Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Subjects


Text items

  Display title Collected by Provided by Place of recording
140609001 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Pēteris Priednieks Patkule
140609002 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Augšsperis Jūdaži
140609003 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen A. Zilumkalns Bērzaune
140609004 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen V. Strautiņš Mārciena
140609005 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Nezināms Tirza
140609006 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Fricis Brīvzemnieks Ķeipene
140609007 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Jānis Ziemelis Trikāta
140609008 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen J. Karps J. Karpa tēvs Cesvaine
140609009 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen K. Streidiņš Jaunpiebalga
140609010 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Arv. Porietis Grašu pagasts
140609011 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Andrejs Vaskis Mārciena
140609012 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Pēteris Abuls (Tālivaldis)
140609013 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Jānis Sprancis Pēteris Sprancis Skujene
140609014 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140609015 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Pēteris Krievāns Vecītis Jaunlaicene
140609016 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Juris Upītis Gatarta
140609017 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Alma Krieve Vecgulbene
140609018 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen O. Preiss O. Krieve Galgauska
140609019 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Nezināms M. Gailīte Galgauska
140609020 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140609021 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140609022 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Edgars Mičuls M. Puncuļe Makašānu pagasts
140609023 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Audzis Jērkule
140609024 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugons Dellis, Salncietis Pleskava, Krievija
140609025 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Mākonis Mēdzūla
140609026 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Jēkabs Mateuss Ciecere
140609027 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140609028 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen J. Ozols Sauka
140609029 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox