Vēra Zaharska

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Vēra
Last name / Uzvārds / Nachname Zaharska
Full name Zaharska Vēra
Gender / Dzimums female
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130115028 Mājas lopi / Die Haustiere Vēra Zaharska O. Zaharēvičs Rēzekne
130119004 Zvēri un putni kopējā darbā / Tiere und Vögel bei gemeinsamer Arbeit Vēra Zaharska K. Kozlovskis Ozolmuižas pagasts
130121006 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen Vēra Zaharska J. Gudrimovičs Makašānu pagasts
130121014 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen Vēra Zaharska J. Razgalis Makašānu pagasts
130122020 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Vēra Zaharska A. Gudrimoviča Makašānu pagasts
130122023 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Vēra Zaharska M. Pinka Rozentovas pagasts
130301023 Saule, Mēness un Varavīksne / Sonne, Mond und Regenbogen Vēra Zaharska M. Freimane Makašānu pagasts
132001007 Nāve / Der Tod Vēra Zaharska B. Ždanovska Ozolmuižas pagasts
132001008 Nāve / Der Tod Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
132001009 Nāve / Der Tod Vēra Zaharska O. Ploks Kaunatas pagasts
140102027 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Vēra Zaharska T. Latkovskis Varakļāni
140105017 Velni mānās / Die Teufel täuschen Vēra Zaharska T. Špakovska Dagda
140105018 Velni mānās / Die Teufel täuschen Vēra Zaharska K. Ņikitins Makašānu pagasts
140106024 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Vēra Zaharska Z. Žeigure Rozentavas pagasts
140106034 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Vēra Zaharska A. Zaharska Rēzekne
140106035 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Vēra Zaharska E. Lašaka Kaunatas pagasts
140109016 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Vēra Zaharska A. Reča Silajāņu pagasts
140109017 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Vēra Zaharska M. Freimane Makašānu pagasts
140111007 Velni baznīcā pieraksta grēciniekus / Teufel schreiben in der Kirche die Sünder an Vēra Zaharska Latgale
140114027 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Vēra Zaharska O. Krusts Sakstagala pagasts
140114028 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Vēra Zaharska Latgale
140115009 Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen Vēra Zaharska A. Rečs Silajāņu pagasts
140115020 Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen Vēra Zaharska St. Regža Rozentovas pagasts
140115021 Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen Vēra Zaharska St. Žeigurs Balvu pagasts
140115023 Velni nogalina cilvēkus / Die Teufel töten Menschen Vēra Zaharska A. Strode Bukumuižas pagasts
140209015 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Vēra Zaharska M. Ančupāne Makašānu pagasts
140210007 Velis tiek nēsāts / Manen werden getragen Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
140211030 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Vēra Zaharska O. Barankovskis Silajāņu pagasts
140219012 Labvēlīgie veļi / Wohlgesinnte Manen Vēra Zaharska St. Suša Makašānu pagasts
140301009 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Vēra Zaharska P. Rozlovskis Rozentavas pagasts
140305002 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Vēra Zaharska J. Filšs Rēzeknes apkārtne
140602030 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Vēra Zaharska A. Šuša Makašānu pagasts
140603012 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Vēra Zaharska E. Dembovska Zvirzdines pagasts
140606051 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Vēra Zaharska St. Dubrovskis Varakļānu pagasts
150111024 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Vēra Zaharska Z. Žeigure Rozentavas pagasts
150113033 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld Vēra Zaharska A. Šuša Makašānu pagasts
150302007 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150303032 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Vēra Zaharska Jonts Kesters Silajāņu pagasts
150401017 Raganu īpašības / Die Eigenschaften der Hexen Vēra Zaharska Īva Ištele Rozentavas pagasts
150504004 Laupītāji / Räuber Vēra Zaharska B. Galvāns Višķi
150504005 Laupītāji / Räuber Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150504006 Laupītāji / Räuber Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150505001 Zagļi / Diebe Vēra Zaharska Aleksandrs Tudrimovičs Makašānu pagasts
150506007 Slinkās sievietes / Die faulen Weiber Vēra Zaharska O. Petrovskis Zvirgzdienes pagasts
150901006 Lāči / Bären Vēra Zaharska A. Dubrovskis Varakļānu pagasts
150903004 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Vēra Zaharska Silajāņu pagasts
150903005 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Vēra Zaharska St. Cimanis Sakstagala pagasts
150903009 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Vēra Zaharska Staņislavs Treidiņš Viļānu pagasts
150903010 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Vēra Zaharska A. Regža Rozentavas pagasts
151201001 Augi / Pflanzen (und Bäume) Vēra Zaharska A. Boganoviča Rozentavas pagasts
151201011 Augi / Pflanzen (und Bäume) Vēra Zaharska S. Razgalis Makašānu pagasts


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox