Veļi māžojas / Die Manen gehen herum

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Subjects


Text items

  Display title Collected by Provided by Place of recording
140208001 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Teodors Klemenss
140208002 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Teodors Klemenss
140208003 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Kārlis Skujiņš Valmiera
140208004 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140208005 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140208006 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Vanags Strenči
140208007 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140208008 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Anss Lerhis-Puškaitis Elīze Ģedule Džūkste
140208009 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140208010 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140208011 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum F. Neimanis Zlēkas
140208012 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Elvīra Priediņa Māmiņa Rendas pagasts
140208013 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum O. Kallis O. Kaļļa vecāki Jaunlaicene
140208014 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Nezināms Lielsesava
140208015 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140208016 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
140208017 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum E. Poriete Arvīds Aizsils Lubāna
140208018 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Kārlis Skujiņš Līna Šveicare Lielvircavas pagasts
140208019 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Tomsone Talsi
140208020 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Andrejs Ritenis Jēkabs Ritenis Nīca
140208021 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Jānis Pamplis Jelgavas apriņķis
140208022 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140208023 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum J. Luters Otaņķi
140208024 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum J. Luters Otaņķi
140208025 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum E. Grīnfogele Talsi
140208026 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis S. Zaščerinska Domopole
140208027 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Smagars Līksnas pagasts
140208028 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum L. Aizpurve Lubāna
140208029 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Vidzemes Katrīnas draudze
140208030 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum F. Neimanis Zlēkas
140208031 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum T. Bērziņš Krustpils pagasts
140208032 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Dāvids Vilks Mangaļi
140208033 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum J. Šāberts
140208034 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Jūlijs Egle Gulbene
140208035 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140208036 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140208037 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Milda Mālmeistere Nurmuiža
140208038 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140208039 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Vītols Kursīši
140208040 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum J. Siķēns Vecumnieki
140208041 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140208042 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Andrejs Vaskis
140208043 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis Tekla Gailuma Domopole
140208044 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis K. Loncka Domopole
140208045 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis K. Loncka Domopole
140208046 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Siliņš Voldemārs (Silamalas Vaivariņš) Inčukalns
140208047 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Nezināms L. Bērziņa skolnieks Limbaži
140208048 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Ņīna Gruzna Stukmaņi
140208049 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Kārlis Skujiņš Smiltenes pagasts
140208050 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Anss Lerhis-Puškaitis Džūkste
140208051 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140208052 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Teodors Klemenss
140208053 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Teodors Klemenss
140208054 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Anna Brigadere Kalnamuiža
140208055 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
140208056 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum J. Luters Otaņķi
140208057 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Teodors Klemenss
140208058 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Roberts Bērziņš (Upciemu Milda-Skaidrīte) Piebalga
140208059 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140208060 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Andrejs Vaskis Tukums
140208061 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Milda Mālmeistere Nurmuiža
140208062 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Kārlis Skujiņš Smiltenes pagasts
140208063 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Jānis Alberts Jansons A. Rezevska Nogale
140208064 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Kārlis Strēlerts Vecauce
140208065 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140208066 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Kārlis Skujiņš Valmiera
140208067 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum E. Poriete Lubāna
140208068 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. G. Talsi
140208069 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140208070 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Latgale
140208071 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis Domopole
140208072 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis Ontons Soms Līksna
140208073 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Vilis Ozoliņš Vestiena
140208074 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Marta Lorence Jaungulbene
140208075 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Andrejs Ozoliņš Jaungulbene
140208076 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Rūdolfs Kociņš Galgauska
140208077 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Miezone Sauka
140208078 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Ikšķile
140208079 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
140208080 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Bundža Rubene
140208081 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum O. Preiss A. Ilgaša Galgauska


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox