
150309012 Burvji Labvēlīgie burvji Jānis Biezais
150309013 Burvji Labvēlīgie burvji Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150309014 Burvji Labvēlīgie burvji Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150310001 Burvji Burvju nāve Fr. Reķis Renda
150310002 Burvji Burvju nāve J. Ezers R. Jaugiets Gramzda
150310003 Burvji Burvju nāve Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150310004 Burvji Burvju nāve Nezināms Talsi
150310005 Burvji Burvju nāve Alīse Leja Anna Rebaine 52 Limbaži
150310006 Burvji Burvju nāve Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150310007 Burvji Burvju nāve Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis 60 Smiltene
150310008 Burvji Burvju nāve Kārlis Mačulāns Laši
150310009 Burvji Burvju nāve Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150310010 Burvji Burvju nāve Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
150310011 Burvji Burvju nāve Jānis Plaudis Aizupes pagasts
150310012 Burvji Burvju nāve Anss Lerhis-Puškaitis R. Bergmanis Ķūķenieki
150310013 Burvji Burvju nāve Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150310014 Burvji Burvju nāve A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150310015 Burvji Burvju nāve A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150310016 Burvji Burvju nāve A. Garjānis Helēna Pudule 49 Rēzekne
150310017 Burvji Burvju nāve Z. Liepiņš Salaca
150310018 Burvji Burvju nāve Milda Mālmeistere O. Krustkalne 70 Talsi
150310019 Burvji Burvju nāve M. Garkolne A. Kovaļevskis 76 Bebrene
150310020 Burvji Burvju nāve Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150401001 Raganas Raganu īpašības Pločkalns Skrunda
150401002 Raganas Raganu īpašības Ernests Dinsberģis Dundaga
150401003 Raganas Raganu īpašības Juris Simenovs Dole
150401004 Raganas Raganu īpašības Paulis Ādlers
150401005 Raganas Raganu īpašības A. Jurka Salaca
150401006 Raganas Raganu īpašības Dāvis Meliezers Jaunroze
150401007 Raganas Raganu īpašības Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150401008 Raganas Raganu īpašības Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150401009 Raganas Raganu īpašības Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150401010 Raganas Raganu īpašības Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150401011 Raganas Raganu īpašības Juris Simenovs Dole
150401012 Raganas Raganu īpašības Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150401013 Raganas Raganu īpašības V. Ūdrs Veckārķi
150401014 Raganas Raganu īpašības Anss Lerhis-Puškaitis Talsi
150401015 Raganas Raganu īpašības Pēteris Tortuss Jaunlaicene
150401016 Raganas Raganu īpašības Toms Mellezers Jaunroze
150401017 Raganas Raganu īpašības Vēra Zaharska Īva Ištele Rozentavas pagasts
150401018 Raganas Raganu īpašības E. Elksnītis Līze Lapaine Ikšķile
150402001 Raganas Lādēšana līdzīga buršanai Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte)
150402002 Raganas Lādēšana līdzīga buršanai Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Rudzīte 67 Smiltene
150402003 Raganas Lādēšana līdzīga buršanai Anna Miķīte
150402004 Raganas Lādēšana līdzīga buršanai O. Kalnozols Talsi
150403001 Raganas Raganas vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150403002 Raganas Raganas vajā cilvēkus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
150403003 Raganas Raganas vajā cilvēkus Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ropaži
150403004 Raganas Raganas vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150403005 Raganas Raganas vajā cilvēkus Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150403006 Raganas Raganas vajā cilvēkus M. Ķaupelis M. Anziķe 65 Nīca
150403007 Raganas Raganas vajā cilvēkus J. Lēmanis Alsunga
150403008 Raganas Raganas vajā cilvēkus Vilis Ozoliņš Vestiena
150403009 Raganas Raganas vajā cilvēkus J. Anitēns Jaunlaicene
150403010 Raganas Raganas vajā cilvēkus Ilga Paegle Vidrižu pagasts
150403011 Raganas Raganas vajā cilvēkus Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150403012 Raganas Raganas vajā cilvēkus A. Garjānis Broņislavs Putns 65 Kokorevas pagasts
150403013 Raganas Raganas vajā cilvēkus M. Garkolne M. Freimane Makašānu pagasts
150404001 Raganas Raganas bojā labību Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150404002 Raganas Raganas bojā labību A. Zibens Rugāju pagasts
150404003 Raganas Raganas bojā labību A. Garjānis Broņislavs Putns 65 Kokorevas pagasts
150405001 Raganas Raganas maitā lopus Mārtiņš Lapa
150405002 Raganas Raganas maitā lopus Anss Lerhis-Puškaitis Talsi
150405003 Raganas Raganas maitā lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150405004 Raganas Raganas maitā lopus Kārlis Bika Gaujiena
150405005 Raganas Raganas maitā lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150405006 Raganas Raganas maitā lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150405007 Raganas Raganas maitā lopus K. Bramanis Rīgas apgabals
150405008 Raganas Raganas maitā lopus A. Osis
J. Ūsiņš
Bikstenieki
150405009 Raganas Raganas maitā lopus Sīmanis Mazjānis Jaunroze
150405010 Raganas Raganas maitā lopus Andrejs Vaskis Tukums
150405011 Raganas Raganas maitā lopus Nezināms
150405012 Raganas Raganas maitā lopus Liepiņš Engure
150405013 Raganas Raganas maitā lopus Lejasmiezis Talsi
150405014 Raganas Raganas maitā lopus A. Bundža Rubene
150405015 Raganas Raganas maitā lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150405016 Raganas Raganas maitā lopus J. Lēmanis Alsunga
150405017 Raganas Raganas maitā lopus Liepiņš Engure
150405018 Raganas Raganas maitā lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150405019 Raganas Raganas maitā lopus Emma Turka
150405020 Raganas Raganas maitā lopus Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150405021 Raganas Raganas maitā lopus T. Beča Preiļi
150405022 Raganas Raganas maitā lopus M. Irbe M. Ķise 69 Tūjas pagasts
150405023 Raganas Raganas maitā lopus Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede 55 Aumeisteri
150405024 Raganas Raganas maitā lopus Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150405025 Raganas Raganas maitā lopus Kārlis Skujiņš Smiltene
150406001 Raganas Raganas ceļo Nezināms
150406002 Raganas Raganas ceļo Jānis Kungs Lielezere
150406003 Raganas Raganas ceļo Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150406004 Raganas Raganas ceļo Nezināms Ranka
150406005 Raganas Raganas ceļo Vasīlnieks
Līna Baumane
Nogale
150406006 Raganas Raganas ceļo M. Irbe D. Ozole 73 Tūjas pagasts
150406007 Raganas Raganas ceļo Bertelsons Biksēja
150406008 Raganas Raganas ceļo Jānis Alberts Jansons A. Didriksone Jaunmuiža
150406009 Raganas Raganas ceļo Augusts Bīlenšteins Daugulieši
150406010 Raganas Raganas ceļo Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Iecavnieki
150406011 Raganas Raganas ceļo Jānis Dīcmanis Lieģi
150406012 Raganas Raganas ceļo M. Garkolne Jezups Ramančuks Rozentavas pagasts
150406013 Raganas Raganas ceļo Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150406014 Raganas Raganas ceļo Pločkalns
Vīdners
Skrunda
150406015 Raganas Raganas ceļo Pločkalns Skrunda
150406016 Raganas Raganas ceļo M. Garkolne B. Biubins Jasmuižas pagasts
150406017 Raganas Raganas ceļo Andrejs Vaskis Tukums
150407001 Raganas Raganas vēmekļi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150407002 Raganas Raganas vēmekļi Jānis Treimanis Līvbērze
150407003 Raganas Raganas vēmekļi Jānis Treimanis Līvbērze
150407004 Raganas Raganas vēmekļi Fricis Lerhis Stendenieki
150407005 Raganas Raganas vēmekļi Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150407006 Raganas Raganas vēmekļi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150407007 Raganas Raganas vēmekļi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150407008 Raganas Raganas vēmekļi V. Vaskis K. Bērziņš Tukuma apriņķis
150407009 Raganas Raganas vēmekļi Jānis Biezais Gulbene
150407010 Raganas Raganas vēmekļi Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150407011 Raganas Raganas vēmekļi Elza Gaile Trikāta
150407012 Raganas Raganas vēmekļi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede 55 Aumeisteri
150407013 Raganas Raganas vēmekļi A. Garjānis Marija Dortholca 40 Dricānu pagasts
150408001 Raganas Raganas labvēlīgas Art. Radziņš
150408002 Raganas Raganas labvēlīgas Z. Lancmanis Jaungulbene
150409001 Raganas Raganu nāve Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150409002 Raganas Raganu nāve Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
150409003 Raganas Raganu nāve Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150409004 Raganas Raganu nāve Milda Mālmeistere Nurmuiža
150409005 Raganas Raganu nāve A. Antene Smiltene
150409006 Raganas Raganu nāve K. Kaufmanis A. Pureniņš Lindes pagasts
150409007 Raganas Raganu nāve M. Garkolne J. Staleidzāne 76 Atašiene
150409008 Raganas Raganu nāve Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Bitniece 75 Palsmane
150409009 Raganas Raganu nāve V. Akmentiņš Varakļānu pagasts
150409010 Raganas Raganu nāve A. Garjānis Broņislavs Putns 65 Kokorevas pagasts
150409011 Raganas Raganu nāve Mārtiņš Spriņģis Krapa
150409012 Raganas Raganu nāve Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
150409013 Raganas Raganu nāve Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150409014 Raganas Raganu nāve Jānis Alberts Jansons J. Indriksons 45 Jaunciems
150409015 Raganas Raganu nāve Jānis Āboliņš Rūjiena
150501001 Dažādi teiku savādnieki Sumpurņi J. Karps Cesvaine
150501002 Dažādi teiku savādnieki Sumpurņi A. Miezere Vecs zaldāts Sauka
150501003 Dažādi teiku savādnieki Sumpurņi Austra Celmiņa Trikātas apkārtne
150502001 Dažādi teiku savādnieki Milži Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
150502002 Dažādi teiku savādnieki Milži Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150502003 Dažādi teiku savādnieki Milži Fr. Reķis Renda
150502004 Dažādi teiku savādnieki Milži Anss Lerhis-Puškaitis
150502005 Dažādi teiku savādnieki Milži Suntalnieks
150502006 Dažādi teiku savādnieki Milži V. Filšs O. Sušs 102 Makašānu pagasts
150503001 Dažādi teiku savādnieki Stiprinieki Nezināms
150504001 Dažādi teiku savādnieki Laupītāji R. Kalniņš Udze
150504002 Dažādi teiku savādnieki Laupītāji J. Banazis M. Banaze 73 Nīca
150504003 Dažādi teiku savādnieki Laupītāji M. Garkolne E. Pavlovičs Bukmuižas pagasts
150504004 Dažādi teiku savādnieki Laupītāji Vēra Zaharska B. Galvāns Višķi
150504005 Dažādi teiku savādnieki Laupītāji Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150504006 Dažādi teiku savādnieki Laupītāji Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150505001 Dažādi teiku savādnieki Zagļi Vēra Zaharska Aleksandrs Tudrimovičs Makašānu pagasts
150505002 Dažādi teiku savādnieki Zagļi A. Garjānis K. Skapars 76 Domopole
150506001 Dažādi teiku savādnieki Slinkas sievietes Jūlijs Rubenis Ērgļi
150506002 Dažādi teiku savādnieki Slinkas sievietes Jūlijs Rubenis Ērgļi
150506003 Dažādi teiku savādnieki Slinkas sievietes M. Neimane Talsi
150506004 Dažādi teiku savādnieki Slinkas sievietes Jūlijs Rubenis Ērgļi
150506005 Dažādi teiku savādnieki Slinkas sievietes Jūlijs Rubenis Ērgļi
150506006 Dažādi teiku savādnieki Slinkas sievietes Jūlijs Rubenis Ērgļi
150506007 Dažādi teiku savādnieki Slinkas sievietes Vēra Zaharska O. Petrovskis Zvirgzdienes pagasts
150601001 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Nezināms
150601002 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Pločkalns Skrunda
150601003 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Frīdis Ansaberģis Dundaga
150601004 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Nezināms
150601005 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Nezināms
150601006 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Pēteris Šmits L. Miezīte Rīga
150601007 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
150601008 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) J. Ozols Madliena
150601009 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Voldemārs Siliņš (Silamalas Vaivariņš) Inčukalns
150601010 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) J. Karps Cesvaine
150601011 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Jānis Bisenieks Krapa
150601012 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Mārtiņš Paeglis Lielvārde
150601013 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Nezināms
150601014 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Kārlis Kleķeris Ķēči
150601015 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Nezināms
150601016 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Nezināms
150601017 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) P. Bauģis Zaubes pagasts
150601018 Vietu teikas Rīgas apriņķis (teikas) Nezināms
150602001 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Nezināms
150602002 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) M. Bērziņa Vaidavas pagasts
150602003 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Pēteris Šmits Cēsis
150602004 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Nezināms
150602005 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) J. Vīlips Āraiši
150602006 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Nezināms
150602007 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) J. Karēlis Baižkalns
150602008 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Fīrhufs
150602009 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) J. Avotiņš Vestiena
150602010 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) A. Račevskis Jaunpiebalga
150602011 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Nezināms
150602012 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Varabalss Liepas muiža
150602013 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Fīrhufs
150602014 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Fīrhufs
150602015 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Pēteris Šmits
150602016 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Kārlis Jansons Plāņi
150602017 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) J. Karēlis Baižkalns
150602018 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Pēteris Šmits
150602019 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Kārlis Kleķeris Ķēči
150602020 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) Rundēlis Nītaure
150602021 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) J. Ezeriņš Vecpiebalga
150602022 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) J. Ezeriņš Vecpiebalga
150602023 Vietu teikas Cēsu apriņķis (teikas) P. Lielupis Vecpiebalga
150603001 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Ārija Jugana Beļavas pagasts
150603002 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Nezināms
150603003 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Ziģenots Bērzaune
150603004 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Gothards Polis Vecs nespējnieks 75 Bērzaunes pagasts
150603005 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Arvīds Aizsils Bērzaune
150603006 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Dāvids Biksēre
150603007 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) J. Karps Cesvaine
150603008 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) J. Karps Cesvaine
150603009 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) O. Preiss A. Opse Galgauska
150603010 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) M. Dandenis Gatarta
150603011 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Nezināms
150603012 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Pēteris Priednieks
150603013 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
150603014 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Arvīds Aizsils Elfr. Līdeka Lubāna
150603015 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) E. Poriete Lubāna
150603016 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Arvīds Aizsils Barkava
150603017 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Arvīds Aizsils K. Smalkā
150603018 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Lūcija Tiltiņa
150603019 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) O. Preiss A. Ūdrs 60 Vecgulbene
150603020 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) Gothards Polis Vilma Kraujupe Vietalvas pagasts
150603021 Vietu teikas Madonas apriņķis (teikas) J. Avotiņš Vestiena
150604001 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Nezināms
150604002 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Nezināms
150604003 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) P. Rgus Stākenberga
150604004 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Nezināms
150604005 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Teodors Krūmiņš Burtnieki
150604006 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150604007 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150604008 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) A. Mencis Puikules pagasts
150604009 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) A. Mencis Puikules pagasts
150604010 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Mazsalaca
150604011 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Nezināms
150604012 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Jānis Laroze Mujāni
150604013 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Gāršmalietis Mūrmuiža
150604014 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Birzmalietis Rubene
150604015 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) L. Bulīte Krapes pagasts
150604016 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) Velta Bernana Jānis Blaus 86 Rubene
150604017 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) A. Skara Rūjiena
150604018 Vietu teikas Valmieras apriņķis (teikas) J. Nummers Umurga
150605001 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Jānis Krēsliņš Alūksne
150605002 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) A. Smagars Līsknas pagasts
150605003 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) J. Nīders Alūksnes pagasts
150605004 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) E. Šneiders Alūksne
150605005 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Nezināms
150605006 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Annas pagasts
150605007 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150605008 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
150605009 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Kārlis Bika Gaujiena
150605010 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Ārija Jugana Beļavas pagasts
150605011 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) E. Sīkulis Mēru pagasts
150605012 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Kārlis Jansons Plāņi
150605013 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Kārlis Jansons Plāņi
150605014 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Austra Celmiņa Trikātas apkārtne
150605015 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Jānis Ziemelis
150605016 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Pēteris Abuls (Tālivaldis) Trikāta
150605017 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) E. Saliņš Ratsaps 95 Veclaicenes pagasts
150605018 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) J. Balodis Velēnas draudze
150605019 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Kārlis Skujiņš Edvards Antēns Smiltene
150605020 Vietu teikas Valkas apriņķis (teikas) Kārlis Skujiņš Smiltene
150606001 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Jānis Gusts Ķenziņi
150606002 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150606003 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150606004 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150606005 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150606006 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150606007 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150606008 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Pienava
150606009 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150606010 Vietu teikas Jelgavas apriņķis (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
150607001 Vietu teikas Aizputes apriņķis (teikas) Augusts Bīlenšteins
150608001 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalnes pagasts
150608002 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608003 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Atis Māturs Grāvendāle
150608004 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) A. Laus Sieviņa 60 Mežotne
150608005 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Iecava
150608006 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Iecava
150608007 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) A. Laus Sieviete Mežotne
150608008 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608009 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608010 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608011 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608012 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608013 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608014 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608015 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608016 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anna Šķēre Skaistkalne
150608017 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) J. Andriņš C. Ziliņa Taurkalne
150608018 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) E. Corbika Vecmuiža
150609001 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) M. Ziediņa Dignāja
150609002 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) V. Krasovska Jēkabpils
150609003 Vietu teikas Kuldīgas apriņķis (teikas) P. Ed. Pļavinskis Līkuma pagasts
150609004 Vietu teikas Kuldīgas apriņķis (teikas) Pēteris Lodziņš Sērpils
150609005 Vietu teikas Kuldīgas apriņķis (teikas) Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Iecava
150609006 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150609007 Vietu teikas Jēkabpils apriņķis (teikas) V. Krasovska Jēkabpils
150610001 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) N.
150610002 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) E. Priediņš Māmiņa 97 Rendas pagasts
150610003 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) R. Kalniņš Udze
150610004 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) Anna Pločkalne Skrunda
150610005 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) Nezināms
150611001 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Talsi
150611002 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) O. Knīvele Talsi
150611003 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
150611004 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Talsi
150611005 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Kristaps Rasmanis Pastende
150611006 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
150611007 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Vīrs Kandava
150611008 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Jānis Alberts Jansons Nogale
150611009 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Jānis Alberts Jansons Nogale
150611010 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Jānis Alberts Jansons Nogale
150611011 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Jānis Alberts Jansons Nogale
150611012 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) E. Bramane Nurmuiža
150611013 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
150611014 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) F. Marķevics Nogale
150611015 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) A. Kundziņš Talsi
150611016 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Jānis Alberts Jansons Vandzene
150611017 Vietu teikas Talsu apriņķis (teikas) M. Freiberga Talsi
150611018 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) E. Ozoliņa Zentene
150611019 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Fr. Reķis Renda
150611020 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Nezināms
150611021 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Krišjānis Valdemārs
150611022 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Augusts Bīlenšteins
150611023 Vietu teikas Tukuma apriņķis (teikas) Jānis Alberts Jansons M. Briede Vandzene
150612001 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150612002 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Pauls Jansons Dzirciems
150612003 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Pauls Jansons Dzirciems
150612004 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Jaunpils
150612005 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) J. Gulbis Virbu pagasts
150612006 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) E. Bērziņa Džūkstes pagasts
150612007 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
150612008 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150613001 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Nezināms
150613002 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Krišjānis Valdemārs
150613003 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis
150613004 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) J. Dreiers Dundaga
150613005 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Ž. Jānekalns Stende
150613006 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) T. Gūtmanis Stende
150613007 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Andrejs Vaskis Tukums
150613008 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Kārlis Bankers Dundaga
150613009 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) T. Grīnbergs R. Vilcmeirs Dundaga
150613010 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Jānis Alberts Jansons Dundaga
150613011 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Nezināms
150613012 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Augusts Bīlenšteins
150613013 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Piltene
150613014 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Līdija Lejasmeijere Jānis Baumanis 75 Piltene
150613015 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Krišjānis Valdemārs
150613016 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) I. Robalts Talsi
150613017 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) K. Kreicbergs L. Halle 53 Aizpute
150613018 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) Līdija Lejasmeijere Jānis Baumanis 75 Piltene
150613019 Vietu teikas Ventspils apriņķis (teikas) F. Neimanis J. Čača Zlēkas
150614001 Vietu teikas Latgale (teikas) Nezināms
150614002 Vietu teikas Latgale (teikas) Draugs
150614003 Vietu teikas Latgale (teikas) J. Valains Aglona
150614004 Vietu teikas Latgale (teikas) Viktors Tereško Eversmuižas pagasts
150614005 Vietu teikas Latgale (teikas) J. Juškēvičs
150614006 Vietu teikas Latgale (teikas) A. Paegle Krustpils pagasts
150614007 Vietu teikas Latgale (teikas) A. Garjānis Broņislavs Putns 60 Kokorevas pagasts
150614008 Vietu teikas Latgale (teikas) Ādams Dimants Līksna
150614009 Vietu teikas Latgale (teikas) A. Garjānis S. Matisons Domopole
150614010 Vietu teikas Latgale (teikas) J. Juškēvičs
150614011 Vietu teikas Latgale (teikas) Nezināms
150614012 Vietu teikas Latgale (teikas) J. Juškēvičs
150614013 Vietu teikas Latgale (teikas) B. Ostrovskis Ambeļmuiža
150614014 Vietu teikas Latgale (teikas) J. Danovskis Dagda
150701001 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Jūlijs Rubenis Ērgļi
150701002 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Jūlijs Rubenis Ērgļi
150701003 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Jānis Krēsliņš Maliena
150701004 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Kārlis Bika Gaujiena
150701005 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Jūlijs Rubenis Ērgļi
150701006 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Kārlis Bika Gaujiena
150701007 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos M. Dandenis Gatarta
150701008 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Annēnieši
150701009 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos V. Kalējs Mērēnieši
150701010 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Anss Lerhis-Puškaitis
150701011 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Kārlis Skujiņš Smiltene
150701012 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Pēteris Alunāns Vietalva
150701013 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Miezis Pēterburga
150701014 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
150701015 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Pēteris Šmits Rīga
150701016 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Jūlijs Rubenis Ērgļi
150701017 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150701018 Vēstures teikas Ļaužu dzīve senos laikos Kārlis Bika Gulbene
150702001 Vēstures teikas Par ķeizarieni Katrīnu I M. Zariņa Ogresgals
150702002 Vēstures teikas Par ķeizarieni Katrīnu I Augusts Bīlenšteins
150703001 Vēstures teikas Kungu dzīve Augusts Bīlenšteins
150703002 Vēstures teikas Kungu dzīve Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150703003 Vēstures teikas Kungu dzīve Mežmalietis Lubāna
150703004 Vēstures teikas Kungu dzīve Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150703005 Vēstures teikas Kungu dzīve Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
150703006 Vēstures teikas Kungu dzīve Labvēlis Aizkuja
150703007 Vēstures teikas Kungu dzīve Fricis Puķītis Matkule
150703008 Vēstures teikas Kungu dzīve Nezināms Mēdzūla
150703009 Vēstures teikas Kungu dzīve Nezināms Mēdzūla
150703010 Vēstures teikas Kungu dzīve Nezināms
150703011 Vēstures teikas Kungu dzīve Nezināms
150703012 Vēstures teikas Kungu dzīve Nezināms Stopiņi
150703013 Vēstures teikas Kungu dzīve Gaigaliņš Āderkaši
150703014 Vēstures teikas Kungu dzīve F. Neilands Pēterupe
150703015 Vēstures teikas Kungu dzīve Kārlis Ābele Valkas apgabals
150703016 Vēstures teikas Kungu dzīve Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Luste
150703017 Vēstures teikas Kungu dzīve Nezināms
150703018 Vēstures teikas Kungu dzīve M. Bērziņa Vaidava
150703019 Vēstures teikas Kungu dzīve Varabalss Liepas muiža
150704001 Vēstures teikas Bargie sodi Luda Bērziņa skolnieks Limbaži
150704002 Vēstures teikas Bargie sodi Kārlis Bika Gaujiena
150704003 Vēstures teikas Bargie sodi Andrejs Vaskis Tukums
150704004 Vēstures teikas Bargie sodi G. Fr. Matīsens Turaida
150704005 Vēstures teikas Bargie sodi Fricis Ieviņš Valdegale
150704006 Vēstures teikas Bargie sodi Upmalietis Salaspils
150704007 Vēstures teikas Bargie sodi Nezināms
150704008 Vēstures teikas Bargie sodi Jēkabs Priede Dole
150704009 Vēstures teikas Bargie sodi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Palsmanes pagasts
150704010 Vēstures teikas Bargie sodi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150704011 Vēstures teikas Bargie sodi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150704012 Vēstures teikas Bargie sodi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150704013 Vēstures teikas Bargie sodi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150704014 Vēstures teikas Bargie sodi J. Karps Cesvaine
150704015 Vēstures teikas Bargie sodi Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150705001 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Vilis Ozoliņš Made Ozoliņa Vestiena
150705002 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Augusts Bīlenšteins Valete
150705003 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Jūlijs Rubenis Ērgļi
150705004 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Blomes pagasts
150705005 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Kārlis Skujiņš Edvards Antēns Smiltene
150705006 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) 84 Bilskas pagasts
150705007 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
150705008 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis 52 Aumeisteri
150705009 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150705010 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana E. Elksnītis Ikšķile
150705011 Vēstures teikas Ļaužu mocīšana Andrejs Vaskis Tukums
150706001 Vēstures teikas Ļaužu pretošanās Pēteris Šmits P. Danka Rauna
150706002 Vēstures teikas Ļaužu pretošanās Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
150706003 Vēstures teikas Ļaužu pretošanās Pēteris Šmits P. Zeltiņa Bučauska
150706004 Vēstures teikas Ļaužu pretošanās Andrejs Vaskis Tukums
150706005 Vēstures teikas Ļaužu pretošanās Andrejs Vaskis Tukums
150706006 Vēstures teikas Ļaužu pretošanās Jānis Plaudis Jaundubulti
150706007 Vēstures teikas Ļaužu pretošanās Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150707001 Vēstures teikas Kari Nezināms
150707002 Vēstures teikas Kari Nezināms Taurkalne
150707003 Vēstures teikas Kari G. Fr. Matīsens Turaida
150707004 Vēstures teikas Kari Kārlis Bika Gaujiena
150707005 Vēstures teikas Kari Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150707006 Vēstures teikas Kari Jānis Ģirģens Vatrāne
150707007 Vēstures teikas Kari Nezināms
150707008 Vēstures teikas Kari Censonis Stukmaņi
150707009 Vēstures teikas Kari Nezināms
150707010 Vēstures teikas Kari Nezināms
150707011 Vēstures teikas Kari V. Strautiņš Bērzaune
150707012 Vēstures teikas Kari Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Embūte
150707013 Vēstures teikas Kari Nezināms Romeškalns
150707014 Vēstures teikas Kari Nezināms Kabile
150707015 Vēstures teikas Kari Nezināms
150707016 Vēstures teikas Kari Nezināms Dzērve
150707017 Vēstures teikas Kari Nezināms Dzērve
150707018 Vēstures teikas Kari Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
150707019 Vēstures teikas Kari Nezināms
150707020 Vēstures teikas Kari Augusts Bīlenšteins Altene
150707021 Vēstures teikas Kari Jēkabs Priede Dole
150707022 Vēstures teikas Kari Jānis Plaudis Jaundubulti
150707023 Vēstures teikas Kari Fricis Gaiķis-Zadiņš Rudbārži
150707024 Vēstures teikas Kari A. Garjānis St. Keibinīks Domopole
150707025 Vēstures teikas Kari Ēdolietis Ēdole
150707026 Vēstures teikas Kari Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
150707027 Vēstures teikas Kari Jēkabs Kalniņš Ozolnieki
150707028 Vēstures teikas Kari Jēkabs Priede Dole
150707029 Vēstures teikas Kari J. Karps J. Karpa vectēvs Cesvaine
150707030 Vēstures teikas Kari Nezināms Dzērve
150707031 Vēstures teikas Kari Juris Upītis Gatarta
150707032 Vēstures teikas Kari Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele 76 Aumeisteri
150707033 Vēstures teikas Kari Jūlijs Rubenis Ērgļi
150708001 Vēstures teikas Mēris Jūlijs Rubenis Ērgļi
150708002 Vēstures teikas Mēris Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150708003 Vēstures teikas Mēris Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
150708004 Vēstures teikas Mēris Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmane
150709001 Vēstures teikas Brīnumu zeme un savādi ļaudis Jānis Krēsliņš Maliena
150709002 Vēstures teikas Brīnumu zeme un savādi ļaudis M. Zemesarāja Talsi
150709003 Vēstures teikas Brīnumu zeme un savādi ļaudis Kārlis Bika Gaujiena
150710001 Vēstures teikas Zīlēšana Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Sūcis 68 Smiltene
150710002 Vēstures teikas Zīlēšana Augusts Bīlenšteins
150710003 Vēstures teikas Zīlēšana K. Žiema Ozolnieki
150710004 Vēstures teikas Zīlēšana M. Garkolne J. Staleidzāne 76 Atašiene
150710005 Vēstures teikas Zīlēšana Ruta Štālberga Grase Pienava
150710006 Vēstures teikas Zīlēšana K. Matisons E. Kraulers Jelgavas apkaime
150710007 Vēstures teikas Zīlēšana Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
150710008 Vēstures teikas Zīlēšana J. Atars Strenči
150801001 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Anna Šķēre Skaistkalnes apvidus
150801002 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri A. Smagars Līksnas pagasts
150801003 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Reinis Kalniņš Alūksne
150801004 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Fricis Kleinhofs Naudīte
150801005 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Līvija Aizupe
150801006 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150801007 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms
150801008 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri H. Ilcberga Rīga
150801009 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Kārlis Jansons Plāņi
150801010 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms
150801011 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150801012 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Jēkabs Priede Dole
150801013 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte)
150801014 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Pēteris Šmits Rauna
150801015 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri A. Meiunte Strenči
150801016 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms
150801017 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Mākonis
150801018 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Kārlis Blaus Ērgļi
150801019 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Suntalnieks Suntaži
150801020 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Strautmalietis Lubāna
150801021 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Gothards Polis Made Pušķe 83 Beļavas pagasts
150801022 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Vilis Valdmanis
150801023 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri A. V. Upmalietis Umurga
150801024 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Austra Mūrniece Cēsis
150801025 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Gothards Polis Vilma Kraujupe Vietalva
150801026 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri A. V. Upmalietis Umurga
150801027 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri J. Nummers Umurga
150801028 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Augusts Līcis Oleri
150801029 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Mārtiņš Starķis Lielvārde
150801030 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Mikus Krogzemis (Auseklis)
Mārtiņš Starķis
Lielvārde
150801031 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
150801032 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
150801033 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Aleksandrs Snipe
150801034 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Jēkabs Baltiņš
150801035 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms
150801036 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Ulmanis Valka
150801037 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri E. Kļaviņa Sece
150801038 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
150801039 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Anna Šķēre Skaistkalne
150801040 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Fricis Puķītis Kandava
150801041 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms
150801042 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms
150801043 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms Dzērve
150801044 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms Lielezere
150801045 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri V. Krasovska Jēkabpils
150801046 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri M. Freiberga Talsi
150801047 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri V. Krūmiņš Talsi
150801048 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri L. Lamberga Talsi
150801049 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Anna Šķēre Skaistkalne
150801050 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Anna Šķēre Skaistkalne
150801051 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Nezināms Ēdole
150801052 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Jūlijs Rubenis Ērgļi
150801053 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Kristaps Alksnis (Naudižnieks, Zundulis) Sauka
150801054 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri L. Ozola Saukas pagasts
150801055 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Gasiņš Emsiņš Susēja
150801056 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri K. Riss Talsi
150801057 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri K. Apfelbaums Talsi
150801058 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Augusts Bīlenšteins
150801059 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri E. Heidens Vāne
150801060 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri J. Ozols Sauka
150801061 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Augusts Bīlenšteins Dobele
150801062 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Ezeri Abīte Latgale
150802001 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Anna Miķīte
150802002 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes M. Vembris Sāviena
150802003 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes A. Račevskis Jaunpiebalga
150802004 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Nezināms
150802005 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Jānis Biezais Jaungulbene
150802006 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes P. Zvaigzne Vecpiebalga
150802007 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes P. Vītoliņš Lubeja
150802008 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Kārlis Blaus Ērgļi
150802009 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Nezināms
150802010 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Nezināms
150802011 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Mārtiņš Starķis Lielvārde
150802012 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Elza Gaile Trikāta
150802013 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Vilis Ozoliņš Vestiena
150802014 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes A. Graudiņa
150802015 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Anna Šķēre Skaistkalne
150802016 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Upes Anna Šķēre Skaistkalne
150803001 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Lūcija Tiltiņa
150803002 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) 84 Bilskas pagasts
150803003 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Alfonss Priedīts Ape
150803004 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmane
150803005 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Nezināms
150803006 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150803007 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti O. Puntaks Veclaicene
150803008 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Sūcis 68 Smiltene
150803009 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150803010 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Avoti E. F. Šēnbergs
150804001 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Pēteris Priednieks
150804002 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Kārlis Jansons Plāņi
150804003 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi A. Račevskis Jaunpiebalga
150804004 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Augusts Ādlers
150804005 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Zelma Mūrniece
150804006 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Zenta Grīnberga Sigulda
150804007 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Vilis Ozoliņš Vestiena
150804008 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Pēteris Šmits J. Zāģers Jaunpiebalga
150804009 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Anna Šķēre Skaistkalne
150804010 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Anna Šķēre Skaistkalne
150804011 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Jēkabs Līdaka Lieliecava
150804012 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi J. Ozols Sauka
150804013 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Anna Šķēre Skaistkalne
150804014 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi Anna Šķēre Skaistkalne
150804015 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Purvi P. Ed. Pļavinskis Līkumu pagasts
150805001 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Vaidelots Tirza
150805002 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Nezināms
150805003 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Nezināms
150805004 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
150805005 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Vilis Ozoliņš Vestiena
150805006 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Jēkabs Liepsals Grīva
150805007 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Vilis Valdmanis
150805008 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Vaidelots Tirza
150805009 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni K. Ezeriņš Aizkraukle
150805010 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Mikus Krogzemis (Auseklis), M. Starķis Lielvārde
150805011 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Jānis Biezais
150805012 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Nezināms
150805013 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150805014 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Dzintariņš
150805015 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Jānis Krēsliņš Maliena
150805016 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Jānis Plaudis Jaundubulti
150805017 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni A. Zāns Limbaži
150805018 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Jānis Krēsliņš Maliena
150805019 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni A. Račevskis Jaunpiebalga
150805020 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Gothards Polis Made Pušķe 83 Beļavas pagasts
150805021 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
150805022 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Jānis Bankins Aizkraukle
150805023 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Nezināms
150805024 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Jānis Ramanis Zelgauska
150805025 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Nezināms Mujāņi
150805026 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Ilga Paegle Ogre
150805027 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Voldemārs Siliņš (Silamalas Vaivariņš) Blīdene
150805028 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Kārlis Kundziņš Dobele
150805029 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Nezināms
150805030 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Anna Šķēre Skaistkalne
150805031 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Andžs Zvaigzne Gārsene
150805032 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Kārlis Valdovskis Bērzmuiža
150805033 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Lība Šulpe Kursīši
150805034 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni J. Ozols Sauka
150805035 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni J. Ozols Sērene
150805036 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Censonis Sērpils
150805037 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni Anna Šķēre Skaistkalne
150805038 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni P. Leimanis Bārbele
150805039 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Kalni V. Filšs O. Sušs 103 Makašānu pagasts
150806001 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Akmeņi Fricis Gaiķis-Zadiņš Rudbārži
150806002 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Akmeņi A. Smagars Līksnas pagasts
150806003 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Akmeņi A. Vāverāns Nīcgales pagasts
150806004 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Akmeņi Eduards Bērziņš Ķieģeļi
150806005 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Akmeņi B. Indriksons
150806006 Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas Akmeņi Kārlis Jansons Plāņi
150901001 Zvēri Lāči Juris Upītis Gatarta
150901002 Zvēri Lāči Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150901003 Zvēri Lāči Kārlis Skujiņš Tonija Ziemele Smiltenes pagasts
150901004 Zvēri Lāči M. Raņķis K. Raņķe 79 Nīca
150901005 Zvēri Lāči A. Garjānis Anna Sveikota 52 Ilūkstes apriņķis
150901006 Zvēri Lāči Vēra Zaharska A. Dubrovskis Varakļānu pagasts
150902001 Zvēri Vilki Pēteris Tortuss Jaunlaicene
150902002 Zvēri Vilki Vilis Valdmanis
150902003 Zvēri Vilki Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmanes pagasts
150902004 Zvēri Vilki Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
150902005 Zvēri Vilki V. Visocka A. Visocka 52 Ozolmulža
150902006 Zvēri Vilki M. Dandenis Drusti
150902007 Zvēri Vilki J. Hollanderis Madaliņas draudze
150902008 Zvēri Vilki Andrejs Oškalns Lindieši
150902009 Zvēri Vilki Nezināms
150902010 Zvēri Vilki Nezināms
150902011 Zvēri Vilki Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Celmiņš Aumeisteri
150902012 Zvēri Vilki Jānis Plaudis Jaundubulti
150902013 Zvēri Vilki E. Kļaviņa Sece
150902014 Zvēri Vilki Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns 65 Smiltene
150902015 Zvēri Vilki A. Jurķis Nīca
150902016 Zvēri Vilki Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmane
150903001 Zvēri Dažādi zvēri Zigfrīds Liepiņš Kārlis Tauriņš Pāle
150903002 Zvēri Dažādi zvēri Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
150903003 Zvēri Dažādi zvēri Artūrs Pindzulis Rīga
150903004 Zvēri Dažādi zvēri Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150903005 Zvēri Dažādi zvēri Vēra Zaharska St. Cimanis Sakstagala pagasts
150903006 Zvēri Dažādi zvēri Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
150903007 Zvēri Dažādi zvēri Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns 65 Smiltene
150903008 Zvēri Dažādi zvēri J. Bergmanis Ūziņi
150903009 Zvēri Dažādi zvēri Vēra Zaharska Staņislavs Treidiņš Viļānu pagasts
150903010 Zvēri Dažādi zvēri Vēra Zaharska A. Regža Rozentavas pagasts
150903011 Zvēri Dažādi zvēri Nezināms M. Treimane Makašānu pagasts
150903012 Zvēri Dažādi zvēri Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa 73 Aumeisteri
151001001 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
151001002 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Jānis Treimanis Bērznieki
151001003 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Jānis Legzdiņš Mangaļi
151001004 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Kārlis Skujiņš Smiltenes pagasts
151001005 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Kārlis Jansons Plāņi
151001006 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste-Pienava
151001007 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Jānis Alberts Jansons Nogale
151001008 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Nezināms
151001009 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Arvīds Aizsils Lubāna
151001010 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) 84 Bilskas pagasts
151001011 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode 93 Aumeisteri
151001012 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) 84 Bilskas pagasts
151001013 Putni un citi dzīvnieki Putni un citi dzīvnieki (teikas) Pēteris Šmits Pētera Šmita vectēvs Rauna
151101001 Čūskas Čūskas (teikas) Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
151101002 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
151101003 Čūskas Čūskas (teikas) Roberts Auniņš Cesvaine
151101004 Čūskas Čūskas (teikas) Roberts Auniņš Cesvaine
151101005 Čūskas Čūskas (teikas) Elza Gaile Trikāta
151101006 Čūskas Čūskas (teikas) Arvīds Aizsils E. Rozentāle Zilupe
151101007 Čūskas Čūskas (teikas) V. Akmentiņš Barkavas apkārtne
151101008 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
151101009 Čūskas Čūskas (teikas) O. Kallis O. Kaļļa vecāki Jaunlaicene
151101010 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš 72 Bilskas pagasts
151101011 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis 60 Smiltene
151101012 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmanes pagasts
151101013 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons 65 Palsmanes pagasts
151101014 Čūskas Čūskas (teikas) Elza Gaile Trikāta
151101015 Čūskas Čūskas (teikas) Līdija Diķele Līdijas Diķeles māte Lubāna
151101016 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
151101017 Čūskas Čūskas (teikas) Kārlis Skujiņš Tonija Ziemele Smiltenes pagasts
151101018 Čūskas Čūskas (teikas) Elza Gaile Trikāta
151101019 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
151101020 Čūskas Čūskas (teikas) Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
151101021 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
151101022 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
151101023 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Bitniece 75 Palsmane
151101024 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
151101025 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede 73 Palsmane
151101026 Čūskas Čūskas (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš 81 Bilskas pagasts
151201001 Augi Augi (teikas) Vēra Zaharska A. Boganoviča Rozentavas pagasts
151201002 Augi Augi (teikas) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Pujiņš 63 Smiltene
151201003 Augi Augi (teikas) Nezināms
151201004 Augi Augi (teikas) Jānis Biezais Jaungulbene
151201005 Augi Augi (teikas) Maksims, J. Pelēkais Āraiši
151201006 Augi Augi (teikas) Nezināms
151201007 Augi Augi (teikas) J. Bajāris Kliģene
151201008 Augi Augi (teikas) Elza Gaile Trikāta
151201009 Augi Augi (teikas) E. Lukašēviča Latgale
151201010 Augi Augi (teikas) Kārlis Skujiņš Frīda Celmiņa Smiltenes pagasts
151201011 Augi Augi (teikas) Vēra Zaharska S. Razgalis Makašānu pagasts
151201012 Augi Augi (teikas) Jānis Alberts Jansons Rubas pagasts
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox